WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічна адаптація викладача-початківця до професійної діяльності в умовах вищої школи - Курсова робота

Психологічна адаптація викладача-початківця до професійної діяльності в умовах вищої школи - Курсова робота

традицій колективу. Йому властиві легкість, доступність у спілкуванні, вміння налагодити систему взаєморозуміння з товаришами.Спрямованість "на себе" створюється превалюванням мотивів власного благополуччя, прагненням до самоактуалізації й самореалізації. Така людина цілеспрямована, наполеглива, інтроспективна, бачить у праці насамперед можливість задовольнити свої цілі, не залежить від ставлення до себе з боку інших людей. І
Названа анкета розрахована на одержання орієнтовної Інформації про деякі особливості діяльності. На кожен пункт анкети є три варіанти відповіді, позначені літерами А, В, С. З відповідей на кожен пункт обирається той з них, що якнайкраще висловлює точку зору піддослідного, який є для нього найбільш цінним або ж здається найправильнішим. Літера відповіді (А, В чи С) пишеться напроти номера питання у графі "Найбільше". Потім з цих же питань обирається той, що найменше співвідноситься з точкою зору піддослідного, найменш цінний для нього чи майже не відповідає дійсності. Літера відповіді пишеться напроти номера питання в графі "Найменше". Для кожного питання використовуються тільки дві літери.
Обробка даних "ОА" проводиться наступним чином:
Якщо зазначена в "ключі" літера (А, В, С) занесена до рубрики "'Найбільше", то їй приписується 2 бали по даному виду спрямованості. Якщо літера розташована під індексом "Найменше" - їй приписується 0 балів. Потім підраховується кількість відповідно 2 і 0 по кожному з видів спрямованості. Із загальної кількості двійок віднімається кількість нулів до цієї різниці додається 30. Ця сума характеризує рівень кожного виду спрямованості. Якщо кількість нулів перевищує кількість двійок, то різниця між ними віднімається з числа 30. Загальна сума балів по всім трьом видам спрямованості повинна дорівнювати 90. У результаті обробки даних виявляється домінуюча спрямованість за рахунок більшої кількості набраних балів.Для діагностики соціально-психологічної адаптації ми використали методику К.Роджерса і Р.Даймонда [41, с.417-421]. МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ К.РОДЖЕРСА І Р.ДАЙМОНДАВ анкеті міститься 101 питання про людину, її спосіб життя - думки, хвилювання, звички, стиль поведінки. Їх завжди можна співвіднести з нашим власним способом життя.Прочитавши чи прослухавши чергове висловлювання анкети, потрібно порівняти його із своїми звичками, своїм способом життя й оцінити, наскільки воно може бути віднесене до самого себе. Для того, щоб позначити відповідь у бланку, необхідно обрати потрібний варіант оцінки (один із семи), пронумерованих цифрами від "0" до "6":"0" - це мене абсолютно не стосується;"1"- мені це властиве у більшості випадків; "2" - сумніваюся, що це можна віднести до мене; "3" - вагаюся, що це можна віднести до себе;"4" - це схоже на мене, але немає впевненості;"5" - це схоже на мене; "6" - це точно про мене. Обраний варіант відповіді треба відмітити у бланку у відповідній порядковому номеру висловлювання колонці (Таблиця 2).Таблиця 2 БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 … … … … … … 101
Показник "А" базується на відповідях на 34 питання анкети і характеризує рівень адаптованості людини. Результати "до" нижньої межі норми (зони невизначеності) - 68 балів - інтерпретуються як надзвичайно низькі, означають відповідний рівень адаптованості, а "після" найвищого показника у зоні невизначеності (136 балів) - як високі.Інші категорії, що є складовими тесту за методикою діагностики К.Роджерса і Р.Даймонда, доповнюють загальну картину професійної адаптації майбутніх учителів.Так, показник "L" характеризує ступінь прийняття інших людей. Він визначається на основі шести питань з прийняття і семи питань з неприйняття. Висновки щодо означеного показника робляться згідно з нормами для кожної позиції - 12-14 балів для прийняття і 14-28 балів для неприйняття.За аналогією досліджуються й решта показників - прийняття самого себе (показник "S"), емоційна комфортність людини (показник "Е'), інтернальність (показник "І") - для з'ясуваннярівня самоконтролю особи, прагнення до домінування (показник "D"), вміння; абстрагуватися від повсякденних проблем. ІКрім того, окремі питання тесту дають змогу виявити правдивість відповідей респондентів виокремити достовірні анкети, що є придатними для опрацювання за вказаною методикою. Кожен з цих показників має свої норми оцінювання.
Таким чином, використання методики діагностики соціально-психологічної адаптації за К. Роджерсом і Р. Даймондом має на меті вивчення тих чинників, що безпосередньо впливають на її рівень і спираючись на результати опитування, в деякій мірі можуть стати підставою для практичних рекомендацій.
ВИСНОВКИ
У результаті проведеного емпіричного дослідження процесу професійної адаптації майбутнього вчителя до педагогічної діяльності, можна зробити висновок про важливість даної тематики для розвитку сучасної психолого-педагогічної думки в Україні. Теоретичний аналіз наукової психологічної педагогічної літератури показав, що питання вивчення особистості студентів потребують поглибленого дослідження і є досить актуальними.1. Психічна регуляція педагогічної діяльності являє собою складний акт, який припускає наявність не тільки визначених професійних знань, умінь, а й сформованості у майбутнього вчителя комплексу якостей, можливостей, властивостей особистості, що відповідають вимогам педагогічної професії. Тому все реальніше відчувається потреба У підході, при якому предметом дослідження є професійна діяльність як цілісне явище, а не окремі її аспекти. ІВирішення завдань, пов'язаних з подальшим удосконаленням підготовки педагогічних кадрів, перебуває В прямій залежності не тільки від орієнтації студентів на професію вчителя, а й від адаптації їх до педагогічної діяльності. У зв'язку з цим становлять інтерес дослідження, що розкривають теоретичні основи підготовки випускників педвузу до педагогічної діяльності.Професійне становлення вчителя В динаміці розглядається в літературі на таких рівнях: інтуїтивному, репродуктивному, репродуктивно-творчому, творчо-репродуктивному, творчому. В основі кожного рівня лежить відповідний рівень підготовленості випускника педагогічного вузу.Процес професійного становлення особистості - складний процес, при якому особистість поступово переходить із одного внутрішнього стану в інший. Якості особистості динамічні. Тому при формуванні готовності до майбутньої вчительської діяльності важливо акцентувати увагу на різних аспектах такої готовності. В цьому плані необхідні комплекси дослідження, які б розкрили сферу специфіки і різноманітність умов, що забезпечують результативність виховання морально-психологічної, професійної підготовки студентів до педагогічної праці.2.Професійна адаптація майбутнього вчителя має ряд істотних особливостей і залежить від багатьох умов: соціальних, психологічних, професійних і особистісних. Теоретичне осмислення, дослідження процесів адаптації майбутнього вчителя має сприяти покращенню підготовки студентів педагогічних вузів до професійної діяльності, скоротити терміни адаптації молодого вчителя, оптимізувати професіоналізацію молодого вчителя.Професійна адаптація молодого вчителя є процесом активної взаємодії особистості і соціального середовища

 
 

Цікаве

Загрузка...