WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Розвиток творчого мислення студентів у процесі навчання - Курсова робота

Розвиток творчого мислення студентів у процесі навчання - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Розвиток творчого мислення студентів у процесі навчання
?
ЗМІСТ
ВСТУП
1. Психологічний аналіз творчості
2. Значення аналогії в мисленні людини
3.Стратегія аналогізування в творчій діяльності людини
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
ВСТУП
Розглядаючи питання: "Розвиток творчого мислення студентів у процесі навчання", можна говорити про організацію процесу навчання і про розвиток творчого мислення - як процес.
При всій важливості, організації творчої діяльності студентів в нашій вищій школі приділяється не достатньо уваги. Звичайно студенти пишуть реферати, курсові, дипломні роботи, але цього явно не достатньо. На превеликий жаль досягнення психології творчості вкрай повільно входять в навчально-педагогічну практику сучасної вищої школи.
Особливо актуальна ця проблема в педагогічних Вузах. Адже суспільству потрібні не лише творчі спеціалісти, а вчителі, які зможуть організувати роботу по розвитку творчих здібностей в своїх учнів.
Психологічною наукою розроблено ряд систем формування творчої діяльності людини "ТРИЗ", "КАРУС" і т.д. Якщо взяти одну з цих систем і спробувати навчити їй студентів, то можливо вже завтра ми отримаємо більшу кількість творчих людей в вищій школі, а післязавтра - в загальноосвітній.
Найбільш перспективною для нашої мети являється розроблена акад. Моляко В.О. система "КАРУС". В практику вищої школи її можна ввести в вигляді кількох спецкурсів з психології. Перший спецкурс - це формування стратегії аналогізування. Адже в сучасній школі, і вчителі і учні використовують аналогізування в різній мірі, на різних рівнях, але спеціальної роботи по оволодінню методами, тим більше по розвитку стратегій творчої діяльності, не проводиться. [2. 21-27]. Для зміни цієї ситуації необхідна систематизація отриманих наукою результатів і проведення нових досліджень. Одним з кроків у цьому напрямку буде спроба вияснити: що таке творчість з точки зору психології, яке значення аналогії в мисленні людини, яку роль виконує стратегія аналогізування в творчій діяльності людини.
1. Психологічний аналіз творчості
Проблема творчості з кожним роком стає все більш актуальною. "Аналіз досить великого масиву літератури з проблем творчості, яка останнім часом (протягом 20-3 0-х років) вже виділилась в самостійний напрям на межі психології, педагогіки, філософії та інших наук, дає змогу зробити, зокрема, висновок про те, що для здійснення соціально-економічних перетворень, розв'язання надзвичайно-складних та нових завдань людині сьогоднішнього, а тим більше завтрашнього дня, вже не просто бажано, а необхідно оволодіти творчими вміннями, стратегіями і тактиками як інструментарієм не тільки у професійній, а навіть у повсякденній діяльності." [18. 222].
А.М. Єрмола відмічає, що "У філософській та психолого-педагогічній літературі наявні різні трактування творчості, відмінні погляди на природу, об'єктивну основу та структуру творчого процесу, формування творчих здібностей людини та ін. І тут необхідно звернути увагу на багатоплановість вживання поняття "творчість". Його тлумачать як "діяльність", "процес", "конструктивний принцип пізнання", "самореалізацію"". [11. 72]. А.М. Єрмола розглядає творчість як діяльність: "Творчість - це діяльність, результатом якої є створення нових матеріальних та духовних цінностей. Вона передбачає наявність у особистості цінностей, мотивів, знань і умінь, завдяки яким створюється продукт, що відрізняється новизною, оригінальністю й унікальністю. На думку американського психолога П. Едвардса, творчість - це здатність знаходити нові вирішення проблеми або винаходити нові заходи вираження, внесення в життя чогось нового для індивіда; це сила, що сприяє позитивній самооцінці й забезпечує саморозвиток індивіда." [11. 72].
Г.О. Сіліна робить аналіз визначення поняття "творчість", "...на сьогоднішній день не існує вичерпного визначення поняття "творчість", незважаючи на те, що спроби дати таке визначення філософи, психологи, педагоги і представники інших наук робили не один раз. В самому загальному вигляді творчість визначається як "механізм продуктивного розвитку" (Я.А.Пономарьов); випадкова асоціація, ефект перехрещення раніше не зв'язаних подій" (Б.М. Кедров); "необхідна умова розвитку матерії, утворення її нових форм, разом з виникненням яких міняються і самі форми творчості" (Г.С. Батищев); "Всезагальна характеристика людини, в якій виражається су спільно перетворююча сутність людського відношення до світу" (Г.А. Давидов); "активна взаємодія суб'єкта з об'єктом, в ході якого суб'єкт цілеспрямовано змінює зовнішній світ, створює соціальне значиме в відповідності з вимогами об'єктивних закономірностей" (А.М. Коршунов); "реалізація об'єктивного процесу розвитку світу через свідому діяльність людей, направлена на отримання якісно нових, соціальне значимих результатів шляхом цілеспрямованого розв'язання протиріч дійсності" (С.М. Семенова); на думку Кудрявцева, "творчість виступає всезагальним способом розв'язання всезагальних фундаментальних протиріч предметної діяльності людини". [24. 122].
Основна "суть теорії творчості" за В.О. Моляко: "Якщо бути вкрай лаконічним, то відповідь буде такою: творчий потенціал людини (творчої людини) реалізується цілісними процесами , в яких найбільшу роль відіграють мисленні компоненти та компоненти уяви. Творчі мисленні процеси, що включають основні цикли - створення задуму та реалізації задуму, гіпотези, -детермінуються й організуються стратегіями і тактиками - унікальними особистісними утвореннями, системами, які водночас відбивають генетичні й набуті настановлення, диспозиції, навички та вміння різного масштабу та суб'єктивного забарвлення і певним чином адаптуються в конкретних умовах творчої діяльності". [18. 228].
Акад. Моляко В.О. відмічає, що: "Сучасні відомості про характер протікання творчого процесу достатньо суперечливі, діапазон думок коливається між двома полюсами, а саме: від уявлень, що цей процес протікає за строго визначеними етапами (логічний варіант), до повного непізнання, сумбурності, непередбачуваності і некерованості як такого "з боку" свідомості (інтуїтивний варіант)." [19. 34]. І далі стверджує: "Творчий процес абсолютно непередбачуваний у кожному своєму конкретному прояві, і чим більш творчим він являється тим більш складною, новою становиться для суб'єкта розв'язувана ним задача), тим менш впізнаним становиться характер протікання творчого процесу [19. 36].
Значення підсвідомості в творчому процесі відмічалося багатьма авторами, "...в 50-х рр. А.Н. Леонтьєв і С.Л. Рубінштейн з учнями стали активно розробляти в слід за Н.Майєром експерименти з підказкою, які проявляють безсвідомі процеси в мисленні. Наступні за цим дослідження виявили ряд важливих моментів в творчому мисленні. А.В. Брушлінський на основі експериментальних даних наполягає на тому, що в творчому процесі невід'ємно присутні

 
 

Цікаве

Загрузка...