WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічна культура викладача вищої школи - Реферат

Психологічна культура викладача вищої школи - Реферат

рівень психолого-педагогічного культурного викладача вищої школи допомогає йому у спілкуванні зі студенською аудиторією та є умовою їх ефективної комунікації, співпраці. Важливими для напрацювання такого психолого-педагогічного культурного рівня, на наш погля, є такі настанови:- висока самооцінка - це необхідно кожній людині для збереження власної особистості;- позитивне ставлення до життя вцілому та професії зокрема;- віра у добро - віра у добро безумовно сприймається як мораль сильної особистості, якою зобов'язаний бути кожний педагог;- уміння бачити і відчувати свою роль у процесі навчання і виховання;- уміння змінюватися, навчатися, вдосконалюватися усе життя.
ВИСНОВКИ
На перший погляд, існує значна кількість простих психологічних правил спілкування, які вже використовуються чи можуть бути застосовані на всіх рівнях спілкування дваох сорін - студенсько-викладацьких взаємин. Оновне правило такого спілкування досить просте - це бути ввічливим. При цьому, з прикрістю можна зауважити, хоча ввічливість виховується у особистості з ранього віку, всеж вона не стала основним законом людського спілкування. Особливо гостро для людей високоосвічених, з науковими ступенями постає питання: чи слід за ввічливістю приховувати свої почуття, чи не лицемірство це? Чому ж ввічливість необхідна в кожній ситуації? А тому, що психологами був встановлений її феномен, який багато разів перевірявся і завжди мав однозначний результат. Так, при вирішенні конфліктів сторонні спостерігачі віддавали перевагу і, навіть, визнаввалт правоту тієї людини, яка зберігає витримку і не відповідає зухвальством на грубощі. Феномун ввічливості не тільки викликає до людини симпатію, а й дозволяє зберегти почуття власної гідності при зіткненні з невіглаством. У конфліктах чи суперечках ввічливість є засобом ствердження своєї правоти. Саме у цьому ввічливість не узгоджується з ліцемірство і тому вона є надзвичайно важливою для педагога.На перших етапах установлення взаємостосунків особливу роль відіграє перше враження про людину. Від першого враження дуже багато чого залежить у наступних контактах. До першої зустрічі, до першої лекції, розмови зі студентами треба обов'язково ретельно готуватися. Вираз обличчя, одяг, манера поведінки, перша тема бесіди - все це мистецтво, оволодіти яким можна, тільки рефлексуючи усі ці моменти. Не варто, на приклад, під час бесіди дивитися поверх голів студентів, тому що в них складається враження, що ви говорите не те, що думаєте. У той же час не слід контролювати кожен жест, кожну інтонацію, кожне слово. При такому самоконтролі буде втрачене головне у спілкуванні - природність і невимушеність. Якщо викладач вимушений піддавати критиці якісь проблеми студента, то треба висловлювати критичні зауваження тільки по відношенню до конкретного вчинку і намагатися уникати критичної оцінки особистості студента.Психологічними дослідженнями доведено, що повага до інших людей безпосередньо залежить від ступеня самоповаги. Той, хто не поважає себе, не здатний поважати іншого.Самоповага - основне правило культури спілкування. Людина, яка себе поважає, не допустить зневажливого ставлення до іншої особистості. Без самоповаги не може бути повноцінного контакту, який заснований на взаємній повазі, визначенні прав кожного відстоювати свої погляди і думки, при умові, якщо вони не суперечать моральним принципам суспільства.