WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Роль соціально-психологічної служби в процесі адаптації студента першокурсника у вищому навчальному закладі - Курсова робота

Роль соціально-психологічної служби в процесі адаптації студента першокурсника у вищому навчальному закладі - Курсова робота

особистісній інтеграції студентів, узгодження їхніх особистих, соціальних інтересів. Завдання психолога - визначити причини складнощів, які можуть укорінюватися в когнітивній або особистісній сфері студента, і які пов'язані з труднощами у навчанні, та надати конкретні рекомендації з їх подолання.
§ 3. Перспективи розвитку соціально-психологічної служби у вищих закладахосвіти
З огляду на необхідність надання соціально-психологічної допомоги та підтримки студентам у вищих навчальних закладах, з метою розвитку особистості студента, а також сприяння полегшити процес адаптації до нових умов навчання, необхідним є подальший розвиток психологічної служби у вузі.
Практичні психологи (соціальні педагоги), здійснюючи свої професійні обов'язки, вирішували актуальні завдання сучасної освітянської галузі. Відповідно до завдань та змісту діяльності психологічної служби почала формуватися структура управління та науково-методичного забезпечення діяльності практичних психологів дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів системи освіти.
У липні 1998 р. Міністерство освіти України спільно з Академією педагогічних наук України створили Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (наказ від 07.07.1998 р. № 254 24) як наукову установу Академії педагогічних наук України і як головну організацію психологічної служби системи освіти України.
За останні роки Міністерство освіти і науки України видало ряд нормативно-правових документів, які істотно мають вплинути на розвиток психологічної служби. Серед них:
> Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 03.05.1999 р. № 127, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.12.1999 р. за № 9224215;
> Типове положення про центри практичної психології і соціальної роботи, затверджене наказом Міністерства науки і освіти України від 14.08.2000 р. № 385;
> наказ Міністерства науки і освіти України від 07.06.2001 р. № 439 "Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України ", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.07.2001 р. за № 5705761.(7)
Таким чином, психологічна служба в структурі освіти є важливою складовою державної системи охорони фізичного і психічного здоров'я молодих громадян України.
Н.В. Чепелєва та Н.І. Пов'якель пропонують структуру психологічної служби у вищому навчальному закладі освіти, яка може варіюватися залежно від можливостей та специфіки конкретного закладу. Дана структура включає кілька підрозділів, кожен з яких може бути самостійною підструктурою у єдиній структурі, поєднані як територіально, так і фінансово та методологічно.
Виходячи з основних завдань і напрямів роботи психологічної служби ВЗО, як зазначають дослідники, вона має включати чотири підрозділи: (9 )
> Центр психологічної допомоги (психоконсультування та психокорекція) - на замовлення клієнтів - викладачів і студентів - надається психологічна допомога з особистих проблем.
> Центр ігрових психологічних засобів та психотренінгу - залежно від специфіки професійної підготовки студентів проводяться ділові ігри, спеціалізовані тренінги (тренінги навичок саморегуляції, спілкування, розв'язання конфліктів, покращення психічних процесів тощо), так і спеціальної спрямованості (тренінги умінь ведення переговорів, консультативної роботи, тілесно орієнтовані тренінги, тренінги психодраматичних умінь тощо). Тренінги спеціальної спрямованості мають на меті формування професійно значущих навичок та вмінь.
> Центр психологічної просвіти - ведеться постійно просвітницька робота з питань психології, спрямована на підвищення психологічної культури студентів та викладачів. При центрі можуть бути організовані постійно діючі семінари з запрошенням провідних психологів.
> Науково-дослідний та психодіагностичний центр - здійснює постійну дослідницьку роботу з різних напрямів прикладної психології, актуальних проблем навчання і виховання. За ним доцільно закріпити функції психодіагностики абітурієнтів та студентів. Центр повинен мати сучасне технічне, психодіагностичне та комп'ютерне обладнання, що дає змогу проводити дослідження й обстеження та обробляти і оформляти їхні результати на належному рівні.
Висновки
На сьогодні в Україні склалася така ситуація, коли актуальним стало питання забезпечення розвитку психологічної служби в системі освіти України, оскільки її діяльність забезпечує розвиток особистості студента, сприяє психологічній підтримці навчально-виховного процесу та адаптації студента до нових умов навчання.
До провідних функцій психологічної служби у вузі можна віднести організацію психологічної допомоги студентам і викладачам; аналіз психологічного клімату в колективах та причин часто виникаючих труднощів (особливо причин, за яких студент залишає навчання у вузі); проведення тестових обстежень; розробка рекомендацій для керівництва ВЗО по подоланню виявлених недоліків.
Одним із найважливіших завдань фахівців психологічної служби є надання допомоги на першому році навчання, коли провідним є проходження періоду адаптації студента.
Відомо, що до основних проблем адаптації до нових умов навчання належать:
o відсутність у першокурсників багатьох спеціальних організаційно - навчальних навичок, необхідних у вузівському навчанні;
o функціонування вищих психічних процесів;
o особистісні труднощі студентів-першокурсників. Враховуючи зазначені психологічні труднощі, які виникають у
студентів першокурсників, робота фахівців психологічної служби покликана підвищувати психологічну компетенцію студентів першокурсників, здійснювати корекцію корекцію шкільних навичок, розвиток мнемічної сфери, формувати способи пізнавальної діяльності студента.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Андреева Г.М. Социальная идентичность: временные и средовые компоненты // Психология личности: Хрестоматия. - СПБ., 2000.
2. Бернс Р.В. Развитие Я-концепции и воспитание.- Москва, 1986.
3. Долинська Л., Скрипченко О. Загальна психологія. - К., 1997.
4. Научитель Е.Д. Адаптация студента в вузе // Практична психологія та соціальна робота, № 7 (34), 2001.
5. Папуча М.В. Психологія ранньої юності: Навч. Посібник. - Ніжин, 2001.
6. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной. - М.: Сфера, 1998.
7. Про забезпечення розвитку психологічної служби в системі освіти України. Наказ МНО України №592/33 від 15.08.2001.// Практична психологія та соціальна робота, № 7 (34), 2001.
8. Рєзник Т.І. Психологічний зміст труднощів у навчанні студентів - першокурсників. // Практична психологія та соціальна робота, №1(38), 2002.
9. Чепелєва Н.В., Повякель Н.І. Психологічна служба у вищих закладах освіти. // Практична психологія та соціальна робота, №6 (33), 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...