WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні умови формування професійної спрямованості у студентів-інвалідів - Курсова робота

Психологічні умови формування професійної спрямованості у студентів-інвалідів - Курсова робота


ВИСНОВОК
За останні 5 років населення України скоротилось на 1,5 млн. чоловік.
За рівнем життя, його тривалістю, рівнем здоров'я Україна в 1997 році посіла 95 місце в світі, хоча три роки тому займала 45. За даними Міністерства охорони здоров'я України на кінець 1997 року у 2,7 тис. населених пунктах немає жодного новонародженого, в 2,6 тис. - дітей дошкільного віку. Оскільки спадкові відмінності передаються нащадкам, кожне наступне покоління отримує схильність до тих хвороб, які є в їхніх батьків, плюс нові зміни, викликані подальшим ушкодженням генетичного апарату, вкрай неспритливими зовнішніми факторами.
Саме тому за останні три роки дитяча захворюванність, яка нерідко призводить до інвалідності, зросла на 20%. Нині нараховується 141,1 тис дітей-інвалідів, всі вони потребують спеціальної корекційної допомоги. Проте, спеціальною освітою охоплено лише 18,4 тис. дітей дошкільного і шкільного віку, утримується у закладах системи охорони здоров'я і соціального захисту населення відповідно 1,6 тис.; решта 115 тис. дітей-інвалідів (81,5%) опікуються батьками.
Сьогодні на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.92 р. № 31 "ПроКомплексну програму розв'язання проблем інвалідності", Міністерство освіти і науки за погодженням з іншими міністерствами і відомствами дало дозвіл на функціонування спеціальних груп для осіб із вадами слуху, зору у вищих навчальних закладах.
Сьогодні в Україні функціонує декілька навчальних закладів, у яких передбачений набір груп осіб з обмеженими функціональними можливостями, в яких діти оволодівають різними спеціальностями: "обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем та мереж" (м. Донецьк); "образотворче мистецтво, дизайн" (м. Ужгород); "обробка металів на автоматичних лініях" (м. Запоріжжя); "фізичне виховання" (м. Івано-Франківськ); "товарознавство та комерційна діяльність", "швейне виробництво" (м. Київ), ВМУРоЛ "Україна" тощо. У ВНЗ навчаються люди з особливими потребами в змішаних групах.
Таким чином професійна діяльність й здатність до неї - це передумова майбутньої активної діяльності, необхідна умова її успіху без відчуття дискомфорту, напруженості та внутрішнього конфлікту особистості з професійним та соціальним оточенням. Тому дослідження цих процесів є дуже важливим й актуальним у практиці організації навчальної діяльності та виховної роботи у ВНЗ Актуальною є й наукова сторона дослідження цих явищ.
Соціально-психологічні особливості проведення наукового комплексного аналізу для з'ясування стану та розроблення рекомендацій щодо цілеспрямованої роботи організації прфорієнтаційної діяльності у ВНЗ для студентів-інвалідів.
Подальша орієнтація нашого дослідження буде спрямована на створення програми практичної та методичної підготовки викладачів для профорієнтаційної роботи з студентами-інвалідами, враховуючи психологічні умови формування професійної спрямованості у студентів-інвалідів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (1991);
2. Закон України "Про охорону праці" (1992);
3. Концепція державної системи професійної орієнтації населення, ухвалена постановою Кабінету міністрів України 27.01.1994 р. № 48;
4. Постанова Кабінету Міністрів від 12.12,1994 р. №837 "Про створення Ради у справах інвалідів";
5. Постанова Кабінету Міністрів від 3.05.1995 р. № 314 "Про затвердження Порядку сплати підприємствами (об'єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до відділень фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів";
6. Постанова Кабінету Міністрів від 29.12.1995 р. № 1066 "Про витрати, спрямовані на соціально-трудову та медичну реабілітацію працюючих інвалідів";
7. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків, на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності" від 23.09,1999 р. № 1105-ХІV;
8. Указ Президента України "Про Національну програму професійної реабілітації та зайнятість осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001.2005рр." від 12.07.2001р. № 519.
9. Адлер А. Понять природу человека. - СПб., 1997.
10. Ананьев Б.Г. избраные психологические труди 1 т. - М., 1980.
11. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.,1988.
12. Выготський Л.С. Педагогическая психология. - М., 1991.
13. Выготський Л.С. Дефектология - М., 1991.
14. Головаха С.И. Жизненая перспектива и социальное самоопредиление молодежи - К., 1988
15. Давыдов В.В. Принцип развития в психологии // Вопросы философии №2, 1981.
16. Эльконин Д.Б. Детская психология. - М., 1960.
17. Эриксон Э.Г. Идентичность: юность и кризес пер.с англ. - М.., 1996.
18. Эриксон Э.Г. Детство и общество - СПб., 1996.
19. Запорожець А.В. Основные проблемы онтогенеза психики. - М., 1988.
20. Казміренко В.П. Програма дослідження психо-соціальних чинників адаптації молодої людини до навчання у ВНЗ та майбутньої професії // Практична психологія та соціальна робота. №6. 2004.
21. Коломінський Н.Л. Соціально-психологічні проблеми підготовки фахівців до професійної діяльності. // Наука і освіта №3. 2004.
22. Кон И.С. Психология ранней юности - М., 1992.
23. Крайг Г. Психологія розвитку - СПб., Питер 2000.
24. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М.,1981.
25. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1981.
26. Ліфарева Н.В. Психологія особистості. - К.: Центр навчальної літератури, 2003.
27. Маслоу А. Психология бытия.- Пер. с анг. - К.: Ваклер, 1977.
28. Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: парадигмы, проекции, практики. - М., 1995.
29. Райгородський Д.А. Психология самосознания. Хрестоматия. - Самара., 2000.
30. Реан А.А. Психология человека от рождения до смерти. - М.: "ОЛМА-ПРЕСС". 2002.
31. Скрипченко О.В., Долинська Л.В. Вікова та педагогічна психологія. - К.: Просвіта, 2001.
32. Слободанюк І.А. Тренінг професійного самовизначення, як засіб адаптації студентів - першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі. // Наука і освіта №3. 2004.
33. Соціалні аспекти роботи з інвалідами // Вінницький міський центр соціальної служби для молоді. Вінниця., 2001.
34. Соціальні особливості навчання та виховання дітей-інвалідів // Вінницький міський центр соціальної служби для молоді. Вінниця., 2001.
35. Толстих А.А. Психологические аспекты профориентации.-М., 1990р.
36. Фром Э. Анатомия человеческой деструктивности. - М., 1991.
37. Фройд З. Введение в психоанализ. - М., 1991.
38. Хорни Х. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. - М., 2004.
39. Юнг К. Психологические типы. - М., 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...