WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічна адаптація викладача-початківця до професійної діяльності в умовах вищої школи - Курсова робота

Психологічна адаптація викладача-початківця до професійної діяльності в умовах вищої школи - Курсова робота

розвиток особистості спеціаліста протягом усього періоду адаптації і які "визначають ті форми, той шлях, йдучи по якому, спеціаліст набуває нових властивостей особистості, тобто набуває нові утворення".У запропонованій моделі засобом досягнення таких новоутворень є провідна діяльність. Це така діяльність, розвиток якої зумовлює основні зміни у психічних процесах, психологічних станах на даному ступені цього розвитку. Механізм професійної адаптації спирається на внутрішні особливості адаптаційного процесу, адекватно їх відображає. Механізмом професійної адаптації молодого вчителя є професійно-педагогічна ідентифікація -тотожність, завдяки спільності певних рис, ознак. Адаптуючись особистість видає групі той вексель з заявкою на вдосконалення, активізацію тієї ролі, з якою ідентифікується. Таким чином. ідентифікація це об'єктивний механізм прийняття перетворення соціальних стереотипів.Цілісну картину адаптації молодого вчителя можна уявити у системній моделі цього процесу. При складанні моделі використовувалась концепція К.О. Сантросяна про трьохаспектний розгляд адаптаційного процесу у застосуванні щодо професійної адаптації молодого вчителя. Даний процес розглядається у вигляді цілісної картини професійної адаптації. Такий підхід, на думку Н.О.Чайкіної [48, с. 11-12], дозволяє визначити:1) об'єкт професійної адаптації молодого вчителя. Ним є нова соціальна ситуація розвитку молодого фахівця. З позиції об'єкта необхідно розглянути до чого необхідно адаптуватися молодому вчителю, розглянути нову соціальну ситуацію розвитку спеціаліста;2)психологічний механізм суб'єкта адаптації - професійно-педагогічна, колективістична, емоційна ідентифікація особистості. З позиції суб'єкта професійної адаптації необхідно дослідити зміну емоційного напруження оперативними діями через ідентифікацію;3)з позиції психологічного змісту адаптації необхідно визначити структурні елементи, об'єктивні та суб'єктивні фактори, засоби та результати адаптації. Психологічний зміст адаптації молодого вчителя розкривається через:-виробничо-технологічні, соціально-психологічні, особистісні елементи професійної адаптації;- через такі об'єктивні фактори як характер, умови, режим діяльності, рівень спілкування в колективі та система заходів для самореалізації фахівця;- суб'єктивні фактори - почуття задоволення працею, почуття єдності з колективом, усвідомлення своїх професійно важливих якостей, індивідуально-типологічні властивості, професійна актуалізація;- засоби професійної адаптації - праця, спілкування, самодіяльність:-результати - професійна майстерність, ціннісно-орієнтаційна єдність Із колективом, набуття особистісно-професійної самосвідомості. При цьому професійна адаптація молодого вчителя виявляє себе у формуванні адекватного розуміння ситуаційної та бажаної реальності, у результаті чого формується особистісне новоутворення - злиття образу "Я" з образом професії "Вчитель".Особливості адаптаційного процесу можуть бути виявлені лише за умови, коли адаптація буде розглядатись у конкретних відношеннях з кожним елементом соціального середовища, враховуючи при цьому всю багатозначність зв'язків відношень цих елементів як у внутрішньому розвитку структури, так і у міжструктурному плані. Отже, структурними компонентами цілісної системи професійної адаптації молодого вчителя виступають виробничо-технологічні, соціально-психологічні і особистісні [48, с. 11-12].Розглянемо модель професійної адаптації молодого вчителя більш детально.Спочатку звернемось до аспектів виробничо-технологічного елементу професійної адаптації молодого вчителя.Виробничо-технологічна адаптація молодого вчителя - це процес присвоєння особистістю характерних особливостей та умов навчальної та педагогічної діяльності.Як об'єктивні показники реалізації цього елемента професійної адаптації виступають: - характер педагогічної праці,теоретична та практична підготовленість, знання спеціальних дисциплін та методи їх викладання, вміння складати тематичні та поурочні плани на основі аналізу навчальних програм, навчальних посібників, вміння виділяти у шкільному підручнику складні питання, головні та другорядні, вміння підбирати методичну літературу з будь-якого питання, здатність давати дидактичний матеріал, аналіз власних занять та уроків Інших вчителів, знання головних завдань, принципів, методів та форм організації навчальної діяльності учнів, наявність педагогічних здібностей, здатність вирішити поставлені завдання, втілювати та відстоювати свої рішення;- умови праці вчителя: виготовлення наочних посібників, використання технічних засобів навчання та найновіших загальнопедагогічних, психологічних та методичних технологій по спеціальним дисциплінам;- режим праці: робота вчителя має безперервний характер, що зумовлює особистісну організованість та організаційні навички, підвищену відповідальність за доручену справу [47, с.12-14].У якостісуб'єктивних показників адаптованості молодого вчителя є наявність почуття задоволення педагогічною діяльністю, своїми соціальними можливостями, оцінка своїх професійних вмінь.Головним засобом здійснення виробничо-технологічної адаптації молодого спеціаліста є праця, в результаті якої молодий вчитель оволодіває педагогічними вміннями та навичками формує перспективу свого професійного зростання.Механізмом реалізації цього аспекту професійної адаптації є професійно-педагогічна ідентифікація, тобто ототожнення себе з професією ''вчитель", що призводить до якісного підвищення ступенів свободи у шкільному середовищі. Успішною така адаптація є тоді, коли молодий вчитель повністю оволодіває своєю професією при високій якості праці і середній втомлюваності.Результатом виробничо-технологічної адаптації молодого вчителя є набуття педагогічної майстерності та ерудиції.Соціально-психологічна адаптація молодого вчителя визначається ступенем включення особистості (як суб'єкта спілкування) у систему внутрішньогрупових відносин, виробленням зразків мислення та поведінки, які відображають систему цінностей, норм колективу, набуття, закріплення розвиток умінь, навичок міжособистісного спілкування у колективі.У якості об'єктивних показників реалізації цього елемента адаптації молодого вчителя виступають - рівень спілкування, система комунікацій, традиції норми, цінності педагогічного та учнівського колективу, статус особистості у колективі.Суб'єктивно для молодого вчителя, соціально-психологічна адаптація відображається у почутті єдності із шкільним колективом, в почутті корисності для нього, у прийнятті ціннісних орієнтацій педагогічного колективу. Молодий спеціаліст дізнається "хто є хто" у цьому колективі, як з яких питань слід звертатись до керівництва з ким порадиться у важких випадках. Найбільш оптимальним для самопочуття молодого спеціаліста є те, що не тільки він визнає систему цінностей, орієнтацій та поглядів педагогічного середовища, але разом з тим колектив визнає і враховує особистісні цінності спеціалістів.Таке задоволення взаємовідносинами у колективі буде досягнуто тоді, коли молодий педагог використовує головний засіб (провідний тип діяльності) цього елемента професійної адаптації - спілкування.Такі важливі показники, як вміння налагоджувати ділові зв'язки, відпрацювати систему взаємопорозуміння та взаємодопомоги, легкість та доступність спілкування;

 
 

Цікаве

Загрузка...