WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Суїцидальна поведінка в студентському віці: причини, характеристика, методи реабілітації - Курсова робота

Суїцидальна поведінка в студентському віці: причини, характеристика, методи реабілітації - Курсова робота

для зняття психомоторного збудження. Тактика лікаря-психіатра залежить від конкретної ситуації та психосоматичного стану хворого. Одних хворих у постсуїцидальному періоді госпіталізують у психіатричну лікарню, інших, якщо необхідна спеціалізована допомога, - в соматичну лікарню. Із соматичних лікарень, куди суїцидентів було направлено для надання необхідної медичної допомоги, після консультацій лікарів - психіатрів їх переводять до психіатричного стаціонару, де їх очікує обмежувальний режим та медикаментозне лікування в окремо відведених палатах. Питання про можливість виписки із лікувального закладу вирішує комісія лікарів, які керуються певними чинниками, задля запобігання повторих спроб. Після виписки із лікарні, суїциденти продовжують перебувати під наглядом суїцидологічного кабінету психоневрологічного диспансеру.
ВИСНОВКИ
Акт самогубства особливо вражає людську свідомість тоді, коли його вчиняє юна людина. Наявність суїциду, наркоманії та алкоголізму (існує тісний взаємозв'язок між наркоманією, алкоголізмом, депресією і суїцидальною поведінкою) серед молоді, а особливо його зростання глибоко вражає.
В роботі подано короткий екскурс поглядів на феномен суїциду в світовій історії, визначено поняття суїциду.
Основна частина роботи присвячена аналізу зовнішніх чинників суїцидальності серед студентів, адже суїцидальні настрої і суїцидальна поведінка пов'язані з глибинною кризою у світогляді, ціннісно-оріїнтаційній сфері особистості (життя втрачає сенс, стає тужливим і безрадісним, а майбутнє - безперспективне і позбавлене цінності). Це чинники пов'язані з качанням у вищому учбовому закладі (зміна стандартних умов життя, зміна оточення, вихід з-під опіки батьків, матеріальна невлаштованість у житті, збільшення інтелектуальних навантажень). У зв'язку з цим виділено та проаналізовано класифікацію криз, пов'язаних з циклом навчання у вищому учбовому закладі за Н. Хазратовою, а саме: криза адаптації до умов навчання у вузі (1 курс); криза "середини" навчання (2-3 курси); криза завершення навчання і переходу в інший соціальний статус (5 курс - початок трудової діяльності); криза відрахування з вузу, яка створює деривацію такого необхідного у 20-річному віці почуття причетності.
Крім того в роботі звернута увага на такий суїцидальний чинник, як неможливість побудови здорових взаємовідносин з протилежною статтю. За основу взята класифікація причин кризи взаємостосунків з протилежною статтю за І.Попиком, де зазначено, що основними проблемами у побудові взаємовідношень є: проблеми, пов'язані з високим рівнем вимог до свого обранця; проблема пов'язана з пошуком (на підсвідомому рівні) партнера, який має реалізувати в житті ті плани, які особистість не здатна реалізувати самостійно; проблеми на комунікативному рівні; проблеми пов'язані з нав'язаними стереотипами (розмежування обов'язків між хлопцем і дівчиною, страх перед статевим зближенням, проблеми створення сімейних стосунків); та проблеми пов'язані з втратою коханою людини, чи то від її смерті, чи від розриву стосунків. Кожна з цих проблем може сильно вразити остаточно ще не сформовану психіку молодої людини, і без надання вчасної і належної допомоги може призводити до патологічних висновків. У зв'язку з цим зазначено, якими методами і шляхами можна надавати допомогу суїцидально налаштованим студентам. Основним методом допомоги є спілкування з фахівцем, який шляхом віднайдення основної причини кризової ситуації, зорієнтовує свої сили на вихід із становища, головними серед яких мають бути любов до дитини, чесність з нею, компромісність та відвертість.
Література
1. Амбрумова А.Г. Возрастные аспекты суицидального поведения // Сравнительно-возрастные исследования в суицидологии: Сб. научн. Тр. - М.,1989
2. Амбрумова А.Г., Вроно Е.М.. О некоторых особенностях суицидального поведения детей и подростков // Журнал невропатологии и психоатрии им.С.С.Корсакова. - Т.83. - Вып. 10. - 1983.
