WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічна адаптація викладача-початківця до професійної діяльності в умовах вищої школи - Курсова робота

Психологічна адаптація викладача-початківця до професійної діяльності в умовах вищої школи - Курсова робота

реалізуються у процесі здійснення такого механізму, як колективістична ідентифікація фахівця. Прискоренню адаптації сприяє пізнання і прийняття системи взаємовідносин у педагогічному та шкільному колективі.В результаті адаптаційного процесу формується ціннісно-орієнтаційна єдність новачка та шкільного колективу. Ця єдність виникає у адаптованої особистості після пізнання, засвоєння колективних та групових норм та ідеалів. Емоційне самопочуття молодого вчителя в цьому випадку виступає одним з показників його соціально-психологічної адаптації.Особистісна адаптація характеризується розумінням важливості та необхідності професії як для суспільства, так і для самого молодого спеціаліста, знаходження особистих перспектив і професійного смислу, які дають відповіді на питання: Чи вірний вибір професії? Чи є ця справа необхідна для мене?Головними складовими особистісної адаптації є так зване "мотиваційне ядро", деякі особливості сприйняття самого себе, індивідуально-типологічні якості, самооцінка, рівень бажань, регуляція власної поведінки, спрямованість інтересів.На цьому базуються і об'єктивні показники реалізації особистості у професійній адаптації. Важливою є система післядипломної перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів, система культурних заходів у школі.Суб'єктивно особистісна адаптація переживається як розуміння свого педагогічного зростання, розуміння своїх професійно важливих якостей, професійна самоактуалізація, прагнення до інтелектуального, морального та іншого самовдосконалення [49, с.23-37].Головний засіб, який при цьому використовує молодий вчитель є самодіяльність, яка виявляється у творчому підході до педагогічної діяльності, в засвоєнні новітніх технологій, в наявності творчих досягнень по спеціальності, в прагненні до самовдосконалення.Механізм адаптації виявляється у емоційній ідентифікації тобто вмінні володіти собою, вмінні з корекцією проявляти свої індивідуально-типологічні властивості, активізації здібностей до педагогічної діяльності, осмисленості вчинків і всього життя.Результатом цього процесу буде знаходження особистісно-професійного смислу, тобто вироблення стійкого та позитивного ставлення до професії "вчитель".Психологічно професійна адаптація молодого вчителя проявляється у формуванні уявлень про ситуаційну бажану реальність. Коли ж уявлення будуть максимально близькими, то можна зробити висновок, що підсумком професійної адаптації молодого вчителя стануть особистісні новоутворення - злиття образу "Я" з образом професія "Вчитель".
2.2. Психологічна структура і чинники дезадаптації майбутніх вчителів
В питанні адаптації молодих фахівців важливим є аспект дезадаптації, особистості, має забезпечувати узгоджену трудову взаємодію у суспільно-корисній діяльності. Професійна адаптація майбутніх вчителів має забезпечувати активну діяльність молодого вчителя, збіг його з інтересами колективу тощо. Але нерідко виникають процеси дезадаптації - тобто збільшення ступеня невідповідності умов праці, клімату колективу з потенціалом, прагненням, якостями особистості.Молодий працівник, приходячи у колектив, на виробництво, в даному випадку - майбутній вчитель, який приходить у шкільний колектив, мріє реалізувати свої знання, вміння, прагне вдосконалення свого професійного рівня, набути нові знання, досвід. Вірно обрана професія прискорює, полегшує адаптацію. Якщо майбутній вчитель - студент - відчуває на початку педагогічної діяльності нестачу знань, вмінь або взагалі неспроможність знайти контакт з учнями або колективом вчителів, то адаптуватися йому буде важко. Будуть зростати дезадаптаційні процеси.Тому для студентів дуже важливо вірно обрати професію, вже при навчанні у вузі впевнитись, що професія обрана вірно. Цьому мають сприяти: проходження практики у школах, робота у літніх таборах відпочинку дітей та ін., де б студент мав змогу перевірити свої здібності до роботи вчителя. Якщо студент не дуже серйозно ставиться до цього аспекту, не враховує помилок, прорахунків, то це може призвести до дезадаптації замість адаптації, коли він почне трудову діяльність. У молодого вчителя може формуватись впевненість у неспроможності до роботи, у невірно обраній професії тощо.З вибором професії тісно пов'язаний такий момент у професійній адаптації, як початок трудової діяльності. Тут також часто виникають дезадаптаційні проблеми.Дезадаптація може виникнути, якщо умови праці не задовольняють особу, якщо вона чекала більшого, якщо вона відчуває, що її потенціал є значнішим, ніж цього вимагає виконувана нею робота. Чим більша буде розбіжність між бажаним, очікуваним молодим вчителем та реальноюдійсністю повсякденної праці, тим значнішими, швидшими будуть процеси дезадаптації. Можливість дезадаптації залежить від змісту; умов, характеру праці, початкової професійної підготовки молодого вчителя, організації праці в робочому колективі, перспектив росту молодого фахівця.Професійна адаптація випускника педагогічного вузу є дуже складним, специфічним, багатофакторним процесом із своєю функціональною структурою, яка виражає особливості форм змісту діяльності молодого вчителя. Як вважає Б.О. Федоришин, професіоналізація майбутнього фахівця починається ще під час навчання У школі, а завершується після успішної професійної адаптації до умов педагогічної діяльності [44, с.26-27].Професійна адаптація проходить ряд стадій. Ці стадії відмінні в залежності від того, чи вчилася молода людина в педагогічному класі або в педагогічному училищі, чи відразу вступила до педагогічного вузу. Так, О.Г .Мороз [23] виділяє такі періоди професійної адаптації молодого вчителя:1-й етап - професійне самовизначення;2-й етап - адаптація студентів першого курсу до вимог навчання за фахом:3-й етап - динаміка професійної підготовки студентів у вищому навчальному закладі;4-й етап - процес адаптації молодого вчителя, зростання його педагогічної майстерності.На першому етапі молодь знайомиться із суттю професії вчителя, її значенням у суспільстві, вимогами педагогічної професії до особистості.На другому етапі відбувається змістовне, творче пристосування студентів-першокурсників до вимог професії вчителя до обраної спеціалізації до нових форм, методик навчальної виховної роботи.Тому, якщо виникають проблеми у студента на цих етапах, виділяють наступні форми дезадаптації:1)дезадаптація формальна стосується пізнавально-інформаційного непристосування студентів до нового оточення, до структури вищої школи, до змісту навчання у ній, до її вимог і обов'язків студентської молоді.Навчальний процес у вищій школі супроводжується труднощами, про що свідчать відсів, низький рівень функціонального стану, слабка успішність студентів у початковий період навчання, відсутність зв'язку між шкільною успішністю та інтелектуальними можливостями студентів.2)дезадаптація суспільна - проблеми пов'язані з процесами внутрішньої дезінтеграції: невмінням, небажанням об'єднуватись як із членами студентської групи, курсу, факультету, так і з студентським оточенням в цілому.Такі явища обумовлюються невмінням обирати адекватні засоби адаптаційної стратегії в реальній ситуації та з динамічними особливостями професійної адаптації.3)дезадаптація дидактична - проблеми пов'язані з непідготовленістю студентів до нових форм і методів навчальної роботи у вищій школі. На третьому

 
 

Цікаве

Загрузка...