WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціокультурний вплив особистості педагога у процесі формування громадянськості сучасної молоді - Реферат

Соціокультурний вплив особистості педагога у процесі формування громадянськості сучасної молоді - Реферат

як довгостроковому правовому документу, зростає патріотизм і висока громадянська відповідальність, дисципліна і згуртованість, прагнення зберігати спокій у суспільстві, тобто те, що спонтанно перетворює населення на активних громадян, а територію - на державу.
Важливим є виховання свідомого і відповідального ставлення до прав та обов'язків громадян відповідно до державного законодавства. Активна протидія правовому нігілізму. Повага до Конституції, державних символів та їх активний захист від будь - яких посягань з боку несвідомих членів суспільства. Отже головне в державі, на чому базується її існування, розвиток і подальший поступ - це закони, з яких найважливішим є Конституція - своєрідна модель державної та суспільної системи України.
Не менш важливою рисою справжнього громадянина повинно бути бездоганне володіння державною мовою, тому необхідно активне сприяння її функціонуванню в усіх сферах суспільного життя на всій території держави.
Практична реалізація цінностей в житті відбувається зперетворенням їх на норми, відтак мова може йти не про цінності, а про нормативне - ціннісну систему, яка має свою ієрархію і характеризується найвищою цінністю. Цінності мають справжній сенс лише тоді, коли вони є включеними до такої системи.
Громадянська освіта та виховання тісно пов'язані з проблемою соціалізації особистості, формуванням її, як незалежного, соціального суб'єкту, знання та діяльність якого будуються на основі високої моралі, власних культурних традиціях і який є водночас відкритим для взаємодії в багато культурному середовищу. При цьому важливого значення надається визначенню толерантної позиції і вихованню толерантної особистості. Остання виявляється як установка і повинна мати характер індивідуального добровільного вибору, вона не нав'язується, а формується засобами виховання, шляхом засвоєння інформації та набуття власного життєвого досвіду. Толерантність має бути активною позицією самообмеження та цілеспрямованого невтручання, це добровільна згода на взаємну терпимість різних та протилежних суб'єктів.
Педагогіка толерантності має навчати вмінню аналізувати ситуацію середовища в школі, класі, сім'ї, розвивати здатність до критичного самоаналізу, розробляти і пропонувати як процедури загального характеру, так і певні конкретні заходи та прийоми формування реакції на нетерпимість і визначення шляхів її подолання або нейтралізації, розробляти і впроваджувати в системі шкільної освіти методи превентивного виховання.
В процесі формування патріотичних почуттів, важливим є уникнення у подальшому поширення комплексу національної меншовартості. Треба привчати молодь до такої думки, що справжній патріотизм ґрунтується не тільки і не стільки на порівнянні своєї нації - держави з іншими в минулому чи сучасному. Майбутні громадяни повинні любити свою державу, пишатися нею, бажати їй добра вже тому, що вона є.
Не припустимо ігнорувати ще один дуже важливий для формування демократичних цінностей у майбутніх громадян аспект - сімейне виховання. Багато зарубіжних педагогів вважають сім'ю традиційно консервативною спільнотою. Діти в таких сім'ях не відчувають на собі демократичних змін, бо в таких сім'ях панує культ і авторитет батьків, старших братів, сестер та інших. Саме в сім'ї найважче встановлювати демократичні традиції. Тут діти і засвоюють такі поняття, як поділ влади, вікова ієрархія, незаперечне підпорядкування, притиснення волі авторитарністю. Тому відносини в сім'ї також потрібно реформувати, і дослідники сімейного виховання мають приділити цьому пильну увагу. Це дуже важливо, бо життя кожної сім'ї - це частина життя країни. Для виховання громадянськості необхідно, щоб сім'я жила в одному темпоритмі з усім народом, щоб цілі, прагнення і турботи українського народу були і її цілями, прагненнями і турботами. Адже громадянськість - це почуття нерозривного зв'язку з народом, його державою, усвідомлення відповідальності за її безпеку, поступ по шляху історичного прогресу.
Отже, з проголошенням самостійності і незалежності, Україна стала на шлях переходу до громадянського суспільства, кожен член якого має право одержати вільний розвиток особистості. З одного боку, молода держава повинна створити всі умови для виховання свідомих громадян, і з другого боку, заможну, духовно та матеріально багату Українську державу, можуть збудувати лише її палкі патріоти, об'єднані національною ідеєю - ідеєю незалежності та державності.
З огляду на це, дуже важливим і актуальним є концептуальне осмислення на новому рівні наукових та прикладних засад громадянського виховання, визначення його суті, цілей і завдань, обґрунтування ефективних принципів, засобів і методів формування у дітей, підлітків і молоді високих громадянських якостей.
Теоретичною і методологічною основою цього можна вважати прийняті молодою Українською державою важливі документи, насамперед Конституцію України, закони "Про громадянство України", "Про освіту", "Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття")", яка, зокрема, передбачає комплекс заходів, спрямованих на відродження і розбудову національної системи освіт "як найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української держави".
Високий рівень громадянськості педагога як визначальний чинник становлення демократичного суспільства
Процес навчання має двоєдиний характер: викладання матеріалу (вибір змісту, методів та засобів навчання, акцентування уваги студентів на висновках) органічно взаємодоповнюється відповідно спрямованою налаштованістю тих, на кого розрахована його подача -учінням (засвоєнням знань, умінь і навичок). Враховуючи цю особливість, надзвичайного значення набуває постать та особистісні риси людини, яка наділена компетенцією педагогічного впливу. Адже саме педагогу належить провідна роль у навчальному процесі, оскільки він мобілізує сили вихованців, їх енергію та розум у напрямку активної пізнавальної діяльності. При цьому слід враховувати надзвичайно високий ступінь соціалізаційного потенціалу, що зосереджений у системі освіти та навчання.
Громадянську спрямованість навчально-виховному процесові надає громадянсько орієнтована комунікативна взаємодія викладача зі студентами. Щоб така взаємодія була ефективною, педагогові треба бути для колективу референтною особою. Це означає, що студенти не лише одержують від нього певну інформацію, але й засвоюють її оцінку з позицій громадянськості. Якщо викладач є громадянсько не визначеним, пасивним, це буде

 
 

Цікаве

Загрузка...