WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Структура взаємин у студентській академічній групі, як показник її згуртованості - Курсова робота

Структура взаємин у студентській академічній групі, як показник її згуртованості - Курсова робота

Викладачу не доводиться вдаватися в численні пояснення, і він має можливість "сховатися" за своєю посадою. Відповідальність же студента обмежена задачею, що виконується їм. Ця система передбачає беззаперечне підкорення, тому дуже часто вона приводить до пасивності. Існують і інші підходи до проблеми класифікації стилів керівництва і лідерства. Так, Л. Кудряшова виділяє наступні типи викладачів.
1. "Регламентатор". Його ідеал - повна регламентація діяльності студентами інструкцій, розпорядженнями, нормативами і т. п. Він вважає, що після досягнення цього ідеалу "машина управління"(навчальний процес) буде раз і назавжди відпрацьована. Насправді ж всі ситуації передбачити не можна (іноді формальний підхід непридатний у принципі).
"Сверхрегламентация" веде до того, що не залишається місця для творчої діяльності. Часто в стандартних ситуаціях приймаються неоптимальні рішення, оскільки їх "підганяють" під раніше випущені циркуляри, не враховуючи того, що будь-яка регламентація з часом застаріває. Такий викладач зазвичай погано входить в контакти з людьми. Оскільки регламентації ігнорують психологію, в групі створюється несприятливий психологічний клімат.
2. "Коллегиал" вважає, що ефективні колегіальні форми проведення навчального процесу. Він використовує демократичні методи керівництва. 3. "Спринтер". "Викладач подібний актору на сцені. В той момент, коли на нього впаде промінь світла, він повинен зіграти добре". Такий викладач реагує на швидко змінні управлінські ситуації, своєчасно приймає рішення.
4. "Об'єктивіст" основний упор робить на так звані об'єктивні чинники, якими пояснює і успіхи, і невдачі в навчанні.
5. "Волокитчик". Його девіз: "всякий папір повинен відлежати". Викладач працює за принципом "Я - найрозумніший", а ти (студент) вчись і ніколи не сперечайся зі мною.
6. "Максималіст" не визнає "дрібних" проблем в навчальному і виховному процесі, не задовольняється рішенням проблеми просто на доброму рівні і завжди прагне максимально досяжного. Дуже енергійний. Такий викладач часто не помічає поточних, повсякденних проблем, не любить і не уміє ними займатися, а це ставить під удар його високі цілі.
7. "Організатор". Найголовніше для нього - рішення ключових проблем, до яких передусім відносяться ефективне навчання. Ключовими проблемами для такого викладача є швидше за не ідею, не ціль розвитку, а напрями навчання.
Найбільш ефективним стилем навчання автор класифікації вважає стиль керівника-організатора.
Методи спостереження за студентською академічною групою
Процес між особистісної взаємодії може допомагати визначити викладачу як виховні тенденції впливу на академічну групу, так і пізнати кожного студента окремо. Крім ретельно розроблених підходіагностичних методів вивчення цих аспектів, існує один найбільш доступний і широко використовуваний метод збору емпіричних даних. Якщо відійти від звичайного мимовільного отримання інформації про студентів групи, то можна скористатися навмисним отриманням специфічної інформації, що підпорядкована буде спрямованості на досягнення певної (цікавої чи необхідної для викладача) мети. В даному контексті мова йде про метод спостереження, який в силу певних обставин, не заслуговано нівельований, як найбільш суб'єктивний. Разом з тим цей метод відірваний від стандартизованої штучності і висвітлює внутрішню сутність особистості та її взаємодії цілком природно. Цей метод вимагає великого мистецтва як у визначенні того, "як?", "скільки?", "коли?" треба спостерігати, так і у виявленні - "що?", "кого?" і "яким чином?" спостерігати.
Виходячи із загальних соціально-психологічних характеристик, під спостереженням розуміють спрямоване, систематичне візуальне сприймання і реєстрацію значущих з точки зору цілей дослідження соціальних явищ (конфліктних ситуацій, психічних процесів, становлення особистості, міжособистісних взаємин тощо), що підпорядковуються контролю, перевірці та розвитку. Основною характеристикою і перевагою цього методу є його безпосередність, що дозволяє фіксувати події, елементи поведінки особистості та її взаємодії в момент їх виникнення. Головними особливостями спостереження виступають: а) нероздільний зв'язок спостерігача з об'єктом спостереження; б) спостерігач не втрачає емпіричної емоційно-ціннісної означеності сприймання; в ) можливість багаторазового спостереження соціально-психологічного явища, з врахуванням того, що певний соціально-психологічний факт підпорядковується впливу різних факторів і не може бути ідентичним. Спостереження дуже широко класифікується, але у викладацькій діяльності можуть бути використані наступні його види:
неконтрольоване і контрольоване - в залежності від елементів контролю при проведенні спостереження;
неструктуроване і структуроване - за ступенем формалізованості спостереження;
невключене і включене - в залежності від положення спостерігача відносно об'єкту спостереження;
лабораторне і польове - за умовами організації спостереження.
Таким чином, спостереження в умовах навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі використовується в різних цілях. Воно може бути джерелом інформації для викладача, побудови стилів спілкування з групою, встановлення відповідного механізму взаєморозуміння у взаємодіях, визначення особистісних якостей особистості, розробки виховних заходів спільної діяльності студентів і викладачів, допомоги у виборі методів взаємодії тощо.
Можливо викладачу буде вважатися не досить вдалим вибір для групової характеристики саме методу неформального і формального спостереження; Але він приховує в собі "потаємну" силу, яка допоможе ввійти в особистісний простір іншої людини, коли вона в скрутному становищі і допомогти їй зробити значущий і правильний для свого життя вибір.
За мистецькою ознакою в спостереженні приховуються можливості спостерігача відійти від власного суб'єктивізму. Для викладача в спостереженні особливо важливо розуміти те, що все, що. людина сприймає і запам'ятовує, підлягає власній її мотивації. Ми часто, бачимо те, Ідо сподіваємося побачити. На спостереження впливають також власні почуття і цінності особистості. І дуже часто під кутом зору останніх визначаються характеристики інших людей. В мистецтві спостереження головне - це навчитися відмежовувати свої культурні та особистісні уявлення від уявлень інших. У кожної людини має бути вироблений особистий стиль проведення спостереження. Стиль точний, яскравий, вільний від упереджень, який допоможе повноцінно взаємодіяти зі студентами і колегами. Він розпочинається звміння спостерігати за собою. Необхідно усвідомити, якими очима я сам дивлюся на світ: стосунки, спілкування, діяльність. Незаперечним фактом у спостереженні буде залишатися той момент, що сприйняття людини знаходиться під впливом її особистісного досвіду. Відрефлексування цього моменту позбавить вас від суб'єктивізму у спостереженні.
В спостереженні важливим є розуміння відмінності між спостереженням і просто "баченням" студентів. Спостереження - це спосіб вирішення проблем самих викладачів у їх роботі зі студентами. Вчитися спостерігати - це велика робота сама по собі. Спостереження - це

 
 

Цікаве

Загрузка...