WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічна адаптація викладача-початківця до професійної діяльності в умовах вищої школи - Курсова робота

Психологічна адаптація викладача-початківця до професійної діяльності в умовах вищої школи - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Психологічна адаптація викладача-початківця до професійної діяльності в умовах вищої школи
Зміст
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО ВІКУ
1.1. Теоретичний аналіз напрямків дослідження особистості студентів
1.2. Статево-вікова диференціація індивідуально-типологічних властивостей студентів
РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
2.1. Основні напрямки дослідження професійної адаптації.
2.2. Психологічна структура і чинники дезадаптації майбутніх вчителів
2.3. Експериментальне дослідження професійної адаптації майбутніх вчителів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ВСТУП
Процеси професійної адаптації є об'єктом дослідження багатьох психологічних підрозділів як в нашій країні, гак і за кордоном. Причиною зростаючого інтересу до адаптованих процесів є динамізм сучасного життя і виробництва.Особливо цікавою темою дослідження є адаптація молодого вчителя. У порівнянні з іншими видами адаптації професійна адаптація молодого вчителя характеризується рядом специфічних особливостей, обумовлених специфікою Іпедагогічної діяльності. Формування особистості молодого педагога - складний, цілісний процес, обумовлений сполученням цілого ряду соціальних, психологічних, педагогічних чинників, що потребує теоретичного осмислення, емпіричного вивчення. Управління адаптацією є можливим лише на основі знання особливостей, динаміки механізму адаптації формування її адаптованих характеристик.Фахове, становлення учителя - довготривалий процес, який починається від обрання професії до перших років самостійної роботи у школі. Проблема професійної адаптації набуває першорядного значення у групі проблем успішної професіоналізації молодого вчителя. Вирішення цієї проблеми значною мірою сприяє уникненню або вирішенню таких негативних явищ, як нестабільність педагогічних кадрів, їх плинність, повільне зростання педагогічної майстерності вчителя.Професійна діяльність учителя, проблеми адаптації молодого учителя як предмет досліджень цікавлять багатьох педагогів та психологів. Відомий інтерес у цьому плані становлять роботи Т.Н. Вершиніної, Т.В. Шадріної, А.І. Ходакова, Б.Г. Ананьева, М.В. Кузьмина, Н.О. Чайкіної. Вийшло багато праць, в яких розглядаються проблеми готовності випускників педвузу до педагогічної діяльності (Р.І. Пенькова, А.І. Немировська, Е.О. Клімов, С.П. Крягжде, В.Ф. Моргун, Б.О. Федоришин, С.М. Чистякова, П.Ф. Шавір та інші). Вони розглядають професійну адаптацію як суттєву складову частину професіоналізації особистості. Розробляються проблеми адаптації молодих робітників до виробництва, учнів і студентів до навчання (О.І. Алексеев, К.Е. Бекмхзнова, Л.І. Ларюнова, В.Ф. Моргун, В.А. Семиченко, М.М. Шкодін). Заслуговують на увагу роботи, присвячені адаптації випускників педагогічних вузів до умов роботи школи (О.Г. Мороз, С.В. Овдей, М.І. Педаяс, В.А. Семиченко, В.О. Сластьонін, Л.С. Шубіна і ін.).У працях що належать до вищеназваних напрямів, відтворюється певна спрямованість вивчення професійної адаптації, й факторів, форм, критеріїв, показників і підходів до адаптаційного процесу.У зв'язку з цим, актуальність нашого дослідження визначається необхідністю знаходження оптимальних шляхів методів удосконалення підготовки вчителів, покращення ефективності їх роботи, що дозволить значно оптимізувати процес професійної адаптації.Ці обставини визначили вибір теми "Психологічні аспекти вивчення професійної адаптації майбутніх вчителів".Об'єктом даного дослідження є вивчення особистості майбутнього вчителя.Предметом дослідження є вивчення професійної адаптації майбутнього вчителя і показників прискорення темпів адаптації.Метою дослідження є визначення місця професійної адаптації у діяльності майбутнього вчителя, вивчення психологічної структури професійної адаптації майбутнього вчителя.Дослідження базується на гіпотезі: на професійну адаптацію майбутніх вчителів впливають спрямованість інтересів, сформованість уявлень про реальну і бажану діяльність, рівень, форма домінуючої діяльності.Для реалізації поставленої мети і перевірки гіпотези дослідження визначенітакі завдання дослідження:1. Здійснити теоретичний аналіз психологічних закономірностей розвитку студентів.2. Вивчити показники і структуру професійної адаптації майбутніх вчителів.3. Вивчити показники і чинники дезадаптації майбутніх вчителів. Дослідження проведено з використанням таких методів:
1. Аналізу наукових психологічних педагогічних джерел.
2. Спостереження.
3. Констатуючого експерименту. Розгляд цих питань дозволить викладачам будувати навчальний процес ізастосовувати методи корекційної роботи із студентами з урахуванням усіх чинників показників професійної адаптації майбутніх вчителів.
РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО ВІКУ
1.1. Теоретичний аналіз напрямків дослідження особистості студентів
Дослідження студентства, його психологічних особливостей має значення для професійного самовизначення, як в період вузівської діяльності, так в період її завершення вступу у життя у якості молодих фахівців. Специфіка студентів виявляється в тому, що формуються вони як фахівці, як особистості в одному колективі, а виявляються як професіонали, як особистості - в іншому. Навчання виступає ніби підготовчим фактором до майбутнього життя.Об'єднуючи молодь приблизно одного вису (17-22 років) і одного рівня освіти, Л.Я. Рубіна, В.Т. Лісовський і В.А. Дмітрієв вважають, що студентство відрізняється від інших груп рядом особливостей, до яких належать:- форма організації життєдіяльності студентів;- концентрація у великих вузівських центрах;- "локалізація" способу життя у стінах вузу, у студентській груш;- відносна самостійність У виборі способів діяльності в навчальний і позанавчальний час;- головною функцією студентства є поповнення рядів інтелігенції[20, с.9] [34,с.22].У психологічній та соціологічній літературі немає єдиної точки зору з питання про статус та особливості студентства, як групи молоді. У згаданих працях студентство називають то "соціально-демографічною", то "соціально-професійною", то "самостійною соціальною групою". Інколи "шар інтелігенції" В.О. Карапетян виділяє студентство як групу з перехідним станом, відзначаючи, що вона не входить у само діяльне населення, так ж перехід ще не завершено [9, с.49-51].Головний вид діяльності студентства - професійна освіта, яка включає оволодіння знаннями, набуття навичок професійної роботи, тобто навчання. Ця діяльність, як правило, ототожнюється з професійною, трудовою діяльністю. Як зазначає Ф.Р. Філіппов [46, с.5-6], соціально-значимі ознаки студентства виростають у першу чергу з його навчальної наукової діяльності, яка є, по суті професійною діяльністю для цієї групи молоді. Він виділяє студентство як окрему соціальну групу, специфічну і самодіяльну, яка характеризується особливими умовами життя побуту, праці, соціальною поведінкою та психологією, системою цінніснихорієнтацій [45? с.7].На думку Ф.Р. Філіппова [45, с.8-9], студентство, не маючи самостійного місця у системі виробничої діяльності у суспільні організації праці, знаходячись на стадії підготовки до суспільно-корисної праці не є носієм ознак певного класу.В цілому, праця студентів не

 
 

Цікаве

Загрузка...