WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Роль уваги в засвоєнні студентами навчального матеріалу - Курсова робота

Роль уваги в засвоєнні студентами навчального матеріалу - Курсова робота

класифікацію видів уваги на основі характеру діяльності людини. Виходячи з цього критерію , він виділяє пасивну, мимовільну увагу, і активну, довільну, а також післядовільну увагу. Такий поділ уваги на мимовільну, довільну і після довільну став загально прийнятим в психології. Ці види уваги одночасно є і ступенями її розвитку. Генетичне первинною є мимовільна увага. Вона виникає і підтримується незалежно від свідомого наміру людини. Мимовільна увага викликається такими властивостями діючих подразників, як інтенсивність, новизна, раптовість, емоціональна забарвленість і т. д.
Привертає увагу сильний гудок машини, яскрава афіша, різнокольорова реклама, дзвінкий голос директора, цікава розповідь лектора. Педагогічна практика практика повинна враховувати вплив зовнішніх подразників на уважність студента. Викладач може іноді з метою активізації уваги підвищити голос, а іноді навпаки, з цією метою говорити тихше; посібники повинні бути достатньо великими, яскравими. Новизна подразника теж мимовільно привертає увагу. Не слід, наприклад, одночасно вивіщувати всі таблиці; вони будуть відволікати увагу від пояснення, а до моменту їх використання втрачають новизну і зникне додатковий фактор привертання уваги.
Викликає увагу не тільки дія подразника, а й припинення її. Тому з метою активізації уваги студенти можна тимчасово припинити пояснення: незвичайна тиша викличе увагу слухачів.
Однак вказані вище властивості подразника ненадовго роблять його об'єктом уваги. Сильно діючим засобом, що спонукає мимовільну увагу, є інтелектуальні, моральні та естетичні почуття. Навчальний предмет, розповідь, лекція, доповідь, які викликають у студентів здивування, захоплення, інтерес надовго зосереджують її.
Зовнішні показники не завжди самі собою викликають мимовільну увагу, а діють у зв'язку з потребами, інтересами, ставленнями людини. Студенти є уважні до того, що їх цікавить; увагу голодної людини привертає запах їжі, а сита - може на нього не реагувати.
Хоча мимовільна увага виникає поза волею людини, вона викликається дією подразників, але й такою увагою необхідно вміти керувати. А тому важливим завданням при вихованні уваги студентів є формування в них готовності мимовільно звертати увагу на головне, важливе, зокрема на новизну змісту, а не тільки форми. Це досягається різними шляхами: порівнянням суттєвого неяскравого із несуттєвим яскравим, наведенням прикладів, які свідчать про те, що важливе в предмети може бути скритим, замаскованим, а несуттєве кидається у вічі, вихованням цілеспрямованих глибоких інтересів, при наявності яких виникає звичка глибше всебічно вивчати предмет.
Таким чином, слід відрізняти мимовільну увагу, що виникає під впливом сторонніх подразників і підтримується випадковими умовами, від довільного уваги, яка зв'язана з глибокими інтересами особистості. Від мимовільної слід відрізняти довільну увагу, яка виникає під впливом свідомо постановленої мети і характеризується вольовим зусиллям. Довільна увага - це пряв волі людини. Вона необхідна студентам, що щоб свідомо вирішувати учбові завдання, щоб е відволікатися від роботи, а старанно приймати і той навчальний матеріал, який здається нецікавим.
Довільна увага, к і мимовільна, зв'язана з інтересами людини, проте якщо другу викликає безпосередній інтерес/ цікава розповідь, цікавий приклад/, то при наявності першої виступає першої виступає опосередкований інтерес / інтерес мети, наслідки діяльності тощо/.
Крім довільної уваги є ще один вид - після довільна увага, що є теж є цілеспрямованою, але не вимагає постійного зусилля. Нерідко починаючи слухати викладача або беручись за виконання завдання, студент робить над собою зусилля, щоб уважним. Але згодом, захопившись цікавим викладом чи рішенням задачі, він стає уважним мимовільно. Очевидно тому після довільну увагу називають ще вторинною мимовільною. Після довільну увагу не можна ототожнювати з мимовільною, тому що зв'язана зі свідомо поставленою метою і підтримується свідомими інтересами. Така увага набуває виключно великого значення у навчальному процесі, бо постійна підтримка уваги за допомогою вольового зусилля швидко викликає втому. Тому кожен викладач повинен використовувати всі можливі засоби, щоб викликати у студентів після довільну увагу.
Всі три види уваги між собою тісно пов'язані. Проте в навчальній роботі головна роль належить довільній увазі, тому що захопити студентів змістом всіх навчальних предметів , які вони вивчають, неможливо. Однак викладач потрібно розрізняти всі три уваги та використовувати їх у навчальній діяльності.
ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ УВАГИ
Складна і різнобічні навчальна діяльність висуває особливі вимоги до уваги людини. Вона вимагає спостережливості, тривалого зосередження на певному предметі, одночасного сприймання декількох об'єктів і т.д. Залежно від цих вимог, а також у зв'язку із індивідуальними особливостями людини можна виділити такі властивості уваги , як стійкість, зосередженість, обсяг, розподіл, переключення.
Від вище вказаних позитивних властивостей уваги слід відрізняти негативні риси, які часто об'єднуються під загальною назвою неуважності. До них можна віднести нестійкість уваги, поверхову її зосередженість, розсіюваність і т. ін.
Стійкість уваги. Важливою умовою ефективності будь-якої діяльності є стійкість уваги, яка виявляється у тривалому зосередженні її на певних об'єктах, на конкретній діяльності. Ця властивість є однією з умов завершення будь-якої справи, і навпаки, часте відволікання уваги заважає доведенню розпочатої роботи до кінця. Тому важливо виділяти і усвідомити ті фактори, які обумовлюють стійкість уваги. Це, насамперед, розуміння людиною важливості її роботи, також уміння знаходити у своїй діяльності все нові й нові сторони, проблеми, шляхи вирішення завдань. Це такі якості особистості, як працьовитість, допитливість, кмітливість, наполегливість. Стійкість уваги сприяє зміні виду діяльності. Одноманітність завжди швидко викликає втому. Ми не можемо зосереджувати свою увагу на нерухомому об'єкті, хіба що розглядаємо його з різних сторін, однак ми можемо довгий час зосереджувати увагу на виконанні певної діяльності. Так , розв'язуючи задачу, студентів від одних умов переходить до інших; об'єкти його діяльності весь час змінюється, але діяльність залишається одна й та ж розв'язання задачі. Тому можна стверджувати в таких випадках про наявність стійкої уваги. З цього випливає, що хоча увага не може довгий час зосереджуватись на даному об'єкті, стійкість її може бути тривалою у активній діяльності.
Тому, щобстійкість уваги студенти на заняттях, необхідно урізноманітнювати сприймання навчального матеріалу застосовування навчальних посібників, створення проблемних ситуацій, зміною видів діяльності.
Стійкість уваги, будучи умовою продуктивної розумової діяльності є певній мірі й її наслідком. Осмислене оволодіння навчальним матеріалом, спирається на активну розмову діяльності, значно сприяє активізації уваги.
Стійкість уваги студента обумовлюється ще рядом умов, до яких можна віднести ступінь складності навчального матеріалу, ставлення до нього студента, наявність інтересу до даного предмету, нарешті, вікові та

 
 

Цікаве

Загрузка...