WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні умови попередження девіантної поведінки у студентів - Курсова робота

Психологічні умови попередження девіантної поведінки у студентів - Курсова робота

статевим шляхом; правильне статеве виховання [6].
Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи є сприяння творчому розвитку особистості. Він спрямований на розвиток власних спостережень, пізнавальних інтересів у певній галузі знань до технічної творчості, моделювання, винахідництва, сприяння інтелектуальному, емоційному та естетичному розвитку школярів, уміння бачити пізнавальні проблеми у сфері науково-технічної, художньої, декоративно-прикладної творчості, еколого-натуралістичній, туристсько-краєзнавчій, фізкультурно-спортивній діяльності.
Основними шляхами розвитку дитячих обдарувань є оптимально-побудований навчально-виховний процес, раціональна організація позаурочних форм роботи та ефективна взаємодія сім'ї і школи.
Ці напрями виховання тісно взаємопов'язані між собою і утворюють цілісну систему, яка забезпечує виховання всебічно розвиненої особистості -вільної, гуманної, духовно і творчо зрілої, фізично досконалої, громадянсько-відповідальної і мужньої, ініціативної і активної, здатної до вирішення складних проблем, готової до самооцінки і самовиховання.
Складний процес виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей вихованців з урахуванням основних напрямків діяльності школярів [10].
ВИСНОВКИ
Процес інтеграції людини в суспільство завжди відбувається під його пильним наглядом. З метою існування як злагодженої системи суспільство в усі часи регулювало соціальну взаємодію через спеціальний механізм підтримання соціального порядку .Він називається соціальним контролем.
Отже, людська поведінка жорстоко обмежена і регулюється суспільством. Для цього воно застосовує систему соціального контролю.
Внаслідок цього складається поведінка, що схвалюється суспільством. Оскільки людина - істота колективна, то приймаючи участь в колективних діях, вона постійно має пристосовуватись до вимог оточуючих. Психологічний підхід до вивченнялюдської поведінки полягає в тому , що людина рідко буває ізольована і діє цілком незалежно, її дії контролюються або самосвідомістю (самоконтроль), або суспільством (зовнішній контроль). Але не дивлячись на жорстокий контроль, в суспільстві має місце не лише поведінка, що відповідає нормам і цінностям суспільства.
Існує також поведінка всупереч тим нормам, що виробило суспільство. Поведінка, згідно з соціальним вимогам, спрямована на досягнення цілей що схвалюються суспільством. Поведінка, що конфліктує з виробленими суспільством нормами, тобто відхиляється від них називається девіантною.
Психологічний підхід базується на аналізі психічного стану людини. Це порушення в розумовому розвитку, дегенеративність, дебілізм, психопатія, тощо. Найбільш яскраве втілення це тенденція отримала в психоаналізі і особливо в "концепції комплексів", зокрема аналізі "комплексу вини". За думкою Фрейда та деяких його послідовників саме почуття провини і бажання покарання як засіб позбавлення від нього спонукає до девіантних вчинків.
Нарешті, девіація, спричинюється навішуванням "ярлика девіантна". Мова йде про можливість тих чи інших впливових груп, передусім офіційних( правоохоронні органи, лікарі, вчителі) нав'язувати певні стандарти поведінки менш впливовим. Частіше, ця причина є фактором вторинної девіації. Однак, оскільки у визначеності девіантності можуть бути помилки, то часом і недевіант стає девіантом під тиском такого "ярлика".
Отже, девіація досить поширене соціальне явище, оскільки існують правила, завжди знайдуться їх порушники. Окрім того, суспільство розвивається і потребує нових норм задля свого функціонування як системи. Ці нові норми неминуче породжують нові типи девіації. Звідси необхідність формування толерантного підходу до девіантності і розуміння її об'єктивності.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція (Основний Закон) України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року.
2. Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття).
3. Проект Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності //Педагогічна газета. - № 6(72) червень 2000р.
4. Основы практической психологии. - К., 1999г.
5. Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття. - В 2 ч. / Під ред. В.М. Доній, Т.М. Несен, И.Г. Єрмаков - К: ІЗМН, 1998р. - ч 1. - 320 с.
6. Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття. - У 2 ч. / Під ред. В.М. Доній, Т.М. Несен, И.Г. Єрмаков - К: ІЗМН, 1998р. - ч 2. - 520 с.
7. Словарь практического психолога /Сост. Головин С.Ю. - Минск: Москва изд. АСТ, 2001. - 800с.
8. Бэрон Р., Ригардсон Д. Агрессия. - СПб: "Питер", 1999 - 352с.
9. Бютнер К. Жить с агрессивными детьми. - М.: Педагогика", 1991.
10. Вайзман И. Реабилитационная педагогика. - М.: "Наука", 1996. - С. 140-141.
11. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. "Социальная педагогика". - М.: "Академия", 1999.
12. Демичева А.В. "Девиантное поведение в современном украинском обществе" - 1999. - № 2. - С. 94-98.
13. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. -М.: Педагогика, 1989.
14. Кондратьев Н.Ю. "Психолого-педагогическая работа со школьниками девиантами" //Психологическая наука и образование. - 1999. - № 3-4. - С. 46-65.
15. Корнилова Т.В. и др. Факторы социального и психологического неблагополучия подростков в показателях методик стандартизированного интервью и методов наблюдения // Вопросы психологии. - 2001. - № 1. - С. 107.
16. Майерс Д. Социальная психология. - СПб: Издательство "Питер", 1999. - С. 483-532.
17. Маліхіна Т. Психолого - педагогічна робота з попередження аморальної поведінки підлітків // Рідна школа. - 1999. - № 9. - С.50-53.
18. Нагаев В.В., Толстых В.Г. "Основные направления социально-психологической, терапевтической и правовой реабилитации подростков девитантов" //Вестник психоциальной работы. - 2001. - № 3. - С. 40 - 47.
19. Реан А.А. Агрессия и агрессивность личности //Психологический журнал. - 1996. - №5. - С. 3-18.
20. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. - М.: издательство ВЛАДОС, 2000. - Кн. 1 - 384 с.
21. Саранулова С. "Неординарна та девіантна поведінка дітей" //Світло. - 2001. - №1. - С. 43-45.
22. Семенюк Л.М. "Психологические особенности агрессивного поведения подростков и условия его коррекции". - М.-Воронеж: НПО "Модэк" 1996. - 96с.
23. Столяренко А. Д. Основы психологии: Практикум. - Ростов: изд. "Феникс", 2000. - 576с.
24. Фидельман М.И. "Взаимосвязь интеллектуальных и творческих способностей у подростков" //Прикладная

 
 

Цікаве

Загрузка...