WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Роль уваги в засвоєнні студентами навчального матеріалу - Курсова робота

Роль уваги в засвоєнні студентами навчального матеріалу - Курсова робота

категорії причин, які викликають і підтримують мимовільну увагу: характер зовнішнього подразника, відповідність подразника внутрішньому стану, особливо почуттям людини, її минулий досвід. Відповідно до цих причин слід і виховувати мимовільну увагу.
Тут в першу важливе значення має розвиток почуттів. Чим багатшими і різноманітнішими будуть відчуття і сприймання людини, тим легше привернуть її увагу самі різноманітні зовнішні подразники. Таким чином створюється підхід до виховання спостережливості. Потрібно намагатися направляти увагу людини на різноманітні речі і відношення між речами, пояснював ати ці відношення, знаходити в них все нове і нове.
Отже, перша умова виховання мимовільної уваги - це розвиток спостережливості. Друга умова - це розвиток почуттів. Чим багатші і глибина почуття людини, тим більшим вона буде цікавитись, тим легше привабити її увагу. Третя умова виховання мимовільної уваги - розвиток досвіду, розвиток знань. Чим більше у людини знань, тим легше людина зацікавиться новим. Зрозуміло, що знання слід давати поступово і в зв'язку з віком.
Найважливішим є виховання цілеспрямованої довільної уваги. Це виховання пов'язане з вихованням прагнень людини, з вихованням її особистості. Дуже важливо, відповідно з вказівками і досвідом А. С. Макаренка, виховувати вміння ставити собі більш далекі цілі в житті, в трудовій і суспільній діяльності і пов'язати їх з більш близькими цілями. Це вміння набувається поступово, і проходить становлення воно лише в юнацькому віці. Але підходити до виховання довільної уваги треба з раннього дитинства. В старшому віці велике значення має і робота над собою, самовиховання уваги.
Називаючи мимовільну увагу " пасивною", відомий педагог і психолог К. Д. Ушинський писав: " Всяке цікаве для дітей, читання, розповідь, сприяє розвиток писаної уваги. Але однієї пасивної уваги ще недостатньо, і навіть розвита передчасно, занадто і без сприяння активної уваги... вона може перетворитися в хворобливий стан душі, яка стає якоюсь безсильною, лінивою, потребує подразнення цікавими розповідями або цікавим читанням... не може із себе нічого самостійно викликати і проводити пасивне життя".
Називаючи довільну увагу "активною" К. Д. Ушинський пише далі: "В активній увазі не предмет вже володіє людиною, а людина предметом... Чим більше у мене влади над самим собою і над моєю увагою, тим успішніше я досягаю цілі, тобто чим більше в мені сили волі, тим більше і активної уваги. Люди розсіяні - в більшій мірі в той же час і люди слабохарактерні, з мізерною волею". Звідси великий педагог робить висновок, що потрібно користуватись і пасивною, або мимовільною, увагою у людини, але потрібно розвивати у неї і активну або довільну, увагу.
Для виховання довільної уваги велике значення має також колектив. Це прекрасно показав А. С. Макаренко
Виховання волі і уміння володіти собою, як на це вказує К. Д. Ушинський, пов'язано і з оволодінням своєї увагою, з вихованням здатності займатись не лише тим, що хочеться робити, але й тим, що не цікаво, але потрібно робити. Поступово змінюється постійний самоконтроль людини над собою, критичність і самокритичність, що потребують вже обов'язкової уваги при всякій роботі. В результаті створюється звички бути уважним.
Розвиток такої звички дуже важливий. В кінці кінців ця звичка настільки укріпляється, що стає рисою характеру. Тоді вже не потрібно зусиль, щоб бути уважним.
Таким чином, для розвитку довільної уваги яка не потребує, або майже не потребує спеціальних зусиль для її підтримання, потрібно не лише просте захоплення роботою під впливом почуття, але й розуміння значимості роботи, а також тісний зв'язок особистих інтересів з інтересами всього суспільства. Виховання уваги пов'язано з вихованням всієї особистості людини.
Висновки
Увага студентів - необхідна психологічна умова продуктивності їх розумової діяльності на занятті проявляється в їх робочому стані, в зосередженості на предметі навчального заняття і на процесі виконання навчальних завдань. При дидактичне правильній постановці і організації викладачем змісту і форми заняття увага студентів носить активний, діяльний характер, їй властива вибірковість розумового зосередження у відповідності із завданням і темою уроку і способами вирішення питань, що вивчаються. За цих умов досягається високий ступінь активізації розумової діяльності студентів, їх стійка зосередженість і багатоманітність пізнавальних функцій уваги. Увага підвищує ясність, являється однією із психологічних факторів її організованості і перевірки правильності виконання навчальних завдань.
Вивчення уваги сприяє підвищенню психологічної освіти студентів і встановленню тісного зв'язку з педагогічною роботою в школі. Попередню підготовку до поглибленого вивчення уваги студенти отримують вже на першому курсі в лекціях по загальний психології і в процесі виконання практичних знань. Пізніше, відвідуючи уроки в школі, вони спостерігають за увагою учнів: швидкістю її зосередження на уроках, стійкістю і переключенням уваги, її особливостями на уроках по різним навчальним предметам , різні види вивчають різні види уваги. Вивчення уваги школярів продовжується і при виконанні студентами психологічних завдань по вивченню особистості учнів.
" Ніщо так не випробує терпіння наставника, - писав К. Д. Ушинський, - як зіпсована увага учня, і ніщо так часто не викликає докорів, як тільки ще більше відволікає увагу дитини від предмету. Багато потрібно природної холоднокровності і звички, щоб не сердитись на наполегливу неуважність іншої дитини.
Скільки блискучих замислів, ідей, що придумав викладач, розбиваюсь об неуважність слухачів. Вміння заставати студентів уважно слухати - одна з тих якостей, яка відрізняє викладача - професіонала".
Використана література
1. Блонский П. П. Избранные психологические произведения. М.: Просвещение, 1964
2. Вопросы психологии внимания. Выпуски V, VII, по ред. И.В. Страхова, - 1973.
3. Вундт В. Очерки психологии, СПб., 1997
4. Выготский Л.С. Развитие высших психологических функций. М., Изд-воАПНРСФСР, 1960
5. Гальперин П. Я., Кабыльницкая С. Л.Экспериментальное формирование внимания, - М.: Изд-во Московского ун-та, 1974, 101с.
6. Гальперин П. Я. К проблеме внимания. В кн.: Хрестоматия по вниманию. М., 1976, с. 220-228
7. Добрынин Н. Ф. Внимание и его воспитание. М.: изд. - во Правда, 191, -31с.
8. Ланге Н. Н. Психологические исследования. Одесса, 1893
9. Лурия А.Р. Внимание и память. Материалы к курсу лекций по общей психологии. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1975. - 104с.
10. Неровня О.В. Психологія уваги (курс лекцій). Львів: Вища школа, 1973.-20с.
11. Павлов И.П. Собрание сочинений т. IV. М. : Изд -во АН СССР, 1951 Степанова Е. И. Умственное развитие и обучаемость взрослых. - Ленинград, 1981.
12. Страхов В.И. Внимание в структуре личности (учебно- методическое пособие для студентов). Саратов, 1969
13. Ушинський К. Д. Собрание сочинений т. 8. М. Изд - во АПН РСФСР,1952.
14. Хрестоматия по вниманию/ под ред. А.Н. Леонтьева, А.А. Пузырея, В.Я. Романова. - М.: Изд-во моек, ун-та, 1976, - 295с.

 
 

Цікаве

Загрузка...