WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Розвиток творчого мислення студентів у процесі навчання - Курсова робота

Розвиток творчого мислення студентів у процесі навчання - Курсова робота

заслуговують на велику увагу. Цей реферат ми присвятили аналогії не тому, що аналогізування найважливіший метод, спосіб, стратегія..., а тому, що на наш погляд, саме з аналогізування починається творча діяльність людини.
ВИСНОВКИ
Проблема творчості з кожним роком стає все більш актуальною. Творчість вивчається різними науками. Насьогоднішній день не існує єдиного визначення поняття "творчості". Творчість розглядається як "процес", "діяльність", "конструктивний принцип пізнання", "самореалізацію". Творчі мисленні процеси організуються і детермінуються стратегіями і тактиками.
Відомості про протікання творчого процесу досить суперечливі. Одні вчені вважають, що процес творчості протікає за строго визначеними законами - логічний варіант; інші вважають, що творчий процес не доступний для пізнання, непередбачуваний і некерований - інтуїтивний варіант. На наш погляд у творчому процесі обов'язково присутні безсвідомі процеси. І поки не будуть відкриті всі таємниці підсвідомості, не будуть відкриті і всі закони творчості.
Аналогія відіграє велике значення в творчому процесі. На сьогоднішній день аналогія розглядається при дослідженні асоціативної організації підсвідомості, при дослідженні метафори і при дослідженні стратегій творчої діяльності. Аналогізування розглядається як умовивід, метод, спосіб, стратегія. Те, що психологічно являється аналогією, часто називають іншими термінами: гомологія, асоціація. Значення аналогії в мисленні людини, ще не до кінця визначене.
Стратегія являється організуючою і регулюючою складовою творчої діяльності людини. На сьогоднішній день дискусія відносно питання , що таке стратегія, ще не закінчена. Питання про стратегіальну організацію свідомості дискусійне. Ми лише здогадуємося що відбувається в нашій підсвідомості.
Психологічні знання про формування стратегій творчої діяльності, мало використовуються у педагогічній практиці. Отже необхідні наукові дослідження в цьому напрямку, а головне необхідно хоча б спробувати вводити ці системи в педагогічну практику вищої школи.
Література
1. Барко В.І., Панок В.Г., Лазаревський С.В. Креативність та її діагностика. // Обдарована дитина. - 2001.- №6.- С. 22-27.
2. Бедлінський О.І. Аналогізування учня при вивченні географії. // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології їм. Г.С.Костюка АПН України. / За ред. Максименка С.Д. - К.: 2004, т.УІ. вип. 3.
3. Бедлінський О.І. Деякі аспекти використання аналогії в учбовому процесі. // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. / За ред. Максименка С.Д. - К.: 2004, т.VI, вип. 4.
4. Біла І.М. Аналогія як засіб розвитку творчої діяльності. // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. За ред. Максименка С.Д.- К.; 2002, т.ІУ, ч.З.
5. Біла І.М. Розвиток стратегічних тенденцій до пошуку аналогів у старших дошкільників (на природному матеріалі). // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. За ред. Максименка С.Д.- К.; 2003, т.У, ч. 7 - 356 С.
6. Булка Н.І. Креативність і соціальна компетентність. // Практична психологія і соціальна робота,- 2001.- №10.- С. 46-49.
7. Булка Н.І. Діагностика вербального творчого мислення. // Обдарована дитина. - 2001.- №8.- С. 13-21.
8. Гергель Є.Л. Розвиток креативних здібностей у підлітків. // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. За ред. Максименка С.Д.- К.; - т. IV,- ч.2.
9. Дарда І.М. Розвиваємо здібність малюка до художніх асоціацій // Обдарована дитина.-2001.-№5.-С.38-39.
10. Егорова М.С. Сопоставление дивергентных и конвергентных способностей когнитивной сферы детей. // Вопросы психологии.- 2000.- №1.- С. 36-46.
11. Єрмола А.М. Креативність в основі моніторингу. // Практична психологія і соціальна робота. - 2003.- №8.- С.71-72.
12. Косоротова Ю.А. Стратегії розуміння учнями творчих задач. // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. За ред. Максименка С.Д. - К.; 2001, т.Ш,ч.5-288С.
13. Косоротова Ю.А. Оцінка рівня розуміння учнями творчої задачі в умовах дефіциту часу. // Обдарована дитина. - 2001.- №7.- С.26-31.
14. Косоротова Ю.А. Прояви стратегічних тенденцій розуміння творчих завдань молодшими підлітками. // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. За ред. Максименка С.Д.- К.; 2002, т.ІУ, ч. 2.
15. Косоротова Ю.А. Стан дослідження проблеми розуміння творчих задач. // Актуальні проблеми сучасної психології: Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України/ за ред. акад. С.Д.Максименка. - К., Нора-Друк, 2003. - Випуск 23.
16. Моляко В.А. Психологическая система тренинга конструктивного мышления. // Вопросы психологии, 2000, №5.
17. Моляко В.О. Психологічне дослідження проблем функціонування стратегій творчої діяльності, творчої обдарованості та психологічної грамотності. // Актуальні проблеми психології: Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. акад. С.Д.Максименка. - К., Нора-Друк, 2001.- Випуск 21. 296 с.
18. Моляко В.О. Психологічна теорія творчості // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. члена кореспондента АПН України Н.В. Чепелєвої. - К., Нора-Прінт, 2002. - Випуск 22. - 350 с.
19. Моляко В.А. Стратегии решения новых задач в процессе творческой деядельности // Обдарована дитина №4 2002.- С.33-43.
20. Моляко В.А. Техническая творческая одаренность // Обдарована дитина №4 2002.- С.27-32.
21. Моргунова Я.М. Метафора психологічний вимір // Актуальні проблеми психології: Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. акад. С.Д.Максименка. - К., Нора-Друк, 2001 .-Випуск 23. 296с.
22. Ожиганова Г.В. Диагностика и формирование креативности у детей в процессе учебной деятельности // Психологический журнал.- 2001.- том 22.- №2.- С. 75-85.
23. Савенков А.И. Современные концепции одаренности // Обдарована дитина. - 2001.- №6.- С.2-10
24. Сіліна Г.О. Некоторые теоретические аспекты психологии творческой деятельности // Практична психологія і соціальна робота.- 2003.- №2-3.- С. 122- 125.
25. Третяк Т.М. Батькам про розв'язування творчих задач // Обдарована дитина. - 2001.- №7.- С.19-25.
26. Ушаков Д.В. Творчество и "Дарвиновский" способ его описания // Психологический журнал, 2000, том 21, №3 с. 104-111.
27. Шрагина Л.И. Оригинальные асоциации по сходству как компонент креативности // Психологический журнал. -2000.- том. 21.- №4.- С.73-78.

 
 

Цікаве

Загрузка...