WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Роль когнітивного стилю в навчальній діяльності студентів - Курсова робота

Роль когнітивного стилю в навчальній діяльності студентів - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Роль когнітивного стилю в навчальній діяльності студентів
?
Зміст
Вступ
І. Поняття когнітивного стилю і його основні характеристики
ІІ. Вплив когнітивного стилю на інтелект та здатність до навчання
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Підвищення ефективності навчання іноземній мові являє собою один з центральних об'єктів загальної модернізації системи освіти України. Оскільки за останні роки Україна чітко визначилася зі своїм статусом як незалежної європейської держави, слід говорити про внесення змін до її культурного і освітянського простору.
Зокрема, вступ нашої держави в Болонський процес засвідчив, що Україна має велике бажання стати повноцінним членом Союзу європейських держав. Для того, щоб це стало реальністю, потрібно реформувати окремі ланки політики, економіки і, звісно, освіти. Саме система освіти першою відгукнулася на це і утвердила нові принципи свого функціонування, такі як демократизація, гуманізація, багатокультурність навчання та інші [20, С.6-7].
Оскільки в основі цих принципів лежить особистісно-діяльнісний підхід у навчанні, це зумовлює деякі зміни і в навчальній діяльності вищої школи як однієї з дуже важливих ланок вітчизняної системи освіти.
З точки зору вищеназваного підходу в центрі уваги навчального процесу є студент, тобто той, кого навчають, і крім знань, навичок самого предмету, підкреслюється важливість формування його особистості за допомогою засобів цього ж конкретного предмету.
Для того щоб особистісно-діяльнісний підхід запрацював на повну силу у навчальному процесі, важливо враховувати психологічні особливості не тільки предмету, який вивчається, але й тих, кого навчають (учнів, студентів).
Об'єктом дослідження даної роботи є когнітивний стиль і його основні характеристики.
Предметом дослідження є роль когнітивного стилю в навчальній діяльності студентів.
Беручи до уваги той факт, що будь-яке сприймання і засвоєння матеріалу в процесі навчальної діяльності лежить в полі пізнавальних можливостей кожної людини, слід звернути увагу на поняття когнітивного стилю - тобто індивідуального способу пізнавальної можливості індивіда, через призму якого і відбувається сприймання, обробка, аналіз і опрацювання інформації.
В цілому, когнітивні стилі описуються як когнітивні утворення організуючого порядку, які зв'язують функціонування пізнавальних процесів (сприймання, пам'яті, мислення) один з одним і обмежують та опосередковують мотиваційні впливи, виконуючи функцію суперординатної контролюючої інстанції, забезпечуючи реалістично адаптаційні форми активності [33, С.123].
Питання когнітивного стилю гостро пов'язане з індивідуальним стилем діяльності - своєрідною системою психологічних засобів, до яких свідомо чи стихійно звертається людина з ціллю оптимального зваження своєї індивідуальності з предметними, зовнішніми умовами діяльності [13, С.75].
Поняття індивідуального стилю діяльності і когнітивного стилю особистості схожі за змістом. Спільна у них інструментальність, компенсаційний і продуктивний характер, функціонування не залежить від рівня усвідомленості. Хоча є і відмінності, когнітивний стиль - стійка, стабілізована в часі риса, що належить до класу індивідуально-типологічних особливостей особистості, на відміну від індивідуального стилю, який більш гнучкий і може відмирати по закінченню діяльності. Тому ціллю даної роботи є вивчення проблеми підвищення ефективності навчального процесу у вищій школі, що напряму пов'язане з когнітивним стилем інтелектуальної діяльності.
Мета дослідження полягає в тому, щоб продемонструвати, яку роль відіграє когнітивний стиль в навчальній діяльності студентів, що безпосередньо впливає на успішність засвоєння навчальної інформації.
І. Поняття когнітивного стилю і його основні характеристики
Концептуальні основи розробок проблеми когнітивного стилю пов'язані з працями Р.Гарднера [31], Д.Кагана [37], Р.Кетелла [28], Г.Клейна [38], Г.Олпорта та Г.Уїткина [48], [49]. Термін "когнітивних стиль", що отримав широке розповсюдження в сучасній американській психології, являє собою ключове поняття в теоретичних "експериментальних" дослідженнях проблеми "особистість - пізнавальні процеси" [31, С.311-329].
На думку Є.Т.Соколової, когнітивний стиль є аналітичним компонентом ширшого утворення - особистісний стиль, що також включає індивідуальні особливості взаємодії людини з соціальним оточенням, її самооцінку, превалюючі шляхи контролю та регуляції афективної сфери [17, С.109].
Вивчення когнітивних стилів знаходиться на межі психології пізнання і психології особистості. Дослідників проблеми когнітивних стилів цікавить людська індивідуальність і переконання в існуванні характерних для всіх людей індивідуальних форм розуміння реальності.
В світлі загальнопсихологічної теорії діяльності О.М.Леонтьєва стиль постає перед нами як механізм, що здійснює функції регуляції діяльності на різних її рівнях [12, С.76]. Дослідники інтерпретують когнітивний стиль як вираження інструментальної цілісності особистості, як набір певних способів вибору операційного складу процесів переробки і структурування інформації, що визначає не стільки рівень, скільки спосіб, манеру здійснення діяльності. Вони розглядають "когнітивний стиль" як стабільну систему установок, що характеризують індивідуальну стратегію вирішення пізнавальних задач (що і як я повинен робити, щоб дізнатись), а також механізм, що здійснює функцію регуляції діяльності на різних її рівнях, а також, що характеризується стійкістю в часі [7, С.192], [14, С.5-9].
В дослідженнях когнітивних стилів торкаються питання, що пов'язані з роллю когнітивного фактору в психічній організації людини, механізми різноманітності проявів пізнавальної активності, психологічної взаємності методичних процедур і т.і. Проблематика пізнавальних стилів співвідноситься із зародженням та розвитком нової "структурної" методичної парадигми, що орієнтована на пояснення природи стильової постійності в індивідуальній пізнавальній сфері за рахунок привнесення поняття "когнітивна структура" [18, С.210-215].
У вітчизняній психології поняття "когнітивний стиль" ввійшло в активний словник психологів з 1976 року завдяки працям В.О.Колга, Є.Т.Соколової, І.М.Палея, що провели ряд досліджень з когнітивного стилю, що сприяли уточненню емпіричного змісту і теоретичного статусу цієї категорії.
Зокрема, дослідник Н.С.Єгорова [6, С.45], йдучи за Г.Клаусом та іншими зарубіжними вченими, в психології пізнавальних процесів на перше місце ставить диференційно-психологічний аспект, а саме: дослідження індивідуальної специфіки процесів опрацювання інформації, яка в загальному вигляді позначається як "когнітивний стиль". Індивідуальні розбіжності в

 
 

Цікаве

Загрузка...