WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні умови попередження девіантної поведінки в студентів - Курсова робота

Психологічні умови попередження девіантної поведінки в студентів - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Психологічні умови попередження девіантної поведінки в студентів
?
Зміст
Вступ
Розділ І. Проблема девіантної поведінки в психології
1.1 Поняття "девіантна поведінка".
1.2 Форми прояву порушення поведінки
Злочинність.
Алкоголізм.
Наркоманія.
Суїцид.
Проституція.
Розділ ІІ. Психологічні умови попередження девіантної поведінки в студентів
2.1. Девіантна поведінка як психологічна проблема.
2.2. Умови, що приводять до девіантної поведінки, та психологічні умови їх попередження.
Результати дослідження
Висновки
Література
Вступ
Проблема девіантності є однією з актуальних проблем психології вищої школи. Ріст масштабів злочинності, труднощі корекції девіантного поводження, наявність безлічі теоретичних концепцій обумовлюють особливий інтерес до вивчення цього явища. У дослідженнях девіантної поведінки значне місце приділяється вивченню причин, умов його виникнення і розвитку, попередження і подолання. Серед основних факторів, що приводять до девіантності, традиційно виділяються вплив спадково-біологічних факторів, найближчого соціального оточення, його особистісні характеристики, особливості правосвідомості і морально-вольового розвитку. Слід також враховувати схильність до нервових і психічних порушень, пов'язаних з новою соціальною середою.
Важливим напрямком вивчення студентської асоціальності є аналіз психологічних особливостей девіантного студента. Ці особливості відносяться як до власне психологічних якостей суб'єкта (рівень агресії, характеристики емоційної і вольової сфери тощо), так і до системи соціально- психологічних якостей ( на спрямованість особистості, особливості комунікативного стилю, рівень конформності, приналежність до неформальних груп асоціальної спрямованості).
Хоча проблема девіантності широко досліджується філософами, правознавцями, соціологами, психологами і педагогами, єдиного розуміння того, що таке девіантна поведінка, немає. Найбільш вірною, на наш погляд, є точка зору В.І. Кудрявцевої, відповідно до якої "соціальні відхилення в сфері індивідуальної поведінки є вчинки конкретних людей, що забороняються нормами права, моральності, правилами гуртожитку". У цьому визначені девіантності припускається порушення будь-яких соціальних норм ( карних, правових, моральних), незалежно від того, чи мають вони тенденцію переростати в злочинну поведінку чи ні. І,С, Кін істотно розширює границі девіантної поведінки, включаючи пияцтво, уживання наркотиків, агресивність, здатні привести людину до протиправних дій. Психологи бачать одну з основних причин девіантності у незадоволеній потребі в самоповазі, що і приводить до зниження його рівня. Саме знижена самоповага викликає бажання робити щось. Здатне змінити цей стан. Подібне поводження пов'язане з усіма видами девіантності - нечесністю, здійсненням правопорушень, уживанням наркотиків, пияцтвом, агресивністю і суїцидальністю, різними психічними порушеннями. Формуванню девіантної поведінки сприяють і такі соціальні фактори, як невпорядкованість сімейного життя, труднощі в навчанні, травматичні життєві події, вплив девіантної субкультури або групи і багато чого іншого.
Основними критеріями девіантності є :
Деліквентність ( потенційна можливість до здійснення правопорушень);
Порушення моральних норм (аморальні вчинки);
Педагогічна занедбаність (непіддатливість до педагогічного впливу) або соціальна (невихованість, неосвіченість);
Протиправність ( порушення встановлених законом норм суспільної поведінки).
Девіантна поведінка спрямована проти цінностей суспільства і суперечних інтересів, представляє явище не тільки антигромадське, але і (потенційно) соціально небезпечне.
Розділ І. Проблема девіантної поведінки в психології
1.1 Поняття "девіантна поведінка".
Перед тим як сформулюємо означення девіантна поведінка, зробимо невеликий "метафізичний " відступ.
Існування кожної системи (фізчної, біологічної, соціальної) - динамічний стан, єдність процесів збереження та зміни. Девіації (флуктуації в неживій природі, мутації - в живій) є загальною формою , механізмом, засобом зміни , а, відповідно, і життєдіяльності, розвитку кожної системи. Чим вище рівень її організації ( організованості), чим система динамічніша. Тим більше вагомі зміни як засіб збереження ( за висловом І. Пригожина - "порядок через флуктуації"). Оскільки функціонування соціальних систем нерозривно пов'язано з людською життєдіяльністю (предметною колективною свідомою діяльністю суспільної людини), соціальні девіації реалізуються в кінцевому рахунку також шляхом девіантної поведінки.
Під девіантною ( лат. - відхилення) поведінкою розуміється :
1) вчинок, дії людини, що не відповідають офіційно встановленим або фактично сформованим у даному суспільстві нормам (стандартам, шаблонам);
2) соціальне явище, виражене в масових формах людської діяльності, що не відповідають офіційно встановленим або фактично сформованим у даному суспільстві нормам (стандартам, шаблонам).
У першому значенні девіантна поведінка переважно предмет психології, педагогіки, психіатрії. В другому значенні - предмет соціології і соціальної психології. Зрозуміло таке дисциплінарне розмежування відносне. Вихідним для розуміння відхилень слугує поняття "норма". У теорії організації склалося єдине - для природних і суспільних наук - розуміння норми як межі, міри припустимого ( з метою збереження і зміни системи). Для фізичних і біологічних систем - припустимі межі структурних і функціональних змін, при яких забезпечується збереження об'єкта і не виникає перешкод для його розвитку. Це - природна ( адаптивна) норма, що відбиває об'єктивні закономірності збереження і зміни системи.
Соціальна норма визначає історично сформований у конкретному суспільстві межу, міру. Інтервал припустимого ( дозволеного або обов'язкового) поводження, діяльності людей, соціальних груп, соціальних організацій. У відмінності від природних норм фізичних і біологічних процесів соціальні норми складаються як результат адекватного або перекрученого відображення у свідомості і вчинках людей об'єктивних закономірностей функціонування суспільства. Тому вони або відповідають законам суспільного розвитку, будучи "природними", або недостатньо адекватні їм. А те і вступають у протиріччя через перекручений - класово обмеженого, релігійного. Суб'єктивістського, міфологізованого відображення об'єктивних закономірностей. У цьому випадку аномальною стає " норма", "нормальні" відхилення від неї. От чому соціальні відхилення можуть мати для суспільства різні значення. Позитивні слугують засобом прогресивного розвитку системи, підвищення рівня її організованості, подолання застарілих, консервативних або реакційних стандартів поведінки. Це соціальна творчість, наукове, технічне, художнє, суспільно-політичне. Негативні - дисфункціональні, дезорганізуюють систему, підриваючи часомїї основи. Це - соціальна патологія: злочинність, алкоголізм. Наркоманія, проституція, суїцид. Границі між позитивним і негативним поводженням рухливі в часі і просторі соціумів. Крім того, одночасно існують різні " нормативні субкультури" ( від наукових співтовариств і художньої "богеми" до співтовариств наркоманів і злочинців).
1.2 Форми прояву порушення поведінки
До основних форм девіантної поведінки у сучасних умовах можно віднести злочинність, алкоголізм, проституцію, наркоманію. Кожна форма девіації має

 
 

Цікаве

Загрузка...