WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Структура взаємин у студентській академічній групі, як показник її згуртованості - Курсова робота

Структура взаємин у студентській академічній групі, як показник її згуртованості - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Структура взаємин у студентській академічній групі, як показник її згуртованості
?
ЗМІСТ
Вступ
Поняття студентської академічної групи
Класифікація академічних груп
Лідерство і керівництво в студентській академічній групі
Методи спостереження за студентською академічною групою
Тестування студентської академічної групи
Висновок
Література
Вступ
Знання про рівень між особистісних стосунків студентів групи, отримані за допомогою психодіагностики, допоможуть викладачу розібратися в багатьох проблемах і конфліктах, розглянути закономірності, які визначають, чи будуть такі взаємини в групі сприяти особистісному зростанню, продуктивності навчання, відкритості, самоздійсненню особистості студентів, чи вони приведуть до регресу в психічному розвитку і зумовлять утворення ряду захисних механізмів.
Чим більше буде знати викладач і куратор про міжособистісні взаємодії, тим більшою мірою побудова взаємин зі студентами буде включати наступне: тенденцію до взаємного спілкування зі зростаючою узгодженістю, тенденцію до більш адекватного взаєморозуміння повідомлень, зростання психологічної відповідності між членами групи, симпатій, атракцій і дій, які визначатимуть задоволеність взаємостосунками. Досвід з вивчення взаємостосунків показує, що в умовах невеликої групи, коли емоції починають виявлятись дуже сильно, нейтральний, розуміючий наставник, який виступає як "каталізатор", може допомогти розібратися в проблемі студента чи групи, прояснити думки і ставлення кожної з сторін. Для цього треба визначити труднощі у взаємостосунках, які пов'язані:
з прагненням оцінювати, осуджувати, підтримувати чи не підтримувати, робити неадекватні заяви про групу;
з відсутністю тенденції до ризику у справі змінити власну позицію, з метою прийняти чи зрозуміти позицію своїх опонентів.
Чи існує засіб вирішити ці проблеми в міжособистісних взаєминах у малій групі? Чи можна запобігти вказаних перешкод у контактах? В зв'язку з цим викладачу важливо реалізовувати базові прийоми позитивних взаємодій у групі:
* до мінімуму зменшити оцінювання інших і підсилити взаємне вислуховування;
* розглядати висунуті ідеї і стосунки з точки зору інших сторін, тобто стати на їх позицію відносно того, що вони проголошують.
* співпереживаючи розуміння - розуміння разом з іншими, а не розуміння про них;
* опануйте тенденцію переглядати власні висловлювання, позиції і не боятися ризикувати змінитися самому;
* тримати в свідомості намір розуміти інших, а не оцінювати їх.
Взаємостосунки з одногрупниками мають для особистості кожного студента локальне значення. Вони орієнтують на вибір смислу життя, на створення власних форм спілкування, на визначення соціальної рольової позиції, на самоствердження своєї індивідуальної сутності.
Таким чином, в залежності від того, в якій системі взаємин опинився студент, і буде визначатися його внутрішньогрупова, міжособистісна і, на кінець, індивідуальна роль. Особливо важливим в особистісному зростанні;, стає коло значущих інших одногрупників, думки яких стають дуже цінними для становлення особистості студента.
У сучасних умовах розвитку психологічних знань активно застосовуються спеціальні методи, спрямовані на підвищення ефективності комунікативних і перцептивних взаємодій між викладачами і батьками. Зміст вказаної галузі дуже багатозначний, але найбільш суттєвим є те, що мова в даному випадку йде про специфічну форму психологічного впливу в процесі інтенсивного діалогу-спілкування. Характеризуючи різні стилі поведінки особистості в конфліктній ситуації, ми вже визначали, що основною формою подолання конфлікту може бути діалогічне спілкування. Беручи до уваги стратегічну спрямованість даного питання, ми хотіли б зупинитися на позиції викладача по відношенню до батьків студента в процесі установлення контактів з ними.
Для виникнення діалогу необхідне взаємне прагнення учасників контакту до встановлення істини, здатність вислухати точку зору один одного, готовність кожної з сторін представити і зрозуміти проблеми іншого.
Поняття студентської академічної групи
Робота викладача пов'язана з управлінням певним студентським колективом і залежить від його уміння організувати процес навчальної діяльності. Для цього необхідно знати механізми утворення групи, динаміку її розвитку і найбільш ефективні стилі навчання. Тому вивчення соціальної психології груп і колективів - важлива практична задача викладача. Виконуючи різні соціальні функції, одна і та ж людина є членом численних соціальних груп. Це має для особистості два важливі результати: з одного боку, визначає її об'єктивне місце в системі соціальної діяльності, з іншою - впливає на формування її свідомості. Особистість виявляється включеною в систему поглядів, уявлень, норм, цінностей різних груп. Соціальна психологія не просто описує безліч людей (хай навіть зв'язаних якимись відносинами всередині нього). Її предметом є виявлення закономірність поведінки і діяльності людей, обумовлених чинником їх включення в реальні соціальні групи. Тому при дослідженні груп аналізу піддаються їх змістовна характеристика і специфіка дії на особистість, а не просто сам "механізм" такої дії.
Аналіз впливу групи на особистість неможливий без соціологічного підходу до груп, т. е. характеристики їх специфіки в кожному даному типі суспільства. Однак цього недостатньо без опису психологічних параметрів групи і їх значущості для кожного її члена. Що ж таке академічна група, які її види і основні характеристики?
В науковій літературі є безліч визначень груп, в яких підкреслюється та або інша їх риса. Тому при дослідженні академічних груп (малих соціальних згрупування на відміну від великих груп, якими є класи, нації, народності і т. п.) слідує, перш за все виділити їх загальні ознаки: 1) соціальність групи, т. е. її приналежність до певної соціальної системи; 2) чисельність (від 2-3 до 30-40 чоловік); 3) єдність ціннісних орієнтації і цілей; 4) спільна діяльність; 5) наявність структури; 6) наявність загальних норм і думок.
Частіше за все поняття академічна група визначається як нечисленна по складу група людей, члени якої об'єднані загальною навчальною діяльністю і знаходяться в безпосередньому особистому спілкуванні, яке є основою для виникнення емоційних відносин, групових норм і групових процесів. Це визначення, що носить скоріше описовий характер, доповнюється іншим, що більш лаконічним, охоплює власне соціальний аспект функціонування академічної групи. Згідно цьому визначенню академічною групою називають таку, в якій суспільні відносини набувають форми безпосередніх особистих контактів.
До основних характеристик групи відносять її склад, структуру, групові процеси, норми, цінності, систему санкцій. Кожну характеристику можна по-різному описати залежно від цілей дослідження. Наприклад,склад групи можна проаналізувати на основі вікових, професійних або соціальних ознак, структуру можна розглядати з точки зору структури комунікацій, переваг або влади.
Класифікація академічних

 
 

Цікаве

Загрузка...