WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні проблеми мотивації навчально-професійної діяльності студентів у сучасних умовах - Реферат

Психологічні проблеми мотивації навчально-професійної діяльності студентів у сучасних умовах - Реферат

підлітковому віці одним із найважливіших факторів розвитку підлітка є його власна велика соціальна активність, яка розгортається на ґрунті численних якісних змін організму. Зміни організму характеризуються інтенсивністю, гетерохронністю, стрибками в розвитку, що треба враховувати аналізуючи формування основморальних, соціальних основ особистості. Зазначені умови викликають труднощі в душевному житті як у самого підлітка так і у дорослих, що з ним спілкуються.
Аналізуючи розвиток організму , який впливає на всю психічну сферу, в першу чергу необхідно зазначити розгортання процесу статевого дозрівання.
Фізичні аспекти перебудови організму підлітків безперечно впливають на їх психічну сферу і поряд з головним новоутворенням в особистості (виникнення уяви про себе як про дорослу людину, намагання бути і вважатись дорослим) повинні враховуватись в процесі! фізичного виховання.
В підлітковому віці спілкування з товаришами набуває надзвичайно великої цінності для особистості. В особистісному спілкуванні вони виділяють товаришів, близьких товаришів і особистого друга. Положення підлітка в групі одноліток залежить вже не від того, як він виконує вимоги дорослих, а в першу чергу від товариських якостей, а також від сміливості, уміння володіти собою та винахідливості. Все це дає можливість спрямувати процес фізичного виховання так, щоб зазначені риси психіки виступали усвідомленими внутрішніми рушійними силами мотивації занять. Актуалізовані специфічно вікові особливості риси психіки виступають як могутні внутрішні спонукальні джерела фізичної активності. Одним із напрямків створення мотивації для занять фізичною культурою і спортом є залучення підлітків до спільної діяльності з дорослими.
В навчальній діяльності підлітки на відміну від дітей молодшого шкільного віку спроможні аналізувати завдання і розпочинати процес їх вирішення з спроб виявити всі можливі відношення в наявних даних. На основі цього утворюють різноманітні непередбачення щодо цих зв'язків і перевіряють гіпотези. Важливо підкреслити, що це шлях рішення не тільки інтелектуальних завдань, але і моторних. Зміни в пізнавальних процесах дозволяють здійснювати різнорідне навчання моторним діям.
Застосування фізичних вправ в процесі фізичного виховання повинно враховувати, що у підлітків виникає потреба в пізнанні власних якостей, зростає інтерес до себе, що обумовлюється бажанням отримати високу оцінку оточуючих.
1.3 Юнацький вік
Період раннього юнацтва - це період завершення фізичного розвитку людини, в якому інтенсивно зростає м'язова сила. Зазначені фізичні зміни розширюють діапазон соціальних ролей, які виконують юнаки збільшуючи їх самостійність та відповідальність. Водночас з елементами дорослого статусу юнаки ще зберігають деякі риси дитинства.
З фізичних вправ їх в першу чергу цікавлять ті , що безпосередньо пов'язані з підготовкою до оволодіння майбутньою професією. Юнацький вік, який є завершальним станом дозрівання і формування особистості, активізує ціннісне орієнтаційну діяльність. Це стосується як власних фізичних так і психічних якостей. В цьому віці залишається великий інтерес до власного "Я " і його якостей.
Самосвідомість і самооцінка все менше і менше залежить від оцінки батьків та авторитетних дорослих: поведінка юнаків переорієнтовується з оцінки на самооцінку. Для юнаків залишається відкритим питання: "Хто я? Чого я вартий? На що я здатний?". Зазначені якості психіки можуть використовуватись як спонукальні чинники до самовдосконалення. Виключно важливе значення для особистості має самоповага як узагальнена самооцінка, яка в значній мірі формується в ранній юності. Заняття фізичною культурою і спортом в значній мірі можуть впливати на різноманітні аспекти сприйняття або неприйняття себе як особистості. Низька самоповага зневірює людину у власних силах. Корекція рівня самоповаги необхідна ще й тому, що, на відміну від окремих самооцінок, він залишається відносно стійким.
В ранній юності залишаються привабливими колективні види спорту (спортивні ігри), які дозволяють юнакам усвідомити себе не просто біля інших, а прийнятими іншими, необхідними іншим.
В період ранньої юності є вирішальним в формуванні світогляду, що перш за все, проявляється в зростанні пізнавального інтересу до найбільш загальних законів природи, суспільства і людського буття в ньому, психічного життя людини. Все це зароджується, розвивається, функціонує на ґрунті головного для юнаків питання про сенс життя. Таким чином і питання психофізичного розвитку доцільно актуалізувати із зазначених позицій.
2. Мотивація і фізична активність студентів
Успіх у будь-якій діяльності залежить не тільки від здібностей або від способів досягнення мети, але й від розвитку мотиваційно-потребнісної сфери особистості студента. Він повинен не тільки досягати будь-яких результатів, але й хотіти це зробити.
Мотиваційна сфера характеризується рядом понять. В. Г. Асєєв включає в поняття мотивації: "всі види спонукань, мотиви, потреби, інтереси, прагнення, цілі, потяги, мотиваційні установки чи диспозиції, ідеали і т. ін.
До цього часу ми ще не отримали однозначного розкриття таких понять, як "мотив", "потреба". Але ці поняття тісно пов'язані і переплітаються між собою. Визначення структури мотиваційного компонента є однією з найбільш актуальних проблем в області мотивації, тому що від її рішення залежить знаходження ефективних шляхів створення мотиваційного компонента діяльності.
Тому розглянемо такі поняття як "потреба" і "мотив" і їх трактування з точки зору вчених.
Центральною ланкою в формуванні особистості є мотиваційна сфера людини, його потреби, бажання, прагнення, намірів. Потреби вимагають свого задоволення, а це створює необхідність в виникненні і в удосконаленні методів, спрямованих на пошук і знаходження засобів їх задоволення. Для задоволення потреб людина повинна орієнтуватись не тільки в оточуючій дійсності, але і в своїх відношеннях з нею. Засобом такої орієнтації служить переживання людини, які відображають в особливій емоційній формі ступінь задоволення його потреб.
Для того, щоб зрозуміти роль потреб в формуванні особистості, необхідно враховувати, що в процесі життя виникають і розвиваються нові потреби, що приведе до збагачення і ускладнення мотиваційної сфери. Тут можна виділити два основних шляхи.
По-перше, шлях зміни положення в житті, в його взаємовідношеннях з оточуючими людьми. Це породжує потреби, притаманні для кожного віку. Так у дітей молодшого шкільного віку виникає ціла система потреб, пов'язаних з новим положенням школяра; у підлітків - з їх положенням в колективі однолітків; у старших школярів, студентів -

 
 

Цікаве

Загрузка...