WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Розвиток у студентів психологічної готовності до майбутньої професійно-трудової діяльності - Курсова робота

Розвиток у студентів психологічної готовності до майбутньої професійно-трудової діяльності - Курсова робота

формування психологічної орієнтованості на професійно-особистісне удосконалення майбутніх учителів інформатики на основі розвитку уявлень і понять про особливості діяльності вчителя і його професійно-значимих якостях.
Розглянемо психологічне обґрунтування і особливості роботи викладача на кожному з вище описаних етапів.
Етап 1. Робота зі школярами (майбутніми абітурієнтами).
Вибір професії молодою людиною належить до категорії так званих разових рішень. Надзвичайно важливо мати уявлення проскладні соціально-психологічні процеси, які обумовлюють вибір тієї або іншої спеціальності, сприяють задоволеності професією на майбутніх етапах життєвого і професійного самовизначення. Суттєву роль у визначенні планів молоді, у виборі спеціальності відіграють ціннісні орієнтації старшокласників, процес формування яких являє собою складний соціально-психологічний феномен.
За багатьма даними, важливими компонентами "образу професії" для школярів являються складність, змістовність роботи і авторитет представників даної професії серед людей. Тому на першому етапі важливо розкривати значимість професії вчителя, зокрема вчителя інформатики. Було б доцільно організувати в школі гуртки і спецпрактикуми, проводити дні відкритих дверей, зустрічі з найкращими педагогами-випускниками вузу з дітьми, які хочуть розвинути в собі педагогічні здібності.
Етап 2. Робота з абітурієнтами.
При організації роботи з абітурієнтом важливо враховувати, що для нього престиж професії, суспільна думка надзвичайно важливі, незалежно від розуміння і визнання її необхідності і її складності. Для того, щоб впевнитись в цьому, потрібно подивитись, що ж реально зацікавлює старшокласників в професії, як і чому вони її обирають.
На відміну від попереднього етапу тут важливі такі цінності, як відповідність особистісних якостей і здібностей вимогам майбутньої роботи, а також інтерес до власної професійної діяльності. Тут важливо не упустити момент, коли абітурієнт обирає спеціальність інформатику тільки заради того, щоб поглибити свої знання в цій області, а не для того щоб стати вчителем. Тому роз'яснення таких аспектів надзвичайно важливе. На наступних етапах професійного самовизначення в ранг домінуючих мотивів висуваються розмір заробітної плати і можливості працевлаштування. Так, більш третини студентів в якості основного мотиву небажання працювати вчителем інформатики називають відсутність інтересу і схильностей до педагогічної роботи, а також на невідповідність своїх здібностей і якостей вимогам професії, хоча мають неабиякий досвід роботи з комп'ютером.
Подібні трансформації орієнтацій старшокласників потребують побудови відповідної роботи з урахуванням перспективних змін цінностей, пояснення можливих результатів, до яких може призвести їх вибір.
Етап 3. Робота зі студентами.
Реальний процес професійного становлення багатший ніж задані нормативи, тому вузівський викладач повинен завжди бути готовим до того, що перед ним в навчальному процесі будуть поставати самі непередбачувані завдання. За плечами кожного студента власний життєвий досвід, інтереси в поєднанні з досвідом загально-історичного, і це є основою процесу навчання. Викладач стимулює студентів до актуалізації попереднього життєвого досвіду, створює умови злиття цього знання з загально-історичним досвідом. Для цього йому необхідно вивчати до вузівський досвід студентів, прогнозувати можливі труднощі, помилки, намітити шляхи їх корегування.
Врахування викладачем життєвого досвіду студента є, загалом, звернення до особистості майбутнього спеціаліста, до його здібностей "працювати" зі своїм досвідом. Студент в цій ситуації перелаштовує свої колишні уявлення або отримує їм підкріплення, оволодіває професійними знаннями, знаходить в них особистісні смисли.
Етап 4. Робота з випускниками педагогічного вузу.
На цьому етапі надзвичайно важливо націлювати на складання особливих індивідуальних програм самовдосконалення в період вибору типу школи, в яких випускник вузу бажає працювати. Так, якщо він обирає школу з поглибленим вивченням того або іншого навчального предмету, особливо значимим стає розширення власного кругозору, бачення перспектив розвитку науки, формування умінь спілкуватися з здібними дітьми, організовувати їх індивідуальну і спільну навчальну діяльність у відповідності до інтересів, розвивати творчий потенціал. Навпаки, в школах для дітей із затримкою психічного розвитку необхідно особливе терпіння педагога, стремління дійти до кожної дитини, вчасно побачити в ньому паростки в психічному розвитку, уміння діагностувати причини помилок і здійснювати різні види колекційної роботи. Можна говорити також про специфіку психологічної орієнтованості випускника, якому потрібно буде працювати в приватній школі, куди нерідко потрапляють діти з деякою деформацією в особистому розвитку. Але особливе значення набувають особистісні програми самовдосконалення студента, або він буде працювати в школах-інтернатах або в школах для дітей групи ризику. Майбутній спеціаліст повинен організувати індивідуальну роботу з учнями, щоб створити їм сприятливі умови для нормального розвитку і життя.
Етап 5. Робота з молодим спеціалістом.
В період адаптації молодого спеціаліста до школи велика роль належить колегам, перш за все, досвідченим учителям-методистам, керівникам педагогічного колективу, тобто всім, хто щоденно знаходиться поряд з учителем. Але цим не вичерпується весь спектр роботи, важлива, щоб він не втрачав зв'язку з вузом, намагався самостійно виявити свої труднощі і шляхи їх подолання, знаходити "точки росту", складати програму особистісного і професійного самовдосконалення. В цей період особливо важливо організовувати консультування, школи молодого педагога, проблемні курси за напрямками у відповідності з запитами вчителя, психологічні тренінги.
Психологічна орієнтація майбутнього вчителя на професійну діяльність являє собою неперервний процес супроводження людини з моменту виникнення потреби "бути вчителем" до моменту становлення вчителя-професіонала. Весь цей довгий шлях старшокласник-студент-молодий вчитель може пройти під керівництвом викладачів вузу, психологів та педагогів.
§4. Формування готовності студентів до майбутньої діяльності в умовах інформаційно-комунікаційних технологій
Світове співтовариство в останні роки утворило інформаційну мережу глобального масштабу на базі комп'ютерних телекомунікацій, що визначило принципово новий рівень розвитку сучасного суспільства. Основними процесами, які в даний час визначають розвиток всіх сфер життя, є процеси глобалізації та інформатизації. Матеріальну основу цих процесів складають телекомунікаційні технології, які дозволяють сьогодні говорити про наявність деякого всесвітнього інформаційного простору.
Основну роль в інформаційній підготовці

 
 

Цікаве

Загрузка...