WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Самооцінка юнаків і дівчат у студентський період - Курсова робота

Самооцінка юнаків і дівчат у студентський період - Курсова робота

неповноцінне функціонування, дезорганізація особистості, неефективність у досягненні мети, невротичний розвиток. В генетичному аспекті - залежність від інших людей, обставин, гетерономність. В екзистенціальному аспекті проявлення незрілості - неусвідомленість, неаутентичність, втеча від екзистенціальних даних - свободи, смерті, самотності, сенсу життя [3,16].
Три основні життєві завдання зрілої особистості - робота, дружба та кохання, потребують від людини співпраці, власної мужності та готовності вносити свій вклад до добродійності (благодійності) інших людей. Соціально-корисний тип особистості, який є втіленням психологічної зрілості, це такий тип, якому притаманні такі риси, як активність, цілісність, прагнення до вдосконаленню, творчість, турбота про інших. Психологічно зріла людина - це молода людина з продуктивним характером, якій притаманні такі риси, як незалежність, чесність, спокій, рівновага, мати здатність любити, творити, здійснювати соціально-корисні вчинки. Психологічна зрілість зображує як нормальний стан психічно здорової дорослої людини. Психологічно зрілим визнається не просто психічно здоровий, а й той, який знаходиться в процесі " становлення, само розвиваючих, рухаючий до висот людського духу Індивід.
Зріла особистість - це не тільки прийнятий свої позитивні, але і негативні проявлення, єдиний, неповторний, цілісний та самореалізуючий індивід. Це людина, котра вільно та відповідально робить свої життєві вибори, відкриває своє життєве покликання і слідує йому, природно висловлює себе у творчості.
Процес формування ж дійсної самооцінки своєї зрілості включає в себе два етапи. На першому з них самооцінці піддаються зовнішні дії, а на другому в сферу самооцінки людини включається його внутрішні стани та в особистісні якості [9,6].
У своїх особистих справах студентська молодь вчиться виходити не тільки з особистих інтересів, а з усвідомлення суспільної необхідності. Тут важлива вірна самооцінка особистості, розуміння відповідальності, наприклад, при орієнтації на яку-небудь професію, Отже, самооцінка в свідомості виявляється і за допомогою таких понять, як "обов'язок", "відповідальність","совість", "гордість", "сором", "гідність". Але студенти допускають, все ж таки, серйозні помилки в самооцінці: переоцінюють або недооцінюють [8,75].3ріла особистість у свідомості молоді показана як інтелектуальна, яка володіє почуттям гумору, ерудована, мудра, організована, відповідальна, надійна, активна, ініціативна, гуманна, цілеспрямована, щира, віддана, терпляча, старанна (працелюбна) [10,17].
Отже, психологічно зрілою людиною, є людина, яка досягла здорової само виразності, автономності, справжності, яка знаходиться в згоді зі своїми інстинктами та яка має мужність говорити, робити і жити з глибини цілісної особистості. Це особистість, яка відкрито та відверто робить самооцінку своєї особистісної зрілості.
Висновки
Одним з актуальних завдань будівництва сучасної вищої школи в Україні є удосконалення не тільки психолого-педагогічного вивчення студентів, а й вивчення рівня їх самооцінки в діяльності, протягом усього періоду їхнього навчання.
Дана робота була направлена на розкриття психологічних аспектів навчальної діяльності студентів, зокрема, такому утворюванню в структурі особистості, як самооцінка. Розглянуті існуючі підходи щодо вивчення самооцінки як одного з компонентів самосвідомості, а також різні погляди вивчення самооцінки та особливостей самосвідомості, уявлення особистості про себе. Була приділена увага й регуляційній функції самооцінки (саморегуляція, самоконтроль та ін.) в навчальній діяльності, впливу особливостей самооцінки на процес навчання, його ефективність.
Отже у рефераті з'ясовано, що загальноприйнятим уважається, що самооцінка - якість особистості, яка виражається в здатності людини оцінювати результати власної діяльності та поведінки, а також свої психічні властивості та якості, які в цій діяльності та поведінці проявляються.
Питання становлення самооцінки, її формування в молоді є важливими для соціальної педагогіки, і для психології та педагогіки вищої школи передусім, оскільки за ними - визначення розвитку особистості майбутнього громадянина, члена суспільства. Саме тому до них привернута пильна увага психологів, науковців педагогічних дисциплін.
Список використаної літератури
1. Андрущенко Т.К. Изучение самооценки в учебной деятельности.// Сб.: Экспериментальные исследования по проблемам психологии. - М.Д997.Вып.З.-47с.
2. Барановская Т.А. Формирование самоконтроля как механизма регуляции учебной деятельности // Психология студента как субъекта учебной деятельности: Сб. - М., 1989. - Вып.327. - С.56 - 59.
3. Бондарь Н.Е.. Бондарь И.В. Самооценка личностной зрелости в юношеском возрасте. // Наука і освіта. - 2004. - №3. - С. 15 - 17.
4. Бороздина Л.В., Рудова Е.В" Соломина Л.В. Самооценка и возраст // Категории, принципы и методы психологии. Психологические процессы: Тез. науч. сообщ. совет. Психологов. - М., 1983. -68 с.
5. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. -376с.
6. Залученова Е.А. Самооценка в деятельности студентов. - М., 1992. - 52 с. - (Содержание, формы и методы обучения в высшей школе: Обзор, информ. /НИИВО; Вып.1).
7. Захарова А-В. Уровень притязаний как показатель самооценки // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. - М., 1989. -Вып.1. -С. 23-27.
8. Кон И.С. Психология юношеского возраста./ Проблемы формирования личности / Учеб. Пособие для студентов пед. ин. - тов. - М.: Просвещение, 1979. - 175 с.
9. Липкина А.И., Рыбак Л.А. Критичность и самооценка в учебной деятельности. - М.: Просвещение, 1968. - 141 с.
10. Остапенко Г.В.Самооцінка в підлітковому віці. // Наука і освіта. - 2004. -№3.-С. 130-132.
11. Пєтухова И.В., Шишкина В.Ю, Формирование рефлексии у студента как субъекта учебной деятельности. // Психология студента как субъекта учебной деятельности: Сб. - М., 1989. - Вып.327. - С. 38 - 42.
12. Приемы психической саморегуляции как средство оптимизации психического состояния студентов в процессе учебной деятельности: Метод, рекомендации. - Пермь, 1984. - 26 с.
13. Психологический словарь. - М., 1983. - 445 с.
14. Ценностный мир современного студенчества (Социальный портрет явления) / Сост. А.А. Козлов, В.Т. Лисовский, З.В. Сикевич. - М. - 1992.- 40с. (Система воспитания в высшей школе: Обзор, информ. / НИИВО; Вып.4).
15. Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии. - М., 1977.- 117с.

 
 

Цікаве

Загрузка...