WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічна адаптація викладача-початківця до професійної діяльності в умовах вищої школи - Курсова робота

Психологічна адаптація викладача-початківця до професійної діяльності в умовах вищої школи - Курсова робота

переорієнтація. На стадії організації - працівник переорієнтовується, визнає головні елементи нової системи цінностей, але зберігає попередню установку.Особистість і колектив визнають систему етапів поведінки один одного, але не змінюють своїх колишніх позицій. На третій стадії "акомодації" - особа сприймає систему цінностей колективу, але під її впливом змінює свою систему цінностей. Стадія асиміляції означає повне пристосування до колективу, ідентифікацію з новою групою. Це - четвертий ступінь адаптації.Соціально-психологічна адаптація має достатньо складну підструктуру, яка включає в себе пізнавальний, емоційний, практичний аспекти. Пізнавальний аспект пов'язаний з отриманням новачком різної інформації про формальну та неформальну структуру колективу. Практичний - з безпосереднім включенням у соціальне життя підприємства.Кряжева І.К. і Зотова О.І. виділяють такі критерії адаптованості особистості, як:- критерії, які характеризують загальну референтну спрямованість особистості;- критерії, які характеризують референтну групу особистості, те місце, яке займає в ній виробничий колектив.Інший вчений виділяє такі критерії адаптованості особистості:- ділове включення особистості у трудовий процес;- емоційне самопочуття особистості;- особистісні диспозиції;- соціально-психологічний клімат виробничого колективу [18, с.29-31]. Важливим компонентом професійної адаптації є особистісна адаптація.Домінуючий вплив на процес, характер професійної адаптації здійснює відповідність "мотиваційного ядра" особистості змісту, меті та умовам дійсності. На думку В.Н. Парохіна стійке "мотиваційне ядро" є вирішальним моментом адаптації особистості. Особливій легкості та успіху адаптації особистості сприяють деякі риси характеру. Адаптація особистості забезпечується активною регуляцією власної поведінки залежить від сформованості засобів [28, с.12]. За Н.А. Свиридовим, процеси адаптації залежать і від індивідуально-психологічних особливостей нервової системи людини [35]. Вік, стать, рівень загальної освіченості і інші соціально-демографічні характеристики також впливають на процес адаптації.Роль в адаптації вказаних факторів виявляється у співвідношенні з конкретними умовами та обставинами.Таким чином, процес професійної адаптації надзвичайно складний та багатогранний. Професійна адаптація молодих спеціалістів-вчителів виходить з загальноприйнятих уявлень про професійну адаптацію. Професійна адаптація залежить від зовнішніх умов, колективу закладу, умов праці, а також від багатьох інших факторів. Значну роль у професійній адаптації відіграють також індивідуально-психологічні властивості особистості.Методичні проблеми дослідження професійної адаптації на основі аналізу якісних особливостей психологічної структури цього процесу передбачають визначення деяких ключових характеристик.Як вважає Н.О. Чайкіна, оскільки адаптація виражається у певному рівні присвоєння особливостей і умов зміненого життя, то її результатом може бути:- з одного боку - зміна особистісних характеристик;- з іншого боку - зміни умов життя.Виходячи з цього, Н.О. Чайкіна розуміє соціальну адаптацію як складний, динамічний, безперервний процес активного регулювання взаємодії особистості та соціального середовища в напрямку зміни як особистісних утворень, так соціальної адаптації. Процес соціальної адаптації може йти або із змінними особистісними утвореннями - зміни перш за все образу самого себе у суб'єкта (якщо він не є адекватним новим умовам, тоді формується нова ситуація розвитку), або ж зміна соціальної ситуації тоді її результатом будуть особистісні новоутворення [47, с.9].Головним елементом і основою соціальної адаптації будь-якого фахівця виступає його професійна адаптація. Професійна адаптація - завершальний етап професійного самовизначення (професіоналізації) людини. Професійна адаптація робить можливою професійну діяльність. Специфіка професійної адаптації вчителя визначається тим, що її результати вимірюються опосередковано тими соціальними явищами, які формує вчитель. Чим вищий рівень професійної адаптації вчителя, тим швидше зростає його педагогічна майстерність та вміння, тим повніша його віддача і вплив на особистість, яка формується.Процес професійної адаптації молодого вчителя має яскраво виражені сторони: виробничі умови, діяльність шкільного та педагогічного колективу, діяльність вчителя. Тобто, як вважає Н.О. Чайкіна професійна адаптація молодого вчителя - це процес активної взаємодії особистості та соціального середовища з метою досягнення таких відносин між ними, які 6 найбільшою мірою забезпечували ефективність педагогічної діяльності, розвиток шкільного колективу та особистості, задоволення професійною самореалізацією [47, с.9].Всі ці сторони відіграють певну роль у безпосередньому процесі адаптації молодого вчителя до своєї педагогічної діяльності. Однак, особливості цього процесу можуть бути виявлені лише за умови, коли адаптація буде розглядатися у конкретних відносинах з кожним елементом соціального середовища, враховуючи при цьому всю багатозначність зв'язків та відносин цих елементів як у внутрішньому розвитку структури, так і у міжструктурному плані. Досліджуванупроблему можна уявити у вигляді цілісної системної моделі, яка включає в себе сукупність ієрархічно впорядкованих елементів.Разом з тим, структурно-номінативний підхід дозволяє вивчати професійну адаптацію молодого вчителя, знайти взаємозв'язок між структурними елементами цього процесу, виділити показники, які детермінують ці зв'язки, що являє собою один з актуальних напрямків розвитку психології.Результат такої адаптації пов'язаний з реалізацією мети діяльності - набуття педагогічної майстерності, виробленням стійкого позитивного відношення до професії, особистісній самореалізації і зрілістю молодого вчителя, ціннісно-орієнтаційною єдністю з навчальним та педагогічним колективом.Необхідно враховувати і те, наскільки результат професійної адаптації молодого вчителя наближається до соціально-визначеного оптимуму - злиття образу "Я" з образом "Професія", а це означає, що оптимальним є не кінцевий, а проміжний етап, тобто процес зближення може відбуватись протягом всього життя спеціаліста.Велике значення має ступінь підготовленості людини до адаптування. З одного боку, адаптація молодого вчителя має вплив на формування його особистості, а з іншого - характер адаптаційного процесу залежить значною мірою , регулюється, спрямовується особистістю, залежить від особистісних якостей, властивостей спеціаліста. З одного боку, від успіху та повноти оволодіння професією залежить самопочуття вчителя, його впевненість у своїх силах, рівень задоволення своєю діяльністю, авторитет серед вчителів та учнів, бажання працювати творчо, з повною енергією. З іншого боку, від того як швидко ввійде вчитель у новий колектив і як його шкільний колектив сприйме, залежить самовіддача вчителя в процесі роботи, його відповідальність перед колективом, активність у вирішенні завдань, а значить і успіх усього шкільного колективу.Особливістю такої моделі, вважає Н.О. Чайкіна, є те, що в якості об'єкту професійної адаптації приймається соціальна ситуація розвитку молодого спеціаліста тобто система відносин між молодим спеціалістом та соціальною дійсністю. Це "пусковий момент" для всіх динамічних змін, які характеризують

 
 

Цікаве

Загрузка...