WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічна культура викладача вищої школи - Курсова робота

Психологічна культура викладача вищої школи - Курсова робота

постановки питань, проведення дискусій; - дисциплінування студентів; - встановлення обстановки співпраці; - оцінка рівня розвитку групи, визначення її лідерів і неформальної структури; - конструктивне вирішення конфліктів; - активізація пізнавальної діяльності студентів; -встановлення і підтримка ділових відносин з колегами, студентами, адміністрацією.Таким чином, діяльність викладача вузу більш різноманітна, ніж праця вчителя середньої школи, окрім педагогічної, вона включає і науково-дослідну сторону, яка також вимагає наявність спеціальних здібностей. Спроби створити типологію учених робилися неодноразово. Різні автори будували її виходячи з різних ознак. Наприклад, В. Оствальд на підставі швидкості розумових реакцій ділив учених на "класиків", що здійснюють наукову діяльність поволі, але глибоко і які не потребують узагальнення для успішної роботи і "романтиків", які творять швидко, але поверхнево, зацікавлених в оточенні, яке сприймало б їхні ідеї. А.Пуанкаре класифікував учених на "аналітиків" (логіків) і "геометрів" (інтуїтивістів). Найбільш конструктивною, на нашу думку, є класифікація, розроблена Н. Волгіним. Згідно його класифікації, за характером стилю роботи викладачі бувають теоретиками, експериментаторами і організаторами науки, бо в сучасній науковій діяльності, що ускладнюється, неможливий учений-універсал; за стилем наукової творчості - "галузевики" і "систематики", останні з яких народжують нові ідеї - їх всього ~ 10% від загальної кількості учених. По структурі наукової діяльності і тому, які саме здібності розвинені, науковці вважаються "відкривачами", "генераторами ідей", "класиками", "систематиками", якщо переважає у них конструктивний компонент і узагальнення на високому рівні абстракції.Якщо цілі і завдання, зміст, норми і критерії, що пред'являються педагогічною системою, є зовнішніми об'єктивними складовими діяльності викладача вищої школи і ученого, то методи і способи науково-педагогічної діяльності носять індивідуально-суб'єктивний характер. Їх застосування залежить від здібностей кожного викладача. Хоча професійні здібності виявляються в діяльності фахівця вищої школи нерівномірно, але їх прийнято розглядати як комплекс - поєднання, а також структуру властивостей особи, що співвідносяться з певною діяльністю. Окрім складних спеціальних здібностей чималу роль відіграють і елементарні загальні здібності, такі як спостережливість, якість мови, мислення, уява відносяться до необхідних в педагогічній праці, якщо фахівець, що володіє ними, швидко і правильно з їх допомогою розпізнає істотні ознаки педагогічної системи, науки, протікаючі в них процеси і оцінює їх ефективність з метою управління.Розглянемо власне педагогічні здібності викладача вищої школи:- здатність робити учбовий матеріал доступним; - творчість в роботі; - педагогічно-вольовий вплив на студентів; - здатність організувати колектив студентів; - інтерес і любов до дітей; - змістовність і яскравість мови, її образність і переконливість; - педагогічний такт; - здатність пов'язати учбовий предмет з життям; - спостережливість; - педагогічна вимогливість; До супутніх властивостей особи викладача вищої школи вищої школи відносяться: організованість, працездатність, допитливість, самовладання, активність, наполегливість, зосередженість і розподіл уваги.Гносеологічні здібності є чутливістю викладача вищої школи до способів отримання інформації про світ студентів, в цілому формування етичного, трудового, інтелектуального фонду особи, швидкого і творчого оволодіння науковими методами дослідження, способами вивчення студентів у зв'язку з цілями формування особи. Здібності забезпечують накопичення плідної інформації про себе і інших, про студентів, яка дозволяє стимулювати формування контролю і саморегуляції. Тим самим забезпечуються потреби і можливості, сильні і слабкі сторони студентів. Ознакою високорозвинутих здатностей є швидкість і творче оволодіння науковими методами вивчення обґрунтованих рішень, що вчаться в цілях ухвалення, відносно них, винахідливість в способах навчання студентів науковими методами самовиховання, саморозвитку і самоконтролю. Креативно-конструктивний компонент викладача вищої школи дає можливість мислити, узагальнювати на основі недостатнього числа ознак, створювати нові поєднання, використовуючи наявну інформацію. У основі проектної і конструктивної діяльності лежать здібності до інтелектуальної праці:- відкинути незвичайні стандарти і методи рішення, шукати нові, оригінальні;- бачити далі безпосередньо даного і очевидного; - охоплювати суть основних взаємозв'язків властивих проблемі; - ясно бачити декілька різних шляхів рішення і в думках вибрати найбільш ефективний; - чуття до наявності проблеми там, де здається, що все вже вирішено; - ідейна плодючість і ін. Організаційні здібності викладача вищої школи служать не тільки організації процесу навчання у вузі, але і самоорганізації діяльності викладача. Виділимо 18 організаторських якостей викладача вищої школи:здатність "заряджати" своєю енергією інших людей; здатність знаходити якнайкраще застосування кожній людині; психологічна вибірковість, здатність розуміти і вірно реагувати на психологію людей; здатність бачити недоліки у вчинках інших людей - критичність;психологічний такт - здатність встановити міру дії; загальний рівень розвитку як показник кмітливості, різниці загальних здібностей людини; геніциативність - творча і виконавська; вимогливість до інших людей; схильність до організаторської діяльності; практичність - здатність безпосередньо, швидко і гнучко застосовувати свої знання і свій досвід у вирішенні практичних задач; самостійність на відміну від навіюваності і сліпого копіювання; спостережливість; самовладання, витримка; товариськість; наполегливість; активність; працездатність;організованість. Організаторські здібності викладача вищої школи виявляються в умінні організувати себе, свій час, індивідуальну, групову, колективну діяльність студентів, згуртувавши навколо наукової проблеми надійних помічників, однодумців. До комунікативних характеристик викладача вищої школи відносяться здібності: - здатність всесторонньо і об'єктивно сприймати людину-партнера по спілкуванню; - здатність викликати у нього довіру, співпереживання в спільній діяльності; - здатність передбачати і ліквідовувати конфлікти; - справедливо, конструктивно і тактовно критикувати свого товариша по спільній діяльності; - сприймати і враховувати критику, перебудовувавши відповідно свою поведінку і діяльність.
3. Психологічна майстерність та її елементи
Є кілька підходів щодо визначення психологічної майстерності. На думку Н.В. Кузьміної та М.В. Кухарева, - це "найвищий рівень психологічної діяльності... який виявляється в тому, що за відведений час педагог досягає оптимальних наслідків"[3]. О.І. Щербаков розуміє психологічну майстерність як синтез наукових

 
 

Цікаве

Загрузка...