WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні проблеми мотивації навчально-професійної діяльності студентів у сучасних умовах - Реферат

Психологічні проблеми мотивації навчально-професійної діяльності студентів у сучасних умовах - Реферат

статті "Про деякі аспекти формування мотиваційної діяльності школярів на заняттях фізичною культурою" свідчать, що формування мотиваційної діяльності керується ідеєю: від первинного залучення людини до занять фізичною культурою до здобуття високих спортивних результатів [16].
Автори вважають, що провідне місце у формуванні мотиваційної сфери належить родині. Якщо спорт та фізична культура займають провідне місце в родинному вихованні, то мотиваційна сфера діяльності учнів буде більш свідомою і ефективною.
Були зроблені наступні висновки: мотивація змагань з тестової підготовки є великим поштовхом до розвитку необхідних спонукань до занять фізичною культурою.
М. В. Крифалушний вважає, що володіючи педагогічною майстерністю і відповідними знаннями (сучасними методами навчально-виховної роботи, знаннями з інших галузей науки, а також професійними вміннями та навичками з питань загальної йособливо вікової та педагогічної психології) і любов'ю до своєї справи викликає у студентів, інтерес до регулярних занять фізичними вправами, розвиває активність на уроці. Ці аспекти зазначені в його статті "Психологічні основи педагогічної майстерності вчителя фізичної культури" [13].
Автори статті "Організація процесу навчання фізичним вправам з врахуванням типів психологічної установки" В.М. Кучеренко, В.В .Шпитальний вважають, що може здійснюватись на основі теорії установки. Тут установка розглядається як готовність, схильність до діяльності, яка базується на тому, що суб'єкт не в змозі задовольнити потребу, якщо до її реалізації він не підготовлений не лише функціонально, але й психологічно[14].
У проведених педагогічних дослідженнях, спрямованих на підвищення біологічної надійності та психічної стійкості, найбільший ефект досягається за допомогою спортивно-ігрового методу (не включаючи сам ігровий метод).
Висновки
1 .Методологічною основою побудови педагогічної системи як цілісної множини взаємодіючих елементів, об'єднаних загальною метою, можуть слугувати данні про єдність і взаємодії двох факторів - біологічного розвитку і засобів , методів і форм педагогічного впливу. Вступаючи в діалектичний взаємозв'язок і взаємодію, біологічний і педагогічний фактори утворюють єдність впливу, направленого на розвиток сили, швидкості, витривалості і т.д.
2.Процес фізичного виховання і тренування може бути вдало здійснений при умові врахування вікових особливостей розвитку людини, рівня його підготовленості, особливостей розвитку фізичних здібностей і формування рухових навичок. інтенсивні нейроендокринні перебудови в організмі дають можливість
3.Співпадання у часі акцентованих біологічних впливів з передами найефективнішого розвитку фізичних здібностей дозволяє суттєво піднести рівень їх, при чому тим значніше, чим вище виявились онтогенетичні темпи вікового розвитку фізичних здібностей.
4.Слід також пам'ятати, що "паспортний" вік не завжди відповідає рівню біологічного розвитку, фізичної підготовленості. Тому процес фізичного виховання неможливо здійснювати без урахування індивідуальних особливостей.
5.Причини спаду інтересу до фізичного виховання зв'язані з тим, що останнім часом втрачено освітньо-виховну спрямованість уроків фізичної культури їх підпорядковано тільки тренувальній меті.
Тому були розроблені наступні методики формування інтересу до занять фізичної культури на основі розглянутих вище категорій :
а)Використання міжпредметних зв'язків природознавства і фізичної культури як засобу навчання і виховання, спрямованого на формування системи знань з фізкультури, анатомії, гігієни на основі таких понять, як режим дня, постава, гартування, дихання, практичних умінь та навичок, самостійних занять фізичними вправами.
б)3астосування ігрового методу з метою створення позитивного емоційного фону на вдосконалення рухових умінь і навичок.
в)Використання педагогічного стимулювання для забезпечення інтелектуальної і фізичної активності.
Здійснення міжпредметних зв'язків на уроках фізичної культури можна зробити шляхом: інформаційно-рецептивним, репродуктивним, дослідницьким, проблемним методом.
Така реалізація міжпредметних зв'язків підвищує активність, допомагає оволодіти системою міжпредметних знань і навичок з фізичної культури, гігієни, що є необхідною умовою виникнення в них інтересу до занять фізичними вправами .
ЛІТЕРАТУРА
Асеев В.Г.Мотивация поведения и формирования личности. - М.:Педагогика,1978.-345 с.
1. Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования. -М.: 1984.-104с.
2. Бжалова И.Т. Установка и механизмы мозга. -Тбилиси: 1971.-195с
3. Божович Л.И. Психологические закономерности формирования личности в онтогенезе// Вопросы психологии. -1976.-№6.-с.45-54
4. Божович Л.И. Личность. Ее формирование в детском возрасте.- М.: 1968. 464с.
5. Волкова Н.П.Особливості професійної подготовки спеціалістів фізичної культури та спорту для роботи з дітьми молодшого шкільного віку .//Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні. Луцьк. :Надсир'я.-1994.-С. 102-164.
6. Волков Л.В. Физические способности детей и подростков. - К.: Здоров'я, 1981.-120 с.
7. Волков Л.В. Физическое воспитание учащихся. -К.: Радянська школа, 1988.-184с.
8. Елфимова Н.В. Исследование структуры мотивационного компонента деятельности//Вопросы психологии.-1988.-№4.-С.82-87.
9. Заводович Н.Р. Сахарчук Е.Г. Мудрик С.Б. Виховання інтересу до уроків фізичного виховання//Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні. Луцьк. ІНадстир'я.-1994.-С.8-10.
10. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. -М.: ФиС,1966.-183 с.
11. Зерниченко А.Н., Гончаров B.C. Мотивационный процессе, структура личности и трансформация энергии потребностей// Вопросы психологии. - 1989.-№2.-С.73-81.
12. Кринфалуший М.В. Психологічні основи педагогічної майстерності вчителя фізичної культури в Україні. Луцьк.: Надстир'я,- 1994.-С. 11-13.
13. Кучеренко В.М., Шпитальний В.В.Організація процесу навчання фізичними вправами з врахуванням типів психологічної установки //Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні. Луцьк.: Надстир'я, 1994.-С.25-27.
14. Маркова А.К.Пути исседования мотивации учебной деятельности школьников.// Вопросы психологии.- 1980.-№5- С.44-59.
15. Сімченко В.І., Борщов С.М. Про деякі аспекти формування мотиваційної діяльності школярів на заняттях фізичної культури.// Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні. Луцьк: Надстир'я, - 1994.- С.24-25.
16. Robert N. Singer Myths and truths in sports psychology. Harper and Pow Publishers. 1980- 151.

 
 

Цікаве

Загрузка...