WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні особливості розвитку ''Я-концепції'' майбутнього психолога - Курсова робота

Психологічні особливості розвитку ''Я-концепції'' майбутнього психолога - Курсова робота

в теперішньому, а тому, що в майбутньому буде ще краще.
Усвідомлення часової перспективи і побудова життєвих планів вимагають впевненості в собі, в своїх силах і можливостях. Розглянемо типово юнацькі особливості характерні для самооцінки десятикласників - вона відносно стійка, висока, порівняно безконфліктна, адекватна. Діти саме в цей час відрізняються оптимістичним поглядом на себе, свої можливості і не надто тривожні. Все це, безумовно, пов'язано з формуванням "Я-концепції" і необхідністю самовизначення [11].
Ще один момент, пов'язаний із самовизначенням, - зміна навчальної мотивації. Юнаки, провідну діяльність яких зазвичай називають навчально-професійною, починають розглядати навчання як необхідну базу, майбутньої професійної діяльності. Їх цікавлять, головним чином, ті предмети, які їм будують необхідні в подальшому, їх знову починає хвилювати успішність.
Звідси і недостатня увага до "непотрібних" навчальних дисциплін і відмова від зухвалого ставлення до оцінок, яке було прийнятним серед підлітків, як вважає А.В. Петровський [12], саме в старшому шкільному віці появляється свідоме ставлення до навчання.
Стосунки з дорослими, хоча і стають довірливішими, зберігають певну дистанцію. Зміст такого спілкування є особистісно значущим для дітей, але це не інтимна інформація. Ті думки і цінності, які вони одержують від дорослих, потім фільтруються, можуть відбиратися і перевірятися у спілкуванні з однолітками - "спілкуванні на рівних".
Спілкування з однолітками також є необхідною умовою для розвитку позитивної "Я-концепції" в ранній юності, але вона має і інші функції. Якщо до довірливого спілкування з дорослими старшокласника приводить, в основному, проблемні ситуації, коли йому самостійно важко прийняти рішення, пов'язане з його планами на майбутнє, то спілкування з друзями залишається інтимно-особистісним. Він так, як і в підлітковому віці, прилучає іншого до свого внутрішнього світу - до своїх почуттів, думок, інтересів, захоплень. Спілкування вимагає взаємоповаги внутрішньої близькості, відвертості. Воно засноване на ставленні до іншого як до самого себе, в ньому розкривається власне реальне "я". Воно підтримує самосприйняття, самоповагу.
Основою для вибору друга є підтвердження свого "я" у друзях, ідентифікація з другом, іноді аж до втрати власної індивідуальності, підтвердження в друзях свого доповнення; пошуку психологічного захисту, зразків для наслідування та ін. Друг допомагає бути справедливим у ставленні до власного "Я", власної позиції.
Юнацька сексуальність відрізняється від сексуальності дорослої людини, у якої гармонійно виражена єдність чуттєво-сексуального і духовного. Ці два потяги дозрівають не одночасно, до того ж по-різному у юнаків і дівчат. Дівчата раніше дозрівають фізіологічно, але потреба у ніжності, розумінні у них сильніша, ніж бажання фізіологічної близькості. У юнаків ж все навпаки, як пише І.С. Кон [4], юнак не кохає жінку, яку жадає, але він відчуває потяг до неї.
Також слід зазначити, що в ранньому юнацькому віці прослідковуються вплив певної соціальної ситуації, що відображаються у поглядах і впливах батьків (для юнака) та друзів (для дівчини) на формування "Я-концепції" особистості. Негативна соціальна ситуація розвитку, а саме - недостатність вільного спілкування з батьками; негативний вплив референтних груп, негативна соціальна ситуація у мікросередовищі (сім'я, школа, вулиця), в якому знаходиться старшокласник, виявляє несприятливий вплив на забарвлення "Я-концепції" особистості. Таким чином, проаналізувавши вищесказане прийшли до висновку, що негативна соціальна ситуація розвитку юнака є одним із основних чинників формування негативної "Я-концепції", що й стане предметом наших подальших досліджень.