3. Амбрумова А.Г., Вроно Е.М. , комарова Л.Э.Суицидальное поведение в роду других девиаций подростков // Комплексные исследования в суицидологии: Сб. научн. Тр. - М., 1986
4. М.Бердяев. О самоубийстве.- М., 1992.
5. Варбан Є.О. Стратегії і прийоми психологічного подолання життєвих криз особистості // Практична психологія та соціальна робота. -№ 8, 9, - 1998.
6. Доній В.М. Життєві кризи особистості. - К.,1998.
7. Достоевский Ф. Дневник писателя. - М., 1964
8. А.Камю. "Миф о Сизифе.".-М.,1990.
9. Козлов Н.И. Как относателя. к себе и людям, или практическая психология на каждый день. - М.; Новая шк., АСТ-Пресс, 1996. - 320с.
10. Курьянски Дж. Как найти мужчину моей мечты. - М.: МИРТ, 1995.-416с.
11. Пауль Дж. М. Как сохранить твою любовь. - М.: МИРТ, 1994. -448 с.
12. І.Попик. Проблеми взаємостосунків з протилежною статтю в студентські роки,або "криза злиття"// Особистісні кризи студентського віку:Зб. Наук.статей/За ред. Т.М.Титаренкою - Луцьк, 2001. -112 с.
13. Психологія суїциду:посібник/За ред. В.П.Москальця.-К.,2004.
14. Суицид. Хрестоматия по суицидологии. - К., 1996
15. Суицидология. Прошлое и настоящие. Проблемы самоубийства в трудах философов…-М.,2001
16. Суицидологыя:теорыя та практика (зб. Наук. Ст.) / За ред. О.М.Морозова, А.Г. Чуприкова. - К., 1998
17. Сатир В. Как строить себя й свою семью. - М.: Педагогика - Прес, 1992.- 192с.
18. Фромм 3. Искусство любить / Душа человека. - М.: Республика, 1992.-430с.
19. Хазратова Н. Психологічні проблеми та особистісні кризи студентського віку// Особистісні кризи студентського віку:Зб. Наук.статей/За ред. Т.М.Титаренкою - Луцьк, 2001.
20. Шестопалова Л.М. Самогубство як явище.- К.,2000
21. Шихи Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста. - СПб.: Ювента, 1999. - 436 с.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Доній В.М. Життєві кризи особистості. - К.,1998. - С.226
[2] Достоевский Ф. Дневник писателя. - М.,1964
[3] М.Бердяев. О самоубийстве.- М., 1992. - С.8-9
[4] А.Камю. "Миф о Сизифе.".-М.,1990.
[5] Психологія суїциду:посібник/За ред. В.П.Москальця.-К.,2004.-С.7
[6] Там само
[7] Доній В.М. Життєві кризи особистості. - К.,1998. - С.229
[8] Психологія суїциду:посібник/За ред. В.П.Москальця.-К.,2004.-С.46
[9] Психологія суїциду:посібник/За ред. В.П.Москальця.-К.,2004.-С.270
[10] Хазратова Н. Психологічні проблеми та особистісні кризи студентського віку// Особистісні кризи студентського віку:Зб. Наук.статей/За ред. Т.М.Титаренкою - Луцьк, 2001. -С.14
[11] Хазратова Н. Психологічні проблеми та особистісні кризи студентського віку// Особистісні кризи студентського віку:Зб. Наук.статей/За ред. Т.М.Титаренкою - Луцьк, 2001.
[12] Хазратова Н. Психологічні проблеми та особистісні кризи студентського віку// Особистісні кризи студентського віку:Зб. Наук.статей/За ред. Т.М.Титаренкою - Луцьк, 2001. -С.14
[13] І.Попик. Проблеми взаємостосунків з протилежною статтю в студентські роки,або "криза злиття"// Особистісні кризи студентського віку:Зб. Наук.статей/За ред. Т.М.Титаренкою - Луцьк, 2001. -112 с
[14] І.Попик. Проблеми взаємостосунків з протилежною статтю в студентські роки,або "криза злиття"// Особистісні кризи студентського віку:Зб. Наук.статей/За ред. Т.М.Титаренкою - Луцьк, 2001. -112 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...