WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні тренінги для викладачів і студентів - Курсова робота

Психологічні тренінги для викладачів і студентів - Курсова робота

(напрямку).
Тренінг "конфлікти і їх вирішення". (Смулько М.Л.)
Мета тренінгу - оптимізація поведінки співробітників в конфлікті і оволодіння конструктивними стратегіями рішення різноманітних конфліктів. Завдання тренінгу:
1. Усвідомити конфлікт як природний стан процесу спільної діяльності, зрозуміти психологічні причини та витоки виникнення конфліктів (ціннісні, інтелектуальні, емоціональні).
2. Виявити свої переважаючі стратегії поведінки в конфлікті.
3. Навчитися усвідомлювати та ідентифікувати власні стратегії і стратегії опонента.
4. Засвоїти конструктивні стратегії вирішення конфліктів і механізми їх застосування; оволодіти ефективною стратегією співробітництва в конфлікті по принципу взаємного виграшу.
5. Навчитися працювати з емоціями в конфлікті, їх регуляцію та відображення.
В результаті тренінгу "Конфлікти і їх вирішення" учасники отримують наступні знання та уміння:
? Поняття конфлікту, його структура. Конфліктогени.
? Причини конфліктів, розмаїття потреб, інтересів, цінностей.
? Конфліктність як особистісна якість, види і типи важких
(конфліктних) людей.
? Моделі і стратегії поведінки в конфлікті. Конструктивна, деструктивна, конформістська моделі.
? Стратегії: виграш / програш (ескалація, відхід, залежність), рівноцінний програш (компроміс), взаємний виграш (співробітництво).
? Роль посередництва в конфлікті.
? Уміння ідентифікувати власні стратегії і стратегії опонента.
? Володіння конструктивними стратегіями вирішення конфлікту та умовами / механізмами їх застосування.
? Володіння ефективною стратегією співробітництва в конфлікті по принципу взаємного виграшу.
? Уміння працювати з емоціями в конфлікті, їх регуляцією та відображенням.
? Володіння основами технології посередництва в конфлікті на основі визначення цінностей опонентів.
М.Л. Смульсон пропонує наступні форми оцінки результатів тренінгу:
? самоспостереження і самоаналіз;
? виконання вправ;
? розбір випадків (конфліктів),
? спостереження тренінгів, експертів;
? відповіді на контрольні запитання (мінітест), метод незакінчених речень.
Грачова Л.В. визначила такі типи тренінгу внутрішньої свободи:
1. релаксаційний тренінг;
2. тренінг усвідомлення;
3. біоенергетичний тренінг;
4. ритмостимуляція;
5. тренінг сенситивності;
6. ментальний тренінг.
Федорчук В.М. подає матеріали для занять керівникові соціально-психологічного тренінгу "Розвиток комунікативної компетентності викладача" [25; 107-202]:
1. Вправи на знайомство та "розігрівання".
2. Вправи на встановлення контакту, сприймання й розуміння емоційного стану.
3. Вправи на уміння слухати.
4. Вправи на прийом і передачу невербальної інформації.
5. Вправи на використання листів.
6. Вправи на швидкий відпочинок, розслаблення та відновлення працездатності. Тілесно - орієнтовані вправи.
7. Вправи з нейролінгвістичного програмування.
8. Вправи на прийняття групового рішення.
9. Вправи, орієнтовані на одержання зворотного особистісного зв'язку.
10. Діагностика комунікативної компетентності.
11. Вправи на розвиток навичок компетентності у конфліктах.
12. Вправи на розвиток навичок асертивності.
13. Вправи на виконання ролей.
Список використаної літератури
1. Боденко Б.М. Активизация в тренинге образовательной деятельности студентов. - М., 2001. - 29 с.
2. Большаков В.Ю. Психотренинг: социодинамика, упражнения, игры. - СПб., 1996.-380с.
3. Бачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: Учебное пособие. - 2-е изд., перораб. и доп. - М.: Изд-во "Ось - 89", 2000. - 224 с.
4. Грачева Л.В. Тренинг внутренней свободы: Актуализация творческого потенциала. - Санкт-петербургская гос. Академія театрального искусства. СПб.: Речь, 2003. - 58 с. - (Психологический тренинг).
5. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. - Л.: Изд. ЛГУ, 1985.-166 с.
6. Жуков Ю.М., Петровская Л. А., Растенников П. В. Диагностика и развитие компетентности в общении. - М.: Изд-во МГУ, 1990. - 104 с. 5.
7. Игровое моделирование. Методология и практика. - Новосибирск: Наука, 1987.-230с.
8. Карвасарский Б. Д. Психотерапия. - М.: Медицина, 1985. - 303 с.
9. Клюева Н.В., Свистун М. А. Программы социально-психологического тренинга. - Ярославль: Яросл. НПЦ "Психодиагностика", 1992. - 66 с.
10. Ковалев Г.А., Коряк Н. М., Петровская Л. А. Проблемы активного социального обучения // Вопросы психологии, 1982. - № 5. - С.95-103.
11. Лабунская В.А. и др. Психология затрудненного общения: Теория. Методы. Диагностика. Коррекция: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2001. - 288 с.
12. Ломов Б.Ф. Методологические й теоретические проблемы психологии. - М.: Наука, 1984.-444с.
13. Лоуэн. Предательство тела: Екатеринбург: Деловая киша 1999. - 328 с.
14. Макшанов С.И. Психология тренинга. -СПб., 1997. - 214 с.
15. Макшанов С.И. Методологические аспекты профессионального тренинга // Вестник СПбГУ. - Серим 6. - Вып. 3. - 1992.
16. Макшанов С.П., Хрящева Н.Ю. Психогимнастика в тренинге Каталог. Часть 1.- СПб., 1993. -108 с.
17. Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы социально- психологического тренинга. - М: Изд-во МГУ, 1982. - 168 с.
18. Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально- психологический тренинг. - М.: Изд-во МГУ, 19ВЭ. - 216 с.
19. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе. - 2-е изд., дополн. и перераб. - М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001 - 640 с.
20. Психология. Словарь / Под общей ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - Изд. 2-е. и доп. - М.: Политиздат, 1990. - 494 с.
21. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика / Пер. с анг. - М.: Прогресс, 1993. - 386 с.
22. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии. - СПб: Речь, 2002. - 208 с.
23. Ситников А..П. Акмеологический тренинг: Теория. Методика. Психотехнология. - М.: Технологическая школа бизнеса, 1996 - 428 с.
24. Смульсон М.Л. Тренинг "Конфликты и их разрешение": Учеб. - метод, пособие / Международная орг-ция "Джайнт", Киевский ин-т соц-ных иобщинных работников. - К.: Нфа-принт, 2004. - 47 с. - (В помощь психологу эсэДа и общинного центра).
25. Федорчук В.М. Соціально-психологічний тренінг "Розвиток комунікативної компетентності викладача" / Кам'ян.-Подільський держ. ун-т. -Кам. -Под.: Абетка, 2003. - 240 с.: рис.
26. Харин С.С. Искусство психотренинга. Заверши свои гешталь. - Мн.: В.П. Ильина, 1998.-352с.
27. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии. - СПб.: Питер, 2000. - 640 с.
28. Яценко Т.С. Методы активного социально-психологического обучения: Метод, рекомендации для студентов педагогических институтов. - 4.2. - К.:РУМК, 1991.-56 с.
29. Vorvery М. Metodishe grundlanen der versthaltenstraininy // Sozial Psychologisches Training: Jena, 1971.

 
 

Цікаве

Загрузка...