WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічний тренінг “самопізнання та саморегуляція” для майбутніх практичних психологів - Курсова робота

Психологічний тренінг “самопізнання та саморегуляція” для майбутніх практичних психологів - Курсова робота

тренера, а рисами його особистості.Багато авторів (І.Ялом, Л.Петровська, С.Кратохвіл, К.Рудестам, Т.Яценко, І.Вачков) надають великого значення дослідженню стилів поведінки, функцій і ролей керівників груп. На думку Рудестама [14] психотерапевт може виступати в 4-роьх ролях (функціях):По-перше, експерта. Тренер в будь-який момент існування групи має можливість прокоментувати один чи декілька процесів (це може бути коментар з приводу окремих поведінкових актів, або більш складні розмірковування про наміри і мотиви).Ці коментарі допомагають членам групи зрозуміти, як вони себе ведуть, як їх поведінка відображається на інших. Однак, якщо керівник занадто захоплюється наданням інформації, відповідями на питання і взагалі своєю роллю експерта, група стає схожою на учбовий клас. В якості каталізатора керівник групи співдіє розвитку подій в ній самим фактом своєї присутності. Він спонукає групу до дій і звертає її увагу на відчуття і турботи її членів. Керівник в даному випадку використовує свою майстерність, щоб допомогти членам групи побачити і зрозуміти, що відбувається в групі. Тут вимагається специфічні поведінкові навички, включаючи відверту, теплу і співчутливу манеру спілкування. Керівник групи -це ще й аранжувальник поведінки її членів. В цій ролі він намагається полегшити обмін питаннями, почуттями й інформацією і допомогти групі у рішенні її проблем і в досягненні цілей, це включає вміння попереджати неприпустиму поведінку учасників, виразити межі припустимої поведінки, захистити учасників групи від необґрунтованих нападів з боку інших її учасників, а також визначати внески окремих учасників в роботу групи.Керівник групи може грати роль зразкового учасника. Залежно від форми роботи з групою керівник може займати позицію як активного учасника, так і аутсайдера. Активна участь керівника в групі допомагає її членам відчути повагу до себе й турботу. Якщо участь керівника і відвертість були спонтанними і справжніми, вони можуть бути прикладом високого рівня міжособистісного функціонування, на якому інші члени групи можуть навчатися. Вміння керівника бути зрозумілим, відкритим, турботливим та ефективним у своїх діях співдіє виробленню корисних навичок у членів групи.На думку І.Ялома [18], керівник може виступати у двох основних ролях:1) технічного експерта ( коментує процеси, які відбуваються в групі, акти поведінки окремих членів, надає інформацію, що допомагає групі рухатись в потрібному напрямку).2) еталонного учасника ( демонструє бажаний і доцільний зразок поведінки, підсилює динаміку соціального научіння через досягнення групової незалежності та згуртованості)Отже, під час тренінгу роль керівника полягає в тому, щоб задати, а потім підкріпити необхідні норми групового спілкування. Бути керівником у тренінговій групі, "значить бути частково художником, частково вченим, поєднати почуття та інтуїцію зі знанням методів і концепцій"( К. Рудестам). Для ефективного виконання керівником його функцій вимагається почуття часу і творче застосування широкого спектра вмінь та навичок.4. Професійно орієнтований тренінг "Самопізнання та саморегуляція"Реалізація програми самопізнання та саморегуляції особистості у процедурно-організаційному аспекті пропонується у вигляді тренінгових занять. Принципова схема організації тренінгу відповідає самій природі розвитку й удосконалення самопізнання: як свідчать результати досліджень (П.М.Чамата, І.І.Чеснокова, М.Келесі, В.Несбі), в онтогенезі самопізнання розвивається шляхом аналізу своєї поведінки й особистісних якостей на основі зіставлення їх з поведінкою й особистісними якостями інших людей, а також на основі здійснених ними оцінних суджень, пізнання світу речей та міжособистісних стосунків.Оптимальна кількість учасників тренінгової групи -8-15. [11]. При подальшому збільшенні групи відбувається зниження особистісних внесків учасників у групову роботу, наростає громіздкість проведення й обговорення вправ, зменшується рівень емпатійності та теплоти у внутрішньо групових стосунках, збільшується можливість непостійності, нерегулярності відвідування занять учасниками, що здійснює дестабілізуючий вплив на групову роботу.Тренінгові заняття повинні проводитись регулярно. Найбільш зручне місце для проведення тренінгів - спеціально обладнане приміщення. Специфіка академгрупи, де проводить тренінг, вносить деякі корективи у прийняті процедури: місцем проведення тренінгу може бути і звичайна аудиторія, але необхідний хоча б достатній простір для того, щоб група могла розміститися на стільцях по колу; аудиторія повинна бути одна й та ж, інакше нестабільність місця роботи групи обумовить непродуктивне витрачання часу на освоєння простору. При комплектуванні групи треба намагатися включати студентів, які мають тісні неформальні стосунки до різних тренінгових груп: необхідність тісно взаємодіяти з малознайомими людьми обумовлює активізацію процесів осмислення окремих компонентів свого Я-образу, усвідомлення необхідності самовдосконалення[5].Оскільки тренінги вносяться у розклад і студенти повинні відвідувати їх як і звичайні заняття, - виникає і вимагає спеціального обговорення проблема мотивації учасників тренінгової групи.Пропонована нижче програма тренінгових занять, спрямованих на вдосконалення самопізнання і саморегуляції, ґрунтується на концептуальних підходах до формування особистості майбутніх практичних психологів (В.Г.Панок, Н.В.Чепелєва).Зокрема, один з рівнів системи організації підготовки практичних психологів - особистісний передбачає формування у студентів гуманістичної спрямованості особистості, діалогічності як центрального її компонента, здатності до професійної ідентифікації та ряду професійно - значущих якостей ( Н.В.Чепелєва).Аналіз досліджень з проблеми підготовки практичних психологів показав, що можна виділити комплементарні до особистості практичного психолога якості, наявність яких обумовлює забезпечення особистісного зростання клієнта в процесі індивідуальної і групової роботи:1.Емпатійність (К.Роджерс, І.Юсупов, Н.В.Чепелєва);2. Соціальний інтелект (М.О.Амінов, М.В.Молоканов);3.Діалогізм (Н.В.Чепелєва);4. Комунікативна компетентність (Р.Кеттелл,); автентичність (К.Роджерс); відкритість, теплота(Ю.М.Ємельянов).5.Рефлексія (Н.І.Пов'якель);6. Несуперечлива, позитивна Я-концепція (Р.Мей, С.М.Хоружий);7.Емоційна стійкість(І.Юсупов).Отже, існують суттєві підстави для виділення у програмі тренінгу самопізнання та саморегуляції окремих боків зі специфічними цілями та завданнями, що у своєму поєднанні повинні бути спрямованими на пізнання та вдосконалення студентами власних особистісних властивостей та якостей, важливих для професійної діяльності практичного психолога. Одночасно передбачається, що така побудова курсу тренінгу може допомогти вирішити один з аспектів проблеми мотивації студентів до участі у тренінгових заняттях, сформувати ставлення до них як до можливості професійного вдосконалення.Таким чином, участь у пропонованій нижче системі тренінгових занять ( у ході яких здійснюється послідовні рефлексивно-оцінні дії, спрямовані на репрезентацію у свідомості студентів змісту образу майбутньої професійної діяльності) сприяє формуванню професійного самовизначення майбутніх практичних психологів, а програма тренінгу самопізнання та

 
 

Цікаве

Загрузка...