WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні умови попередження девіантної поведінки в студентів - Курсова робота

Психологічні умови попередження девіантної поведінки в студентів - Курсова робота

полові відносини за плату, що не мають у своїй основі почуттєвого потягу. Проституція не тотожна ні корисливим подружнім відносинам, ні позашлюбним сексуальним зв'язкам якщо вони засновані на особистих симпатіях. Проституція почала зароджуватися разом із суспільним поділом праці, розвитком моногамії, появою міст. Навіть у середньовічній Європі церква була змушена миритися з цим явищем, визначаючи якщо не корисність, то , у всякому разі, неминучість існування проституції.
Суспільство завжди шукало шляхи і засоби боротьби з проституцією. В історії існували три основні форми політики стосовно проституції: прогібіціонізм (заборона), регламентація (реєстрація і медичне спостереження), аболіціонізм (профілактична, роз'яснювально - виховна робота при відсутності заборон і реєстрації). Заборони виявилися неспроможні, репресії в принципі малоефективні в боротьбі з проституцією. Як показав історичний досвід, ні правова, ні медична регламентація, спрямована проти представниць цієї найдавнішої професії, не дозволяє цілком вирішити проблему. Практика свідчить: соціально-духовні перетворення в суспільстві радикально змінюють ситуацію.
Розділ ІІ. Психологічні умови попередження девіантної поведінки в студентів
2.1. Девіантна поведінка як психологічна проблема.
Зернення до питання, повязанного з девіантною поведінкою студентів, відбувається на різних рівнях: правовому, медичному, психологі-чному, соціальному. Не може залишатися осторонь і психологічна наука.
Зацікавленість до цієї проблеми не випадкова. Від того як питання попередження і утримання відхиляючої поведінки будуть розв'язані на сучасному етапі, багато в чому залежить успішність педагогічної роботи з майбутніми поколіннями й у кінцевому рахунку, моральна чистота і стабільність суспільних відносин у перспективі. Не слід забувати і про те, що багато форм десантного походження роблять величезний деструктивний вплив на функціонування суспільних механізмів і процесів, у тому числі і на результативність виховання як суспільно обумовленого процесу, зміст і спрямованість якого визначається станом суспільства. Збільшення числа носіїв поводження, що відхиляється, множення їхніх видів і форм створюють несприятливу для дітей середовище. Перебороти вплив як4ої педагогічними засобами може виявитися справою досить складною. Усе це чревате порушенням порога моральної стабільності соціум, після якого в ньому підуть необоротні руйнівні процеси.
Традиційно до соціальних або суспільних норм відносять правові, моральні, політичні, релігійні, етичні, естетичні. Відхилення від них переслідується за допомогою санкцій (несхвалення, заборон, покарання) або коректується через соціальні інститути, у тому числі за допомогою виховання. Перевиховання, виховно-профілактичної діяльності. Стосовно до неповнолітніх поводження, що відхиляється, може бути визначене як суспільно засуджувані вчинки, що не виходять за рамки психічного здоровя, що порушують установлені на даному етапі розвитку суспільства моральні норми і манливе застосування відповідних санкцій. Включення в дефініцію правових норм представляється зайвим, тому що будьяке їхнє недотримання одночасно порушує моральну норму. Правова норма захищає і законодавчо закріплює сформовану в суспільстві моральну цінність більш високого порядку. Порушення правової забоорни варто розглядати і як моральну готовність особистості переступити грань запропонованого суспільством поводження, що неминуче веде до застосування до особистості відповідних санкцій. Причому зовсім необовязково, щоб вони розглядалися тільки як покарання в рамках правового впливу. Це можуть бути і міри виховного характеру, наприклад несхвалення, осуд, покарання. Спираючи на такий підхід, ми можемо вичленувати девіантне поводження з багатьох інших схожих або близьких учинків, визначити напрямку його профілактики, що особливо в ситуації , колт чітка грань між ними часто відсутній. Саме цим, на наш погляд, розуміється те, що деякі дослідники, наприклад Л.Н. Зюбин, враховують до нього жадібність, егоїзм, замкнутість, непояснену недовірливість, жорстокість, тобто ті вчинки, що можуть бути віднесені і до нормативного поводження, що є результатом суперечливого розвитку особистості.
Девіантна поведінка. Включає в себе вчинки, що не укладаються в рамки позначених норм, відрізняється великою розмаїтістю по своєму генезисі, формам прояву, що порушуються цінностями, ступеню терпимості до нього. Це знаходить висвітлення у варіативності застосовуваних санкцій. При цьому в педагогіці вони повинні розглядатися як складений елемент загально педагогічних мір стримування поводження, що відхиляється. Проблема попередження поводження, що відхиляється, як правило, загострюється в кризові періоди стану суспільства. У такій ситуації неповнолітні виявляються самими соціально хитливими, морально непідготовленими і незахищеними. Часто, не маючи достатнього життєвого досвіду, моральних переконань, не вміючи розрізняти щирі життєві цінності від мнимих, штучних, вони закріплюють у своїй свідомості і поводженні негативні тенденції суспільного розвитку. Особливо це актуально для сучасної суспільно-політичної ситуації. Поряд зі стабільним ростом алкоголізму, наркоманії, бездоглядності, сексуальній розбещеності, правопорушень і злочинів, збільшенням числа інших антигромадських дій особливо насторожує тенденція зміни, що складається, ціннісних орієнтацій підлітків і юнацтва, витиснення традиційних цінностей морального порядку, заміщення їхнім культом грошей, фізичної сили, зниження суспільно корисної активності, утвердження соціальної апатії, поява стійких устремлінь до досягнення матеріального статку за будь-яку ціну, у тому числі шляхом свідомого порушення соціальних і моральних норм.
Усе це жадає від педагогіці активізації зусиль, спрямованих на осмислення причин девіантної поведінки і пошук адекватних механізмів його стримування і попередження. На жаль, на сучасному етапі розвитку науки переважної залишаєтьсяконстатація: факту руйнування суспільної моральності, росту негативних проявів, з одного боку, сподівання на те, що профілактика девіантної поведінки може бути ефективної лише в тому випадку, коли будуть створені відповідні соціально-економічні умови, з іншої . представляється що це чекання занадто затяглося. Призначення педагогічної науки і практики в будь-якій ситуації повинне залишатися колишнім - вирішувати позначені проблеми доступними засобами. Досить згадати теоретичні і практичні знахідки пенітенціарної педагогіки, що небезуспішно займалася рішенням проблем попередження девіантної поведінки в умовах, близьких до сучасної соціально-педагогічної ситуації. Її позитивний досвід може і повинний бути розповсюджений у практику загально-педагогічної профілактики поведінки, що і відхиляється. Так. Гострота такої важкої соціально педагогічної проблеми, як безпритульність, була знята при відповідній політиці молоді радянської держави протягом 2-3 років, а зусиллями пенітенціарної педагогіки мільйони підлітків були повернуті до повноцінного життя.
У наш час більшість дослідників указують на взаємозумовленість девіантних вчинків і деструктивних соціально політичних процесів, що відбувається в суспільстві. При цьому часто вказується на те, що ріст тих або інших порушень є результатом витрат і помилок у здійсненні соціально-економічних реформ, а в числі причин особливе місце приділяється зниженню життєвого рівня громадян, порушенню сформованого балансу сил між інститутами виховання, кризі

 
 

Цікаве

Загрузка...