WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні умови попередження девіантної поведінки в студентів - Курсова робота

Психологічні умови попередження девіантної поведінки в студентів - Курсова робота

і навіть кращі.
Таким чином, девіантні студенти часто демонструють нерозвинені і перекручені представлення про моральні норми і необхідність їхнього дотримання. Це стосується не тільки описаних нами відносин до крадіжок або вбивства, але і дисципліни, взаємин з батьками і однолітками. Типовою виявляється і специфічна оцінка власної особистості. У ряді випадків відзначається неадекватне оцінювання власних фізичних і психологічних якостей. При цьому зустрічалася неадекватна оцінка фізичних якостей ; перекручування представлень про власні психологічні особливості4 також зустрічається переоцінювання власних соціально - малозначимих якостей, демонстрація їх, приписування їм вирішального значення у формуванні оцінки з боку оточуючих.
Таким чином, побудова образа Я. Представлень про себе в девіантних студентів виявляє деяку специфіку: переоцінка малозначимих з погляду соціуму якостей у сполученні з недооцінкою соціально значимих. У девіантних студентів ми відзначили також наявність специфічної оцінки системи суспільних санкцій. Виховні впливи сприймаються як несправедливі і незаслужені. Часто спостерігається. Що педагоги, соціальні працівники, батьки зайво критичні до них і карають незаслужено.
Крім оцінки виховних мір і санкцій як незаслужених і несправедливих виявилося характерним розуміння покарання не як наслідку порушення системи суспільних норм і правил, а як наслідку інших причин, що часто не мають відносин до реальної ситуації.
Специфікою сприйняття є розуміння причини і справедливості покарання і перекручені представлення про причини, що його викликали.
Крім названих вище особливостей специфічна оцінка відносин оточуючих до себе. Це виявляється як у перебільшенні негативного відношення, так і в перекрученому представленні про найбільш значимі риси їх прообраз в очах оточуючих.
Девіантні студенти вважали, що користуються незрівнянно великим авторитетом і повагою, чим у реальності. Імовірно, це явище у визначеній мірі носить захисний характер і породжений незадоволеністю реальною системою взаємин з оточуючими.
Висновки
Результати досліджень показують.
Описані нами психологічні особливості не вичерпують усього різноманіття і складності специфіки психологічного статусу девіантних студентів. Дослідники намагалися зробити акцент на найбільш значимих якостей. У цілому дослідження особливостей девіантних студентів дозволило нам описати наявність у них вираженого психологічного неблагополуччя в сфері соціальних відносин. Це стосується сімейним відносин, відносин з педагогами й однолітками, а також із соціальним світом у цілому.
Основними компонентами проблеми є : відсутність психологічного благополуччя в родині і найближчому оточенні; низький ступінь вкладеності в соціально схвалювану діяльність і про соціальні групи однолітків; неадекватність представлень про систему суспільних відносин, норм, правил і санкцій; перекручені представлення про власну особистість і оцінку її соціуму.
Поставлена в роботі гіпотеза про наявність специфічного перекручування в сприйнятті соціального світу одержала підтвердження. Це перекручування виявляється в наступних основних психологічних особливостях, характерних для девіантних студентів :
1. девіантні студенти в силу специфіки розуміння соціальних відносин і явищ виявляють " соціальну некритичність" : власне поводження оцінюють як нормальне, відповідним вимогам суспільства, а негативну його оцінку - як несправедливе відношення до себе , найчастіше продуцироване об'єктивно малозначимими для оточуючих якостями.
2. девіантні студенти демонструють специфічне розуміння суспільних норм і цінностей. Це виявляється в наявності в них систем цінностей і норм поведінки, мало орієнтованих на суспільну; в ігноруванні прийнятих норм і правил у випадку. Якщо вони заважають. Особливу увагу ми хочемо звернути на наявність специфічних перекручувань у сприйнятті й оцінці власної особистості, відносини навколишніх до себе, системи суспільних санкцій. Ці описані нами риси поєднуються деякою загальною якістю - невідповідністю власних представлень суб'єкта представлення соціуму. У силу різних причин система оцінок якого - не будь явища, суб'єкта, події в девіантних студентів відбувається за критеріями, що не збігається із суспільними і що є вузько суб'єктивними, не орієнтованими на соціальні цінності і норми. Тому ми розглядаємо ці особливості як прояву деякого соціального егоцентризму, що діє в сферісоціальних взаємин і визначальну соціальну некомпетентність індивіда. У психології поняття егоцентризму припускає саме невідповідність представлень суб'єкта об'єктивному положенню речей; його невміння прийняти і зрозуміти точку зору, що не збігає з його власною.
Як було показано в дійсній роботі, девіантні студенти не просто соціально некомпетентні, для них характерне перекручування представлень, зв'язаних з різними аспектами соціальних відносин і взаємодій. Крайній суб'єктивізм, інфантильність, відірваність від реальності соціальних представлень девіантних студентів, на наш погляд, дозволяють вважати їх проявами егоцентризму, названого тут соціальним через його поширення на світ соціальних явищ. Соціальний егоцентризм як компонент студентської девіантності має визначені особливості. Будь-яка соціальна некомпетентність є якимось фактором, що привертає, здатним спровокувати асоціальність. Перекручування представлень про соціум ( снувальний егоцентризм) у кожному конкретному випадку може служити однією з причин, що приводять до відчуття власної соціальної некомпетентності і неуспішності в студентів. У той же час соціальний егоцентризм, на наш погляд, не є якимось застиглим, статичним феноменом. Він розвивається разом з розвитком асоціальності, генералізується, обумовлює подальшу, усе велику соціальну некомпетентність і неадекватність поведінки. Можна припустити, що важливим фактором виникнення специфічних перекручувань виступає якийсь захисний механізм, що спрацьовує в результаті того, що студент по тим або іншим причинам відчуває себе соціально неуспішним. Девіантні студенти приходять до перекручування представлень про себе, намагаючись досягти соціального схвалення за рахунок малозначних і неадекватних цій задачі якостей. Спотворюються і представлення про суспільні норми, санкції, вимогах, про оцінку себе оточуючими. Зіткнення з труднощами на шляху успішної соціалізації, неповноцінністю - реальних або уявних власних соціально значимих якостей породжує специфічне перекручування сприйняття багатьох характеристик системи суспільних відносин.
Безумовно, девіантна поведінка заслуговує подальшого вивчення. Важливість продовження досліджень у даній області обумовлена можливістю розгляду соціального егоцентризму не тільки як специфічної особливості девіантних студентів, але і як об'єкта впливу при психологічній роботі з ними.
Література
1. Психологическая наука и образование.-2004,№2
2. Педагогіка.-1999,№7
3. Життєві кризи особистості: Науково методичний посібник у 2 частинах.-К.1998
4. Психологія: збірник наукових праць.-К,1999,Вип.№4(7)
5. Вестник вістей школі.-2003,№4
6. Рідна школа.-2002,№7
7. Психологическая наука и образование.-1988,№4
8. Балабанова П.М. Судебная психопатология (вопросы определения нормы и отклонений). Дубна, 1998.
9. Башкатов ИЛ. Психология асоциально-криминальных групп подростков и молодежи.М.; Воронеж, 2002.
10. www.bankreferatov.ru.

 
 

Цікаве

Загрузка...