Треба стежити за проявом своїх емоцій в процесі спілкування. Інколи в момент образи чи роздратованості можна висловити такі думки, які несуть невиправну шкоду взаємостосункам. Правда таких ситуативних емоцій може мати дуже мало спільного з правдою почуттів. Факти, що відповідають дійсності, стають правдою в людських взаємостосунках тільки в тому випадку, коли Людина говорить про них під впливом благородних спонукань і в тактовній формі. Приниження неприпустимі, навіть у ставленні до тих, хто заслуговує самої негативної оцінки.Наступні правила спілкування не потребують інтерпритації чи доказовості у необхідності їх використання викладачем:- у будь-яких ситуаціах спілкування зі студентами відстоювати свою точку зору на основі вагомої аргументації;- слід уникати силового тиску на студента, якого хочете у чомусь переконати;- не слід постійно чинити опір і обмежувати свободу вибору студента;- якщо помилковість точки зору студента видима, то не слід зразу ж її відкидати, оскільки це підвищить цінність захоплення і примусить студента фіксуватися на помилках;- не уникайте дискусій і початкових негативних реакцій студенської аудиторії, адже, чим цікавіша ідея, чим оригінальніші точки зору, тим більше шансів викликати непогодження, протидію;- зберігайте в проблемній атмосфері психологічну стійкість, тому що образливість та вразливість - риси характеру, на основі яких людина втрачає шанс повноцінного спілкування;- якщо хочете дати студенту пораду, уникайте фраз "ти повинен", "я тобі раджу", краще говоріть так, наче ділитесь власними думкаим та інформацією тощо.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. БіликЛ. Формування соціолого-психологічної культури студенської молоді у вищому навчальному закладі//Вища освіта України. - 1998. - №3. - С.105-109.
2. Зиновкина М. Вузовский педагог ХХІ века//Высшее образование в России. - 1998. - №3. - С.14-16.
3. Колошина В.Ф. Самоактуалізація викладача//Практична психологія та соціальна робота. - 2000. - №1. - С.7-9.
4. КудінаВ.В., ЮрченкоВ.І. Психологія вищої школи. Курс лекцій.- Київ. славіст. ун-т, НПУ ім.М.П.Драгоманова. - К.: НПУ ім.М.П.Драгоманова,2004. - 176с.
5. МитинаЛ.М. Психология профессионального развития учителя. - М.:Флинта:МПСИ,1998. - 200с.
6. МитинаЛ.М. Психология развития конкурентоспособной личности: учебн.-метод. пособие/Рос. академия образования, Московский психолого-социальный ин-т. - М.: Изд. Московского психолого-социального ин-та, 2003. - 400с.
7. МорозО.Г.Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навч. посібник/ О.Г.Мороз, В.О.Сластьонін, Н.І.Філіпенко та ін.: О.Г.Мороз (ред.);НПУ ім.М.П.Драгоманова, Інститут вищої освіти АПН України. - К.: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2001. - 338с.
8. МорозО., ЮрченкоВ. Психолого-педагогічна модель викладача вищої школи//Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти. - Тернопіль, 2000. - С.187-189.
9. МорозО., ЮрченкоВ. Підготовка майбутнього викладача вищої школи: психолого-педагогічний ракурс//Наукові записки: Зб. наук. стат. НПУ ім.М.П.Драгоманова. - К.: НПУім.М.П.Драгоманова, 2001. - Вип.41. - С.156-159.
10. НемовР.С. Индивидуальный стиль деятельности педагога// НемовР.С. Психология: В 3кн. - Кн.2. Психология образования. - М.:Владос,1998. - С.537-541.
11. ОпалюкО.М., СербалюкЮ.В. Культура спілкування. Психологічні основи професійного спілкування: Навчально-методичний посібник. - Кам'янець-Подільський:Медобори, 2004. - 192с.
12. СкокГ.Б., ЗариничК.Л.,КочеотваВ.П. Анализируем деятельность преподавателя//Вестник высшей школы. - 1987. - №6. - С.50-53.
13. СтепанишинБ.І. Особа викладача інституту та шляхи її формування//Рідна школа. - 1992. - №2. - С.60-67.
14. ЧмутТ.К. Культура спілкування: Навч. посібник. - Хмельницький: Хіруп, 1999. - 358с.
15. ЩербаньП. Сутність педагогічної культури//Вища освіта України. - 2004. - №3. - С.67-72.

 
 

Цікаве

Загрузка...