WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціальна ситуація розвитку студента - Курсова робота

Соціальна ситуація розвитку студента - Курсова робота

причин цього чи не найважливіший недостатній педагогічний вплив на процес формування особистості учня у школі (розвиток переважно відтворюючої активності)[7, с.48].
Загалом, у процесі адаптації першокурсників до вузу А.Петровським виділяються наступні головні труднощі: негативні переживання, пов'язані з залишенням шкільного колективу, невизначеність мотивації вибору професії, недостатня психологічна підготовка до неї; невміння здійснювати психологічне саморегулювання поведінки та діяльносі за відсутності звичного повсякденного контролю педагогів; пошук оптимального режиму праці та відпочинку в нових умовах; налагодження побуту та самообслуговування, особливо при переході з домашніх умов до гуртожитку; відсутність навичок конспектування; праці з першоджерелами, словниками, каталогами літератури. Як відзнача вчений, навіть у кінці першого року навчання до третини студентів все ще не можуть у повній мірі включитися у навчальний процес[5, с.72].
Соціально-психологіча адаптація - це також засвоєння молодою людиною норм студентського життя, включення його в систему міжособистісних взаємин групи, про що вже йла мова. Процес адаптації може відбуватися по-різному, причому велике значення тут має уже наявний життєвий досвід. Скажімо, особи, що мають трудовий стаж, легше адаптуються до умов студентського життя та побуту, а вчорашні школярі - до академічної праці. Певну роль на проходження процесу адаптації справляє той факт, що першокурсник, як правило, у повній мірі ще не є зрілою особистістю. Так, у вищезгаданому дослідженні Научитель Є. третинапершокурсників відчула складнощі, коли здійснювала ранжування власної системи цінностей. Суперечливість же ціннісних орієнтацій часто призводить до непослідовності поведінки[4, с.38].
Загалом, адаптацію студентів до життя вищої школи слід розглядати, як комплексну проблему, розрізняючи у ній окремі рівні і ланки, кожна з яких має свої специфічні механізми, багато в чому обумовлені рівнем розвитку студентської групи, як колективу.
ВИСНОВОК
Отже, нами розглянуто з різною повнотою ряд аспектів, що визначають і характеризують становлення молодої особистості в умовах вищої школи. Звичайно, кожен період людського життя у кожній соціаллльній групі по-своєму важливий і значимий, має свою специфіку і особливості . Неповторність соціальної ситуації розвитку студента визначає поєднання ряду факторів. Це, по-перше, особливості вікової групи, до якої належить переважна більшість студентства, і яку психологи визначають як період пізньої юності, по-друге - специфіка соціального статусу і соціальних ролей, які студент набуває у житті вищого навчального закладу, і, нарешті, власне особливості навчального процесу (хоча у рефераті, з огляду на його обсяг та тематику, ми на них докладно не зупинялися).
Своєрідність процесів онтогенезу полягає у тому, що саме у студентському віці організм людини проходить сензитивний період у розвитку цілого ряду важливих функцій, що обумовлює порівняну легкість опанування новими навичками, уміннями, зокрема професійними, входження у професійну діяльність. Водочас це важливий етап формування спрямованості особистості, її мотиваційної сфери. Із входженням у самостійне життя пов'язані особливве сприймання часу, особливості розвитку потреб молодої людини.
Нову гаму стосунків викликає у студентів входження у новий колективгрупи, курсу, систему та графік життя вищої школи в цілому. Процес адаптації відбувається по-різному залежно від особливостей попереднього розвитку студента, його досвіду та індивідуальних характеристик організму (темпераменту,сприймання та ін.). Дехто не витримує адаптації, а для когось вона майже і не помітна.
Водночас із адаптацією студенти входять у специфічне соціальне середовище вищої школи. Знову ж таки, на розвиток соціально-психологічних особливостей її слухачів впливають як безпосередньо особливості колективів, членами яких вони стають, так і розвиток особистості молодої людини в цих умовах, зокрема її професійне спрямування, розвиток пізнавальної сфери та сфери, пов'язаної з інтимно-особистісним спілкуванням. Важливим фактором розвитку виступають стосунки всередині груп. Основними тенденціями розвитку студентських груп дослідники вказують процеси інтеграції (які переважають на молодших курсах) та диференціації (переважають на старших курсах, що пов'язано як із особистим життям студентів, так і з проблемою їхньої майбутньої життєвої перспективи).
Як бачимо, у дзеркалі вищої школи та середовищі її слухачів закономірно відображаються процеси суспільного розвитку та проблеми, які вирішує суспільство, особливо у наш важкий перехідний період зламу системи цінностей та світоглядних орієнтирів. Знання усіх даних процесів та аспектів розвитку, зокрема соціальної ситуації розвитку студента - цінний здобуток психологічної науки, без урахування якого неможливе оптимальне функціонування навчально-виховного процесу вищої школи та виконання нею своєї ролі у системі культури нашого суспільства.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - М.,2001.
2. Животок Б.М., Леутська Л.Д. Про формування моральних цінностей у студентському колективі //Проблеми вищої школи. - Вип.9. Формування нової людини в умовах вузу. - К.:"Вища школа",1972.
3. Мусатов С.О. Розвиток особистості та мотивація взаємовідносин у студентському колективі //Проблеми вищої школи. - Вип.9. Формування нової людини в умовах вузу. - К.:"Вища школа",1972.
4. Научитель Е.Д. Ценностные ориентации молодежи //Практична психологія та соціальна робота. - 1999. -№3 - С.36-38.
5. Основы педагогики и психологии высшей школы /под ред. А.В.Петровского. - М.,1986.
6. Серова О.Е. Ш Международная конференция по исторической психологии российского сознания // Психологический журнал. - 1999. - №6. - С. 115-118.
7. Сивкіна М.І.,Сивкін І.Ф. Деякі питання формування у студентів потреби самовиховання //Проблеми вищої школи. - Вип.9. Формування нової людини в умовах вузу. - К.:"Вища школа",1972.
8. Студент на пороге XXI века /отв. ред. Н.И.Рейнвальд. - М.,1990.
9. Фельдштейн Д.И. Психология взросления.Избранные труды. - М.,1999.
10. Шебанова С.Г. Анализ образа "я" в исследовании феномена агрессии у студентов // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. -№1. -С.31-34.
11. Щотка О.П. Вікова психологія дорослої людини. - Ніжин, 2001.
12. Цуканова В. Порівняльний аналіз інтелектуального потенціалу та причин навчальної неуспішності// Психологія і суспільство. - 2001. - №4. - С.105-113.

 
 

Цікаве

Загрузка...