WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціальна ситуація розвитку студента - Курсова робота

Соціальна ситуація розвитку студента - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Соціальна ситуація розвитку студента
?
Зміст
ВСТУП
РОЗДІЛ I. ХАРАКТЕРНІ ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТСТВА
1. А) ОСОБЛИВОСТІ ОНТОГЕНЕЗУ.
2. Б) ЯКІСНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ОСОБИСТОСТІ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ.
РОЗДІЛ II. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
А) ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ.
Б) СУЧАСНІ РИСИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.
РОЗДІЛ III. АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ В УМОВАХ ВИЩОЇ ШКОЛИ
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП
Вивчаючи окремі психологічні процеси, стани та явища, пов'язані з життям вищої школи, психологи не можуть обійти увагою розвиток і становлення в її рамках основного суб'єкта, заради якого вона існує і функціонує. Безсумнівно, психологічні особливості молодої людини, навколо якої "крутиться " навчальний процес, уже давно зумовили виділення психології вищої школи в окрему галузь знань і наукову дисципліну. Однак кількість досліджень, присвячених як у цілому даній галузі, так і окремим її аспектам, на даний час все ще залишається невеликою. Це, звісно, викликано і об'єктивними труднощами дослідження психологічних якостей дорослої людини, і традиційним зосередженням уваги на психологічних процесах діяльності середньої школи та вікового розвитку дітей і підлітків. Тому обсяг літератури, яка присвячена соціально-віковим особливостям студентства досить невеликий, особливо бракує найновіших праць по соціальній психології студента, а ті які наявні і використані у роботі ( напр., Шебанової або Цуканової) присвячені вибірковим аспектам даної теми.
Однак спочатку обумовимо основне поняття, з яким будемо працювати. Студентство, за визначенням А. В.Петровського - мобільна соціальна група , метою діяльності якої є організована за певною програмою підготовка до виконання високих професійних та соціальних ролей у матеріальному і духовному виробництві. Психологічні особливості студентства, звісно, пов'язані з попередніми періодами його життя, і з них безпосередньо виростають. У той же час студентський вік становить собою новий і якісно відмінний етап життя, який має власне неповторне значення для всього людського шляху від народження і до спочинку особистості. У зв'язку з дослідженням постає питання вікових меж даної групи. Ананьєв Б. Г. виділяє два періоди студентського віку - стандартний (17-22 роки) та нестандартний (від 23-х рр. і далі). Через те, що останнім часом спстерігається тенденція до помолодшання слухачів вищої школи (хоча у той же час розширення можливостей здобути другу вищу освіту сприяє і зворотній тенденції), ми будемо орієнтуватися переважно на особливості даної вікової групи. Окрім того, увага реферату звертається на особливості входження сучасного молодого покоління у середовище вищої школи та ряд соціально-психологічних процесів розвитку студентських колективів.
Відповідно, об'єктом дослідження виступають психологічні особливості розвитку студентської молоді. Предмет дослідження - це соціальна ситуація розвитку студента. Згідно з визначенням Л.С.Виготського, дане поняття охоплює систему відношень суб'єкта у соціальній дійсності, яка відображена в його переживаннях і реалізується ним у сумісній діяльності з іншими людьми. Її також визначають як взаємодію суб'єкта з соціальними умовами, в яких він знаходиться. Метою реферату і є з'ясувати на основі опрацьованої літератури дані соціальні умови розвитку, тобто об'єктивні умови розвитку онтогенезу, розвиток соціогенезу молодої людини, її соціальний статус та соціальні ролі, які вона виконує, а також відстежити деякі характерні особливості сучасного студентства.
PОЗДІЛ I. ХАРАКТЕРНІ ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТСТВА
1. А) ОСОБЛИВОСТІ ОНТОГЕНЕЗУ.
Молодість, у вікових межах якої перебуває переважна більшість студентства, - період, коли людина досягає піку у своєму фізичному розвитку. Вона знаходиться у розквіті сил, енергії, здоров'я, здатності до відтворення потомства та витривалості. На цей час людина оволодіває стійкою статевою ідентичністю, сформованими формами статевої активності. У цей період розвитку активно збагачується психологічний досвід, відбувається включення людини у всі види соціальної активності та оволодіння багатьма соціальними ролями. Як визначає Щотка О.П., розвиток особистості молодої людини визначається перш за все особливостями сімейного та професійного контексту. Одночасно з налагодженням близьких стосунків та утворенням сім'ї молодь розбудовує образ власної професійної кар'єри та активно спрямовується на досягнення професійного успіху. На думку Левінсона [цит. за 11, с.46], щоб повністю стати дорослою, молода людина, як чоловік чи жінка, повинна вирішити чотири завдання, що виникають у процесі розвитку : пов'язати мрії з реальністю; знайти наставника; забезпечити собі кар'єру; налагодити інтимні стосунки. Зробивши свій перший професійний вибір, молода людина переходить у фазу професійного розвитку, яка називається фазою адепта і часто пов'язується із навчанням у вищій школі.
Як відзначає Ананьєв Б.Г., саме у віці близько 20 років спостерігається оптимальна чутливість до зовнішніх впливів на зір при периферичному зорі. У цьому ж віці спостерігається максимальна слухова чутливість та чутливість рухових центрів [1, с.117]. Студенти мають найвищу швидкість оперативної пам'яті, розвинуту мимовільну пам'ять. У цьому віці найвища пластичність утворення психомоторних та інших навичок. Хоча, як зазначає вчений, кожен із вивчених видів чутливості може мати декілька "піків" (точок підйому), бо процес розвитку має нерівномірний характер і гетерохронність функціональної еволюції супроводиться і позитивною і негативною кореляцією сенсорних функцій. Одна з цих точок підйому, що супроводиться конвергенцією ряду сенсорних функцій, знаходиться у зоні ранньої зрілості (18-25 рр.) ; інша може бути і пізніше, у період загальної стабілізації функцій. Ті сенсорні функції, що включені у діяльність, працюють у системі обумовлених нею перцептивних дій, організовані та упорядковані відповідно до логіки цих дій. У таких умовах сенсорні функції мають посилену мотиватицію. Тому в таких умовах оптимального навантаження, сенсибілізації тощо відбувається еволюція функцій, що досягає нових, вищих рівнів і у зрілі роки. Одночасно інші сенсорні функції, що не мають таких умов розвитку, інволюціонують, причому передчасно, у досить молоді роки.
Таким чином, на думку Ананьєва Б.Г., розвиток одних і тих же психофізіологічних функцій людини має двохфазний характер. Перша фаза - загальний, фронтальний прогрес функцій у ході дозрівання і ранніх еволюційних змін зрілості (в

 
 

Цікаве

Загрузка...