WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Самооцінка юнаків і дівчат у студентський період - Курсова робота

Самооцінка юнаків і дівчат у студентський період - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Самооцінка юнаків і дівчат у студентський період
?
Зміст
ВСТУП
Розділ 1. Самооцінка в діяльності студентів
1.1. Основні підходи до вивчення самооцінки в зарубіжній психології
1.2. Вітчизняні дослідження самооцінки
1.3. Самооцінка студентської молоді в навчальній діяльності
Розділ 2. Рівні самооцінок
Розділ 3. Самооцінка особистісної зрілості сучасного студентства
Висновки
Список використаної літератури
ВСТУП
Вибір теми даної роботи обумовлений тим, що в теперішній час на сучасному етапі розвитку вищої школи однією з актуальних проблем є проблема самооцінки студентської молоді, зокрема, в їх навчальній діяльності. Проблема самооцінки розглядалась багатьма авторами в руслі філософських, соціальне - психологічних та психологічних досліджень. Інтерес до проблеми самооцінки викликаний її особливою роллю, як провідного компонента у ; структурі самосвідомості. Окрім визначення самооцінки юнаків і дівчат у студентський період як одного з компонентів самосвідомості, у рефераті приділяється увага поняттям саморегуляції та самоконтролю студентів в їх навчальній діяльності. Йде мова про залежність самооцінки від особливостей цієї діяльності та поведінки студентів, тобто результативність навчальної діяльності студентів у вигляді успішності. Характеризуються Я-концепції студентів за трьома групами успішності в навчанні. Визначаються рівні ті адаптованості студентської молоді у навчанні. Розглядається регулююча функція самооцінки по відношенню діяльності студентів. У роботі розглядається також концепція особистісної зрілості студентів та розбіжності між ідеальним та реальним профілем особистісної зрілості. Все це обумовлює актуальність теми. У рефераті визначаються певні рівні самооцінок, простежуються основні підходи щодо вивчення самооцінки в зарубіжній та вітчизняній психології. Це і переконує в актуальності даної проблеми і визначає вибір теми даного реферату "Самооцінка юнаків і дівчат у студентський період".
Об'єктом дослідження виступає теоретична основа самооцінки в діяльності студентської молоді.
Предметом вивчення є процес формування, становлення самооцінки студентів.
Мета полягає у розкритті сутності проблеми за темою реферату та поглядів психологів і педагогів стосовно цього питання.
Для досягнення мети були реалізовані наступні завдання:
1. Зробити критичний аналіз літератури за темою реферату.
2. Показати сутність концепції особистісної зрілості студентів та проаналізувати підходи і погляди різних видатних зарубіжних й вітчизняних вчених з вивчення цієї проблеми.
3. Розкрити роль самооцінки в діяльності юнаків і дівчат у студентський період.
4. Визначити рівні самооцінок студентської молоді.
Даний реферат має наступну структуру: вступ, 3 розділи (перший з них має три підрозділи), висновки, список основної використаної літератури.
Розділ 1. Самооцінка в діяльності студентів
1.1. Основні підходи до вивчення самооцінки в зарубіжній психології
Багато хто з авторів у контексті більш широких теорій підкреслюють центральний характер таких структурних компонентів особистості, як самооцінка, самоповага, уявлення про себе [6,3].
Одним з розвиваючих підходів до питань самосвідомості та самооцінки є феноменологічний підхід. Розвиваючи такий підхід, автори часто ґрунтуються на досвіді психотерапевтичної практики. Прикладом такого підходу до проблем самосвідомості та самооцінки може бути робота Н. Брандена. Автор насамперед визнає той факт, що самооцінка, самоповага, уявлення людини про себе мають кардинальне значення у розумінні її природи та особливостей поведінки: "Природа її (людини) самооцінки чинить глибокий вплив на процеси мислення людини, емоції, бажання, цінності та цілі. Це єдиний і найбільш важливий ключ до її поведінки. Для того щоб психологічно зрозуміти людину, необхідно зрозуміти природу та степінь її самоповаги і стандартів, за допомогою яких вона себе оцінює" [6,3].
Бранден виділяє два взаємозв'язаних аспекту самоповаги. По-перше, вона включає самооцінку ефективності, сили, а по-друге, почуття гідності.
Самоповага інтерпретується автором у досить широкому контексті відносин суб'єкта до навколишної його дійсності. Самооцінка, впевненість у собі розуміється ним як впевненість суб'єкта у тому, що використані ним методи взаємодії з дійсністю принципово правильні і відповідають вимогам реальності. Подібне судження, за думкою автора, не обов'язково повинно бути усвідомленим, але воно виступає обов'язковою умовою здійснення ефективної взаємодії зі світом [6,4].
Важливим моментом у становленні самооцінки є, за думкою Брандена, когнітивні процеси, які підкріплені відповідною мотивацією і спрямовані на пізнання як реальності, так і власних здібностей до взаємодії з реальністю. Самооцінка, яка здатна задовольнити людину, яка визначається наявністю когнітивного самоствердження у процесі взаємодії індивіда з реальністю.
1 Тобто, за думкою автора , самооцінка прямо зв'язана з процесом розвитку, інтелектуального зросту; рутинність, пасивність несумісні з високою самооцінкою. Остання завжди припускає досягнення нових результатів, а не відтворення минулої діяльності, тобто продуктивна діяльність "є процесом, в якому людина досягає почуття контролю над своїм життям", яка виступає умовою високої самооцінки [6,5].
В іншому контексті самооцінки, як соціальної установки, виділяють три аспекти (як в соціальній установки на усякий другий об'єкт): когнітивний -усвідомлення себе як об'єкту пізнання; афективний - емоційне оцінювання себе, почуття упевненості, спокою та тривоги, занепокоєння; поведінковий - поведінкове виявлення відношення до себе [15,77].
Різні автори зосереджують свою увагу на тому чи іншому аспекті самооцінки як соціальної установи. В залежності від цього ними розглядаються-різні процеси (пізнавальні та емоційні), пов'язані з самооцінкою, або вплив самооцінки на різні боки діяльності індивіда. Тому значна частка досліджень самооцінки присвячена скоріш емоціям, виниклим у зв'язку з нею [14,25]. Поряд з інтерпретацією самооцінки як установки існують і інші точки зору. У зв'язку зі стабільністю персональної освіти, вивченню якої присвячена низка праць, самооцінка часто р9зглядається як риса, тобто стійка характерна особливість функціонування особистості. Ряд авторів у вивченнях самооцінки реалізують когнітивний підхід, визначаючи при цьому Я "як когнітивну структуру чи безліч структур, які організують, модифікують, інтегрують функції особистості"

 
 

Цікаве

Загрузка...