WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Розвиток творчого мислення студентів у процесі навчання - Курсова робота

Розвиток творчого мислення студентів у процесі навчання - Курсова робота

готовності суб'єкта до творчої діяльності, у його установці на розуміння, у наявності в нього необхідних знань, для рішення певної задачі." [12. 233].
Акад. Моляко стверджує, що смисл стратегії: "... полягає в готовності до творчої діяльності, в наявності вконкретного суб'єкта комплексу вмінь і здібностей до її здійснення взагалі або ж її певних видів. Найбільш близькі, як нам представляється, до сутності смислу стратегій ті концепції східної психології і філософії, які зв'язують творчість з невербалізованим, нелогіцированим проявом психіки. Наприклад, в японській дзен-психології мова йде про саторі, про осягнення смислу чого-небудь. [19. 39].
Разом з тим акад. Моляко В.О. відмічає що "Дискусія тут, (щодо визначення поняття стратегія-О.Б.) гальмується на двох моментах. Перший пов'язаний з тим, що автори не включають у поняття стратегії якогось специфічного психологічного змісту (під стратегією фактично розуміється теж саме, що і під "способом", "методом" та ін.), механічно переносячи зміст "стратегії" у контекст аналізу психологічних явищ в такому ж вигляді, як це поняття використовується в теорії ігор, військовому мистецтві, публіцистиці. Другий напрямок пов'язаний з тим, що поки дуже складно представити однозначно переконливі експериментальні докази не лише специфічної стратегії як такої, але й навіть самого її об'єктивного існування. [17. 199].
Ю.А. Косоротова відмічає, що: "Поняття "стратегія" в психологічній літературі з'явилось недавно: у середині XX століття у зв'язку з розробкою проблеми розв'язання задач (Брунер Дж., Вейєр М, Гундау Ж., Кликс Ф., Краузе В., Лінгарт А., Остін Д. та ін.). У вітчизняних розробках (як і в зарубіжних) намітилися різні напрями вивчення стратегій мислительної діяльності. Низка досліджень була виконана у руслі трансформаційної теорії навчання операторів, пропонованої В.Ф.Вендою. (Браткін І.Д. Корнилва Т.В., Кулюткин Ю.М., Сухобська Г.С.). Інші дослідження здійснювались, ґрунтуючись на стратегіально-діяльнісному підході, розробленому В.О. Моляко (Лозниця В.С., Третяк Т.М., Чорнобровкін В.М., Шаванов С.В.)
Частіше "стратегію" визначають як "метод", "спосіб", "правило", "алгоритм" розв'язання задачі (Горобець-Чмут Т.К., Лєбєдєва Н.М., Петров О.М., Смульсон М.Л.). [12. 232].
В рамках даного реферату нас цікавить стратегія аналогізування, яка входить в розроблену акад. Моляко В.О. систему КАРУС. "Дана методика, являється системою спеціально організованого впливу на творчу діяльність суб'єкта, базується на конкретному вивченні процесу творчості, його циклів, а також стратегій і тактик, використовуваних в діяльності професіоналів. Саме за виявленими в дослідженнях стратегіях конструкторської діяльності і була названа дана система - КАРУС (абревіатура назв стратегій: комбінування - аналогії - реконструювання - універсальний підхід - випадкові (случайные) підставки)." [16. 137].
Стратегія аналогізування може продуктивно використовуватися при розумінні задачі. "Найчастіше в учнів 11-12 років у ході розуміння ... комбінаторної задачі має місце така стратегія розуміння, як пошук аналогів. Вона спрямовує мислення за аналогією з уже відомим. Аналогія може бути схожою, близькою, але ніколи - точним копіюванням раніше вже відомого, оскільки це забезпечується новизною задачі для учня. На основі досвіду і знань думкою здійснюється перенесення цих знань (у даному разі схеми, структури розв'язання) у нову ситуацію. А для цього потрібне народження гіпотези, здогадки, що перетворить відому схему у нову, придатну для розв'язання творчої задачі." [13. 31].
Ю.А. Косоротова виділяє поняття "розуміння-аналогізування" в руслі стратегіально-діяльнісного підходу, розробленого В.О. Моляко. "Розуміння-аналогізування досягається шляхом підбору аналогу. Воно відбувається завдяки взаємодії двох чинників. Перший - це система досвіду і знань суб'єкта. Інформація, яка надходить зовні, розумілась суб'єктом за аналогією до того, що йому було відомо і зрозуміло з минулого досвіду. Тобто старі знання переносилися у нову ситуацію. ... Другий чинник - це інформація, що надходить, тобто власне завдання. У задачі на розуміння малюнків аналогом виступатиме цілісний чіткий образ малюнка, цілісний недостатньо чіткий образ малюнка, фрагмент малюнка, розпливчатий нечіткий образ малюнка. У задачі на придумування прислів'їв аналогом може виступати не пряме значення прислів'я, його конкретний смисл, слово чи словосполучення прислів'я або його формально-синтактична структура. У задачах на придумування малюнків аналогом виступають форми стимульних фігур. Отже, взаємодія інформації, що несе завдання і актуалізованих знань суб'єкта породжують розуміння. А розуміти - значить встановлювати певні аналогії. Учні можуть знаходити кілька розв'язань творчого завдання, але про стратегічну тенденцію аналогізування ми говоримо тільки тоді, коли абсолютно всі розв'язання учнем конкретного завдання знайдені шляхом аналогізування." [14. 125-126].
"Окремо необхідно згадати про продукти творчої діяльності. В науці відомо багато випадків, коли відкриття було зроблене за тією чи іншою стратегією. Аналогізування продуктивно використовується в природничих науках. Наприклад, "Гомологічні ряди" Вавилова в біології, гомологічні сполуки в хімії. В географії, в межах порівняльно-географічного методу, використовується процес аналогізації при типізації географічних об'єктів. Проф. Мільков Ф.М. ввів у науку поняття про ландшафти-аналоги. Ландшафти-аналоги - просторово розрізнені природно-територіальні комплекси, подібні за структурою та зовнішнім виглядом. Розрізняють генетичні, типологічні, та морфологічні ландшафти-аналоги. В цих випадках мова йде не про стратегію чи метод розв'язання проблеми, а про продукт творчості. В більшості випадків стратегія аналогізування залишається за межею свідомості, тобто відкриттю зробленому за аналогією приписуються зовсім інші процеси. Процеси, які були доказом ідеї, а не її джерелом. Багато відкриттів зроблених через інтуїтивне осягнення дійсності були зроблені за допомогою стратегії аналогізування. Наприклад, розуміння якогось процесу чи структури уві сні, чи на зупинці суспільного транспорту. Але для пояснення відкриття використовувалась логіка доказу істинності цього відкриття, а не джерело ідеї." [3, 20-26].
Ряд авторів констатує виняткове значення стратегії пошуку аналогів. І.М. Біла відмічає: "...що стратегія пошуку аналогів - базова в оволодінні іншими творчими стратегіями (В.О. Моляко, Г.С. Лозниця, Т.М. Третяк та ін). [5. 27]. Моляко говорить, що стратегія пошуку аналогів: "являється однією із самих розповсюджених і ефективних". [16. 138]. "...творча сутність таланту вирізняється саме через реалізацію творчих стратегій реконструювання, рекомбінації та окремих аналогій як механізмів розумової діяльності високообдарованої особистості." [18. 224]. З цими твердженнями важко не погодитися, хоча зрозуміло, що інші стратегії теж

 
 

Цікаве

Загрузка...