WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні умови попередження девіантної поведінки в студентів - Курсова робота

Психологічні умови попередження девіантної поведінки в студентів - Курсова робота

традиційної системи цінностей. У цьому зв'язку на перше місце в рішенні питань профілактики висуваються економічні і соціальні міри реформування суспільних відносин, необхідність підвищення матеріального рівня і соціальної захищеності громадян. Місцем педагогіки в рішенні цієї проблеми не розглядається. Хоча тільки поліпшення соціально-економічного стану соціуму і його матеріального рівня навряд чи може вирішити проблему. Свідченням тому можуть служити досить розвинуті в економічному і соціальному плані країни, у яких рівень поведінки, що відхиляється, студентів досить високий, а його попередження являє собою важливу соціально-педагогічну проблему.
Спостереження за підлітками, що доставляються в закриті виховно-профілактичні заклади і знаходяться в умовах, не пов'язаних з ізоляцією, показує, що матеріальний статок, високий соціальний стан батьків не є гарантією дотримання студентами соціальних норм. Наочним підтвердженням цьому можуть бути результати порівняльного аналізу, отримані дослідниками при вивченні відповідей на анонімні анкети, запропоновані студентам.
Опитування проходило в рамках порівняльного дослідження ефективності виховно-профілактичної діяльності відкритих і закритих виховних систем. Відомо, що склад вищих навчальних закладів відрізняється визначеною елітарністю. Набір відбувається на основі конкурсних доборів, вступних іспитів. Тим самим передбачається, що ці учні по багатьом параметрам повинні відрізнятися гарним засвоєнням соціальних норм, знаходитися під більш твердим соціальним контролем, що перешкоджає прояву девіантної поведінки.
Аналіз анкет не підтвердив цю гіпотезу. Близько 90% опитаних (включаючи жіночу стать) пояснили, що пробували курити. Всі опитані заявили, що в тій або іншій формі вживають алкогольні напої, невеликий відсоток зізнались, що їм приходилось робити дрібні крадіжки, також не заперечували свою участь в агресивних діях, бійках, актах вандалізму, хуліганстві. Особливого інтересу заслуговує оцінка стану наркотизації студентів, опитані затверджували, що пробували наркотичні речовини в тій або іншій формі.
В числі причин росту девіантної поведінки особливо варто виділити недоліки виховної роботи , утрату багатьма суспільними інститутами виховних функцій, виключення з проведеної загальнодержавної політики цілеспрямованої виховної роботи з попередження евіантної поведінки. Усе це веде до зниження виховних можливостей соціуму. Робить процес виховання в його загальному значенні некерованим і стихійним. У такій ситуації вихованець у більшому ступені піддається випадковим дезінтегруючим кризовим явищам і процесам, ніж у педагогізованому суспільному середовищі.
Будь-який вчинок людини як вольовий акт складається з мотивів, потреб, інтересів, ідеалів, поглядів, ціннісних орієнтацій, тобто тих компонентів, якісний стан яких у кожній людині закладається і визначається вихованням. Ми розглядаємо студента з девіантною поведінкою насамперед як погано вихованого і, звертаючись до виховання як профілактичного засобу, тим самим формуємо в особистості соціально-прийнятні мотиви, переконання, що відповідають поглядам. Інтересам, потрібні звички й у кінцевому рахунку, нормативно-корисну поведінку. Краща профілактика девіантної поведінки - це цілеспрямований організований з чітким визначенням засобів, форм і методів виховний вплив. Причому попереджувальні можливості виховання набагато ефективніше інших засобів стримування. Так, самі правові обмеження і заборони, якими б раціональними і зробленими вони не були, на можуть перешкодити девіантним вчинкам. Про це свідчить існуюча практика, коли навіть швидкі і тверді норми правового реагування не зупиняють особистість від здійснення задуманих антигромадських дій. Міри правової профілактики, як правило, трохи запізнюються і починають діяти тоді, коли провина вже зроблена. Для того щоб "спрацювали" правові міри попередження, вони повинні бути включені у свідомість студента, стати частиною його переконань, досвіду, що можна досягти шляхом цілеспрямованого виховного впливу. Виділяючи в загальній системі попередження девіантної поведінки педагогічні міри стримування, необхідно відзначити, що виховання повинно бути присутнім у будь-якому суспільному інституті і включати цілеспрямований вплив на моральну свідомість студента і його поведінку. Виховання, вирішуючи задачі по формуванню заданих якостей і властивостей, спрямовано і на засвоєння особистістю суспільних цінностей, моральних вимог, норм і принципів, тобто вже споконвічно припускає попередження відхилень у поведінці особистості. Тому цілком правомірно говорити про те, що виховання значною мірою виконує загальну індивідуальну і профілактичну функцію. Якщо ми хочемо попередити відхилення в поведінці особистості, то повинні насамперед створити такі умови, при яких виховний процес охопив би всі сторони життєдіяльності, став невід'ємною частиною всього буття соціуму, проникнув в усі сфери суспільних відносин.
2.2. Умови, що приводять до девіантної поведінки, та психологічні умови їх попередження.
Опрацьовані результати дослідження показали, що опис і аналіз специфіки сприйняття системи соціальних відносин і явищ девіантними студентами. Дослідники виходили з гіпотези про наявність у таких студентів специфічного перекручування, егоцентризму в сприйнятті соціального світу і себе в ньому. Вибір і актуальність напрямку дослідження обумовлені наступними факторами:
1. однією з психологічних задач такого віку є соціалізація,формування здатності активного і компетентного входження в життя суспільства. Процес соціалізації повинний включати виховання соціальної відповідальності - усвідомлення необхідності дотримання соціальних норм. Умовою нормальної соціалізації є наявність адекватних представлень про систему соціальних норм, цінностей, правил;
2. девіантність носить як індивідуально-психологічний, так і соціальний характер. Патогенний внесок соціальних факторів у виникнення девіантності досить значний, що визначає значимість дослідження " соціального самопочуття" девіантних студентів;
3. особливості сприйняття соціального світу, норм, правил, власного місця в системі суспільних відносин, що можуть бути об'єктом не тільки дослідження, але і впливу при психологічній роботі з девіантними студентами.
Емпіричне дослідження було націлено на вивчення специфічних особливостей сприйняття системи соціальних явищ і відносин девіантними студентами. У даному дослідженні була проаналізована специфіка:
представлень девіантних підлітків про власні значимі психологічні якості, що найбільш істотно впливають на сприйняття їх соціумів;
представлень девіантних студентів про адекватність власної поведінки соціальним нормам і вимогам оцінки девіантними студентами об'єктивності соціальних санкцій.
Крім того, особливості психологічного статусу девіантності були розглянуті й в інших сферах. Досліджуючи названі особливості, використовувались матеріали психологічних обстежень, бесіди з викладачами й адміністрацією учбових закладів. Представниками органів міліції.
Проведений аналіз дозволив виділити деякі загальні особливості, характерні для девіантних студентів.
Результати дослідження
Психологічні особливості девіантних студентів
Сімейне неблагополуччя.
Вплив родини як одного з найважливіших факторів формування і закріплення девіантності показано в багатьох дослідженнях вітчизняних і закордонних психологів. Діапазон порушень дитячо-батьківських відносин дуже широкий, що

 
 

Цікаве

Загрузка...