WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні умови попередження девіантної поведінки у студентів - Курсова робота

Психологічні умови попередження девіантної поведінки у студентів - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Психологічні умови попередження девіантної поведінки у студентів
?
ЗМІСТ
ВСТУП
І. ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
1.1. Поняття й особливості девіантної поведінки (поведінка, яка відхиляється) студентів.
1.2 Труднощі перехідного віку, що позначаються на відхиленнях у поведінці
1.3.Причини виникнення і форми прояву девіантної поведінки
2. ПРОЯВИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ПРОФІЛАКТИКА ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ
2.1. Алкоголізм та наркоманія як прояви девіантної поведінки
2.2. Агресія як форма прояву девіантної поведінки
2.3. Суїциди як крайня форма відхилення у поведінці
3. ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВІДХИЛЕННЯ У ПОВЕДІНЦІ
3.1. Головні напрямки виховної роботи зі студентами
3.2. Превентивне виховання
ВИСНОВКИ
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
ВСТУП
Життя постійно пропонує людині несподіванки, до яких вона має бути готовою, інакше пристосування до мінливих зовнішніх обставин утруднюється, порушується, і вже не вистачає сил для плідної діяльності, нормального існування. Прикрі життєві обставини ніби навмисно виникають, щоб вчасно загартувати людину, готуючи її до справжніх проблем, до життєвих криз.
Так, XXI століття поставило гострі запитання про надійність людини, її здібності та готовності адаптуватися в житті в умовах зростаючої складності світу, високого динамізму всіх суспільних процесів, непередбачуваності глобальних змін і перманентне виникаючих катастрофічних ситуацій в різних регіонах планети, а з іншого - всебічно активізує завдання збереження людської особистості, її цілісності, суверенності.
Людство більш усвідомлює, що підстави системної кризи сучасної цивілізації укорінені в її духовній неспроможності, деградації її духовних підстав та орієнтирів буття.
Складна ситуація в Україні, поглиблення кризового стану одночасно в трьох сферах життєдіяльності - духовній, соціальній і матеріальній, спричинила глибокі зрушення у світосприйманні, орієнтації молоді у сферах культури освіти, професійного самовизначення. Драматизм поглиблення кризового стану всіх сфер життя українського суспільства, полягає в тому, що він носить системний характер і значною мірою позначається на психіці молодого покоління. Типовою ситуацією особистісного сприйняття умов життя, соціального середовища є стан непевності основної частини населення, в тому числі й молоді, щодо перспектив свого життя, свого місця в стихії суспільних змін. Від нестабільності суспільства терплять насамперед діти. Особливо згубним є розгубленість, втрата ідеалів, неоптимістичне сприйняття життя, відчуження від суспільства.
Серйозний дефіцит позитивного впливу на молоде покоління призводить до того, що у молоді і підлітка домінуючими почуттями стали тривога, агресія, соціальна пасивність, страх. Тривожним є той факт, що у науковий обіг введено навіть поняття "діти ризику", що, звичайно, не прикрашає держави.
Також погіршення соціальної ситуації призвело до збільшення кількості дітей, що живуть у винятково важких соціальних умовах. Серед загальної кількості населення в Україні 14 млн. дітей і молоді віком до 18 років. І серед них: діти-сироти і діти, які залишилися без піклування батьків, з неповних сімей - понад 400 тисяч, діти з проблемами фізичного та психічного розвитку - до 160 тисяч, діти з малозабезпечених сімей -3,4 млн. чоловік. Серйозної уваги потребують діти-сироти, діти, які залишилися без піклування батьків, діти - інваліди, діти з психофізичними вадами, хворі і діти з девіантною поведінкою.
Важливого значення набувають питання соціальної, економічної, світоглядної адаптації особистості у сучасному мінливому суспільному середовищі, ті психологічні та педагогічні чинники, що стимулюють чи гальмують цей процес [21].
Треба змалку дитині прививати, що вона особистість, суб'єкт життя, що здійснює свою власну життєдіяльність, має обдарування творити своє життя. Що людина не просто проживає своє життя, вона його продукує, створює, свідомо будує.
Задача батьків, психологів та соціальних педагогів відкрити перед дитиною обрій активного життя, запобігти зосередженню на своїх проблемах, вивести на шляхи творчої активності.
Таким чином, доцільно розглянути вплив психологічних особливостей девіантної поведінки студентів.
ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
1.1. Поняття й особливості девіантної поведінки (поведінка, яка відхиляється) студентів.
У літературі часто зустрічається поняття "важкий" юнак чи молода людина. Що значить важкий? Оцінка будь-якої поведінки має на увазі його порівняння з якоюсь нормою. Нестандартна, що відхиляється від норми поведінку називають девіантною.
Відповідно до досліджень цієї проблеми, вплив соціальних умов життя дитини на психологічні особливості, виявляється в тих чи інших формах поведінкових розладів. Серед таких розладів варто розрізняти вікові девіації, зв'язані з особистісним розвитком у підлітковий період, і девіантна поведінка, коли вона суперечить соціально-культурним нормам, але не виходить за рамки сімейних взаємодій чи шкільної дезадаптації, тобто не має асоціальної спрямованості.
При поглибленні девіацій, а також коли поведінкові розлади починають приймати антигромадський характер і відображати активну деструктивну спрямованість, що становить погрозу для людей і порушення правових норм, говорять про делінквентну поведінку [14].
Девіантна поведінка підрозділяється на дві групи:
Поведінка, що відхиляється від норм психічного здоров'я, тобто наявність у людини явної або схованої психопатології. Цю групу, по-перше, складають особи, яких умовно можна віднести до третьої зони характерів, тобто астеніків, шизоїдів, епілептоїдів і інших психічно ненормальних людей. По-друге, до цієї групи примикають особи з акцентуйованими характерами, що теж страждають психічним відхиленням, але в межах норми.
Поведінка, що відхиляється від моральних норм людського гуртожитку і, що виявляється в різних формах соціальної патології - пияцтві, наркоманії, проституції та інше. Подібний вид девіантної поведінки виражається у формі провин або злочинів. Якщо ці провини незначні і не приносять великої шкоди суспільним відносинам, то особи, що їх скоїли піддаються покаранням трудового чи адміністративного права. Правоохоронні органи в особі міліції і судових органів застосовують до девіантів заходи примусового характеру (адміністративний арешт, штраф та інше), а соціальні і медичні служби здійснюють з ними комплекс заходів для соціальної і психічної адаптації.
Якщо ж девіант вчиняє злочин, то таке діяння кваліфікується по

 
 

Цікаве

Загрузка...