WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психолого-педагогічна модель особистості викладача вищої школи - Курсова робота

Психолого-педагогічна модель особистості викладача вищої школи - Курсова робота

усіх решта якостей - професіоналізм і доброта, далі - справедливість, вихованість, чесність, освіченість (висока загальна культура), товарискість, життєрадісність. Відбувається ідентифікація образу ідеального викладача з образом "ідеалу - я". Вони вважають, що викладач повинен стати опорою в нових умовах, "він повинен згуртувати і спрямувати наші зусилля на корисні для нас справи", "повинен розуміти студента, підтримати його , вислухати, допомогти, йти на зустріч", "повинен допомогати у пізнанні світу, повинен допомагати в організації культурно-масових заходів".
Що від викладача очікують студенти (за думкою викладача).
Опитування за тією ж методикою показало, що студенти цінують такі їхні якості (в порядку зниження значущості): справедливість, чесність, приємна зовнішність, доброта, висока загальна культура, професіоналізм, вихованість, творчі здібності.
Зіставлення даних показує, що хоч вибір студентів і викладачів у цілому збігається (чесність, справедливість, доброта, професіоналізм), проте вони проранжовані по-різному. Причина тут криється у більш загальній проблемі зворотнього зв`язку у спілкуванні. Відсутність повноцінного зворотнього зв`язку у педагогічному спілкуванні може бути пов`язана з тими особливостями, які накладає професія педагога на його взаємини з іншими людьми. Як зазначають дослідники, багатьох викладачів вирізняє дедактична навчальна манера мовлення, авторитарність, звичка до спрощеного підходу до проблеми, наявність мовних штампів і штампів мислення. Люди, які багато років працюють у навчальних закладах, нерідко набувають навичок давати будь-якій людині, з якою вони спілкуються, більше пояснень, ніж треба. У викладачів природознавчого профілю, які звикли цінувати однозначність і точність формулювання, поступово формується схильність обмінюватися конкретною інформацією навіть в умовах, які не потребують такої однозначності. [13,41]
Усі ці особливості, які є корисними в організації і проведенні різного роду навчальних занять у вищих закладах освіти, на жаль, негативно впливають на спілкування зі студентами у позанавчальний час і зовсім неприпустимі у роботі вихователів. За змістом робота викладача подібна до діяльності психологів-практиків. Розв`язок проблем, які виникають під час взаємодії, потребують поряд з педагогічним досвідом наявності знань з психології особистості, вікової та педагогічної психології, психології малих груп. Проте, багато викладачів визнають недостатній рівень психологічної підготовки, тому потрібна спеціальна психолого-педагогічнапідготовка викладачів вищої школи.
Висновки
Проведений аналіз даних, що пропонується науковою літературою, дозволив намалювати такий портрет особистості викладача:
Здібності, уміння, знання, навички: високий рівень інтелекту, професійні знання, уміння гарно подати матеріал; організаторські здібності; уміння здійснювати індивідуальний підхід до студента.
Спрямованість і мотивація діяльності, захопленість.
Риси характеру, які виражають ставлення і спрямованість на справедливість, принциповість, послідовність, сумлінність тощо; вольові: наполегливість, самостійність, цілеспрямованість.
Якості, пов'язані з темпераментом: розважливість, сензитивність, відповідність реакції зовнішньому збуднику.
Комунікативні якості: комунікабельність, почуття міри, педагогічний такт, товариськість, соціальна чутливість (емпатія).
Інші психічні властивості: високі моральні якості, зрілість, екстравертність, домінантність, емоційна стабільність.
Високо оцінюючи весь спектр позитивних якостей викладача, студенти усе-таки визначають для них своєрідну ієрархію, де присутні: якості, що характеризують рівень знання викладача; якості, які виявляються в міжособистісних стосунках; особистісні якості; зовнішні характеристики. Серед особистісних якостей найважливішими студенти визнають чуйність, чутливість, уважність, стриманість, вимогливість, об'єктивність, справедливість, чесність, принциповість, скромність, життєрадісність, почуття гумору.
Соціальне визнання й оцінка професійних досягнень педагога соціумом впливають на формування його самосвідомості. Самооцінки і самореалізації. Самосвідомість і самооцінка сприяють появі у викладача почуття впевненості, оптимізму, що, в свою чергу, сприяє успішній побудові професійно-педагогічної кар'єри і самореалізації викладача.
Ян-Амос Коменський - батько дидактики - наголошував, що успіхи учнів залежать перед усім від вчителя, і тому ця професія є "найпочеснішою під сонцем", а тому "найкращі з-поміж людей нехай будуть учителями".
Список використаної літератури
1. Ананьєв Б.Г. Человек как предмет познания. -Л., 1968.- 320c.
2. Бех І. Особистість у фокусі новітніх ідей.// Педагогічна газета. -2005. -№1. -С.2
3. Верланов Ю.Ю.Три актуальні проблеми вищої освіти// Сучасні проблеми вищої освіти. -Миколаїв, 1998. -32с.
4. Демиденко М. Інформаційна культура сучасного вчителя: Навч.посібн. - Черк.державн.ун-т ім.Б.Хмельницького. -Черкаси, 2003. -95с.
5. Забродський М.М., Макаренко С.С.Формування комунікативної компетентності учителя/ Ін-т психології ім.Г.С.Костюка АПН України. -Київ-Житомир, 2000. -31с.
6. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. // Педагогика и психология. -1979. -№1. -С.32-38.
7. Лосєва Н.М. Самовдосконалення викладача. -Навч.-етод. Посібн. -Донецький нац. університет. -Донецьк, 2004. -300с.
8. Лосєва Н.М. Самореалізація викладача: теоретичний аспект: Монографія. -Донецьк, 2004. -380с.
9. Мышление учителя: личностные механизмы и понятийный аппарат. -М.: Педагогика, 1990. -102с.
10. Педагогіка і психологія професійної освіти: Результати досліджень і первпективи. Збірник наук.праць/ За ред. У.А.Зязюна, Н.Г.Ничкало; Ін-т педагогіки і психології проф.освіти АПН України. -К., 2001. -679с.
11. Підготовка викладачів вищої школи // Педагогіка та психологія: Збірник наук. праць. -Вип. 21-Х. -2002. -164с.
12. Проблеми загальної та педагогічної психології. -Т.6. -Вип.5. -2004. -408с.
13. Психологія вищої освіти: Навч. посібн. для магістрантів пед.ВНЗ. -Бердянськ, 2003. -47с.
14. Радул В.В.Соціально педагогічна зрілість. -Навч.посібн. -Кіровоград: "ІмексЛТД", 2002. -243с.
15. Савчин М.В.Соціальна педагогічна психологія: Навчальний посібник для студентів вузів. -Дрогобич: Відродження, 1998.- 298c.
16. Цимбалюк І.М., Пелех Ю.В. Підвищення кваліфікації вчителя. -К., 2004.- 143c.

 
 

Цікаве

Загрузка...