ВИСНОВКИ
1. "Я-концепція" є динамічною системою усвідомлюваних та неусвідомлюваних уявлень особистості про власне "Я" в поєднанні з емоційно-забарвленою оцінкою та поведінковою реакцією, чинником яких виступають уявлення про себе та їх оцінка. За змістом розрізняється позитивна і негативна "Я-концепція".
2. До структури "Я-концепції" як установки належать такі компоненти: 1) когнітивна складова (або "Я-образ"); 2) емоційно-оцінна складова (самооцінка, самоставлення, самоповага, тривожність та ін.); 3) поведінкова складова (саморегуляція та самоконтроль в поведінковій діяльності).
3. У складі "Я-концепції" виділяються такі основні модальності: Реальне "Я", Ідеальне "Я", Дзеркальне "Я", що містять соціальні, фізичні, емоційні та інтелектуальні характеристики.
4. Основними механізмамиформування "Я-образу" виступають: аналіз власного внутрішнього світу, порівняння себе з іншими, приписування бажаних якостей, привласнення думки інших про себе, аналіз власних вчинків.
5. Юнацький вік охоплює період розвитку дитини з 15 до 25 р. Основними новоутвореннями даного вікового періоду виступають: відкриття "Я", розвиток рефлексії, усвідомлення власної індивідуальності і її властивостей; поява життєвого плану, установка на свідому побудову власного життя, професійне самовизначення. Провідним видом діяльності стає навчально-професійна діяльність.
6. Центральний психічний процес юнацького віку - розвиток самосвідомості. З'ясовано, що негативна "Я-концепція" особистості юнака характеризується замкнутістю, невпевненістю, низьким самоконтролем, підвищеною тривожністю, емоційною чуттєвістю, заниженою самооцінкою.
7. Виявлено, що основними детермінантами формування "Я-концепції" особистості є спілкування з друзями, коханою людиною та батьками.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. - М.: Прогресс, 1986. - 449 с.
2. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001. - 416 с.
3. Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. - М.: Политиздат, 1984. - 413 с.
4. Кон И.С. Открытие "Я". - М.: Политиздат, 1978. - 264.
5. Кон И.С. Психология ранней юности: книга для учителя. - М.: Просвещение, 1989. - 255 с.
6. Кон И.С. Психология старшеклассника. - М.: Политиздат, 1982. - 248 с.
7. Кон И.С. Социология личности. - М.: Изд-во полит. лит-ры, 1967. - 383с.
8. Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Издательство "Питер", 2000. - 992 с.
9. Краткий психологический словарь / Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. - М.: Политиздат, 1985. - 431 с.
10. КулагинаИ.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет): Учебное пособие. - 5-е изд. - М.: Издательство УРАО, 1999. - 176 с.
11. Общение и формирование личности школьника: Опыт экспериментального психологического исследования / Под ред. А.А.Бодалева и Р.Л. Кричевского. - М.: Педагогика, 1987. - 158 с.
12. Петровский А.В. Проблема развития личности с позиций социальной психологии // Вопросы психологии. - 1984. - № 4. - с. 57
13. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учебное пособие / Под ред. Д.Я. Райгородского. - Самара: Издательский Дом "Бахрах - М", 2002. - 672 с.
14. Психологический словарь / Под ред. А.В. Петровского и М.Г.Ярошевского. - М.: Просвещение, 1983. - 450 с.
15. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. - СПб.: Издательство "Питер", 2000. - 656 с.
16. Реан А.А. Психология изучения личности: Учеб. пособие. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. - 288 с.
17. Толстых Н.Н. Жизненные планы подростков и юношей // Вопросы психологии. - 1984. - № 3. - С.64
18. Уроки психології / Упорядник О.Главник. - К.: Шкільний світ, 2002. - 112 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...