WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Роль уваги в засвоєнні студентами навчального матеріалу - Курсова робота

Роль уваги в засвоєнні студентами навчального матеріалу - Курсова робота

індивідуальні особливості. Фізіологічною основою стійкості уваги є сила і сталість осередку оптимального збудження в корі головного мозку.
Із стійкістю уваги тісно пов'язана її концентрація, яка полягає в глибокій зосередженості психологічної діяльності на певному об'єкті чи діяльності. Така зосередженість звичайно сприяє ефективному виконанню завдання. Умови підсилення концентрації такі ж, як і умови підвищення стійкості уваги.
Від ступеня концентрації увага залежить і чіткість сприймання об'єкта, правильність диференціації матеріалу. Концентрація умови допомагає студентам розрізняти схожі предмети, явища, об'єкти.
Переключення уваги. Стійкість та концентрація уваги не означає її нерухомості, не виключає можливості її переключення, яке полягає у свідомому перенесенні уваги з одного об'єкта на інший. Переключення уваги забезпечує ефективність роботи при переходах від попереднього її стану до наступного , при змінах форм активності людини.
Фізіологічною основою є швидкість і легкість перенесення осередку оптимального збудження при зміні об'єктів уваги, чи зміні виду діяльності. Швидкість переключення уваги знаходиться у прямій залежності від рухливості нервових процесів. Ось чому стомлені люди, нервові процеси яких інертні, допускаються багато помилок у роботі.
Швидкість і легкість переключення залежить від наявності зв'язку між змістом попередньої і наступної діяльності. Якщо наступна діяльність більш цікава, змістовна, ніж попередня, то увага легко і швидко переключається. Швидко відбувається переключення після виконаного завдання, закінченого акту діяльності. Усвідомлення необхідності і значимості роботи теж полегшує переключення.
Незважаючи на те, що переключення уваги є об'єктивною необхідністю, яка диктується різноманітністю людської діяльності, зловживати ними не слід, тому що часте переміщення уваги в об'єкта на об'єкт викликає перевтому.
Особливо це стосується тих випадків, коли увага дуже сконцентрована на певному об'єкті.
Вона може зосередитись одночасно не на одному, а на декількох об'єктах, якщо цього вимагають умови діяльності. Кількість компонентів певної діяльності, що одночасно схоплюються увагою, визначають її обсяг. Уявлення про обсяг уваги людини можна одержати на основі експерименту з техітостоскопом, який ми будемо проводити під час лабораторних завдань з психології.
Зустрічаються люди з вузьким і широким обсягом уваги. Різні професії вимагають різного обсягу уваги. До яких професій, що вимагають широкого обсягу уваги, належить професія педагога. Фізіологічною основою обсягу уваги є широта осередку оптимального збудження.
Одночасно із концентрацією уваги на певних об'єктах можливий її розподіл між кількома видами діяльності. Під розподілом слід розуміти таку організацію психічної діяльності, при якій людина одночасно виконує декілька дій. І ця властивість уваги є необхідною у навчальній роботі: викладач мусить одночасно бути уважним і до своєї розповіді - її змісту, форми, емоційного забарвлення і до студентів - їх відповідей, поведінки.
Розподіл уваги можливий лише при певних умовах, а саме, коли всі види діяльності, крім основної, автоматизовані. Можна, наприклад, одночасно слухати музику і виконувати якусь хатню роботу, прибирати у кімнаті, варити обід і т.д. Цілком неможливо одночасно слухати лекцію і читати газету, бо обидва види діяльності в одній мірі вимагають напруження уваги.
Механізм розподілу уваги полягає в тому, що основна діяльність здійснюється ділянками мозку, які перебувають у стані оптимального збудження, а інші види діяльності управляються мозковим центром, знаходиться в напівзагальмованому стані.
Відволікання уваги - це мимовільне її переміщення з одного об'єкта на інший. Воно викликається дією сторонніх подразників. Особливо активно відволікають увагу ті подразники, що діють раптово і характеризується значною силою, а також ті, що зв'язані з емоціями.
Розсіяність - це негативна сторона уваги, що виявляється у нездібності людини зосереджуватися на певному об'єкті протягом довшого часу. Можна назвати два види розсіяності. Перший вид її буває при надто великій зосередженості на певній діяльності, завдяки чому людина помічає нічого навколо себе. Вона не чує звернених до неї запитань, не впізнає знайомих, відповідає негаразд. Цілком інший вид розсіяності, коли людина не в змозі ні на чому довго зосередитись; увага її весь час перескакує з одного об'єкта на інший.
Розглянуті властивості уваги не є сталими для тієї чи іншої особистості. Вони розвиваються в процесі життя, їх можна набути, розвинути і зміцнити шляхом спеціальних тренувань.
ВИХОВАННЯ УВАГИ
Окремі вияви уваги даної людини можуть ще нічого не говорити про загальну спрямованість його особистості, про його інтереси, переконання , світогляд. Зв'язок між особистістю і увагою очевидний. Навіть при мимовільній увазі те, чим людина безпосередньо цікавиться, що її невільно захоплює, безпосередньо займає, так або інакше пов'язане з інтересами людини, з особливими її особистості. Ще більше це буде стосуватися довільною уваги людини, так як довільна увага залежить від свідомо поставленої мети. (М.Ф. Добринін)
Увага у різних людей і в різні історичні епохи може проявлятися по-різному. Люди звертають увагу на навколишнє, також і в залежності, від їх становища і участі у суспільній діяльності, від їх професійної роботи, виховання, освіти, культурного рівня і віку. В роботі над самим собою необхідною умовою є робота над увагою, над вмінням направляти свою увагу куди потрібно і зосереджувати її так довго, як це необхідно.
Безумовно, об'єкти, які виявляються в центрі нашої уваги, сприймаються більш ясно і чітко. Але вони потрапляють в центр уваги саме тому, що пов'язані з діяльністю людини. Діяльність свідомості сама завжди пов'язана з впливом на людину певних об'єктів оточуючого світу, які викликають в силу даних суспільних умов відома активне відношення людини до них. Увага виражається у всіх психічних діяльності . " При визначенні уваги невірно обмежуватись лише процесом сприйняття. Увага зовсім не обмежується сприйняттям, вона відноситься і до мислення, і до пам'яті, і до уваги і до інших психічних процесів. Тому увагу треба визначати як процес динамічний, завжди пов'язаний з певною діяльністю і той, що відноситься до всієї особистості." (М. Ф.Добринін)
Задача педагога полягає в тому, щоб досягнути активізації психічних процесів у студентів. Так як педагогічний процес пов'язаний з отриманням нових знань, то в першу чергу треба активізувати мислення студентів. Але разом з мисленням протікають і сприймання, і пам'яті, і уяви, і вольові устремління людей, які навчаються. Ця активізація психічних процесів особистості, пов'язана з певними цілями, викличе і утримує її уяву. М. Ф. Добринін пише , що " виховання уваги і полягає в тому, щоб правильно виховати особистість, правильно організувати її діяльність."
Чи можна виховати мимовільну увагу? М. Ф. Добринін пише, що " діяти на мимовільну увагу безпосередньо неможливо, так як вона не залежить від волі людини. Але можливий посередній вплив на неї, враховуючи причини, що викликають таку увагу."
В основному виділяють три

 
 

Цікаве

Загрузка...