WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні особливості профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в сучасних умовах - Курсова робота

Психологічні особливості профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в сучасних умовах - Курсова робота

самовизначенні особистості [25].
З аналізу поглядів різних учених, які намагалися теоретично вирішити проблему професійного вибору, випливає, що професійне самовизначення - це не лише процес прийняття рішень щодо вибору професійної діяльності, але й одна з форм активності особистості, за якої вона виступає суб'єктом власної життєдіяльності. І тому сміливість,сила волі, розум, професійна спрямованість для неї є особистісною цінністю. Як наслідок цього, професійне самовизначення є засобом реалізації суб'єктивних властивостей особистості, стилю її життя. Таким чином, успіх професійного самовизначення багато в чому залежить від власної активності суб'єкта, від його життєвої позиції, що дозволяє молодій людині цілеспрямовано, усвідомлено, активно, докладаючи вольових зусиль, здійснювати вибір професійної діяльності та підготовку до неї.
Отже, вибір молоддю своєї майбутньої професії дуже відповідальний крок, сполучений із певними об'єктивними і суб'єктивними труднощами. Об'єктивні це, наявність вакантних місць у різних галузях народного господарства, умови праці тощо. До суб'єктивних труднощів відносяться психологічні бар'єри особистості, що знижують ефективність дій суб'єкта у процесі професійного самовизначення. Тому важливо, з метою їх попередження та усунення, досліджувати особливості виникнення і перебігу психологічних бар'єрів особистості у професійному самовизначенні молоді. Вирішення даної проблеми буде сприяти свідомому і самостійному професійному самовизначенню особистості.
Теоретичний аналіз проблеми професійного самовизначення і пов'язаної з нею проблемою психологічних бар'єрів особистості дозволив нам визначити психологічні складові даного процесу і виявити їхній взаємозв'язок. Так, у професійному самовизначенні особистості мають місце наступні прояви особистості: покликання; психологічна готовність; психологічні бар'єри; процес прийняття рішення; особистісне самовизначення; потреби; а також індивідуально-типологічні особливості індивіда.
Базисними в цій системі є потреби й індивідуально-типологічні особливості індивіда. Своє вираження вони знаходять у покликанні особистості. Індивідуальні особливості індивідуума обумовлюють появу в нього цілей особистісного і професійного самовизначення та актуалізацію відповідних психологічних бар'єрів на шляху до досягнення визначених цілей. Досягнення намічених цілей починається з формування готовності особистості до відповідних дій. В процесі цього здійснюється й підготовка особистості до прийняття рішення щодо вибору професії. Загалом, професійне самовизначення опирається на особистісне і є його наслідком.
Таким чином, професійне самовизначення, у взаємозв'язку всіх проявів особистості, можна представити в такому вигляді. Об'єктивна ситуація, що вимагає від випускника середньої школи вибрати свою майбутню професію, взаємодіє із суб'єктивними умовами вибору професії, актуалізує цілі та психологічні бар'єри на шляху до їх досягнення. Починається формування готовності особистості до вибору професії. Важливо, що, чим вищою є ступінь усвідомлення особистістю свого покликання, тим ефективніше відбувається формування готовності. Найбільш відповідальний момент самовизначення поєднується із ситуацією ухвалення рішення про вибір професії. Кожний із названих проявів особистості, у свою чергу, має складну структуру і взаємодіє з багатьма іншими психологічними явищами. Очевидно, що гармонізація взаємозв'язку усіх проявів особистості, що стосуються вибору професії, є важливою умовою досягнення успіху в підготовці молодої людини до вибору професійної трудової діяльності.
Отже, говорячи про структуру професійного самовизначення виходячи з аналізу теоретичних положень проблеми професійного самовизначення (Л.О.Йовайша, Е.О.Климов, В.Ф.Сафін, Б.О.Федоришин та ін.) можна стверджувати, що це досить складне системне утворення, до якого входять взаємоподоповнюючі елементи. Узагальнення тлумачень феномена професійного самовизначення дозволяє виділити основні його компоненти: "Я-концепція", життєва позиція, ціле покладання, мотивація, цінності.
Література
1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М.: Педагогика, 1996. - 536 с.
2. Гинзбург М.Р. Психологическое содержание личностного самоопределения // Вопросы психологии.-1994.- №3.
3. Добрынин Н.Ф. О воспитании интереса // Педагогическое образование. - 1936. - № 6. - С. 87 - 103.
4. Егоров Т.Г. Психология. - 2-е издание, доп. - М.: Воениздат, 1955. - 263 с.
5. Здравомыслов А. Г. Проблема интереса в социологической теории. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1964. - 74 с.
6. Кенкманн П.О. Роль системы образования в жизненном самоопределении молодежи: Докт. дис: 19.00.07.- Тарту, 1985.
7. Кон И.С. Психология старшеклассника.- М.: Просвещение, 1982.
8. Кон И.С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989.- 255 с.
9. Костюк Г.С. Роль професійного самовизначення у формуванні особистості // Професійна орієнтація учнів. - К., 1977. - С.17-26.
10. Краковский А.П. О подростках. - М., 1970.
11. Круглов Б.С. Роль ценностных ориентации в формировании личности школьника // Психологические особенности формирования личности школьника. - М.,1983.- С.4 - 15.
12. Крягжде С.П. Психология формирования профессиональных интересов. - Вильнюс: Мокслас, 1981. - 196 с.
13. Мудрик А.В. Время поисков и решений, или старшеклассникам о них самих: Книга для учащихся. - М.: Просвещение, 1990.-191 с.
14. Нечипорук З.С. Виховання професійних інтересів у старшокласників. - К.: Рад. школа, 1967. - 102 с.
15. Онищук В.О. Шлях до глибоких знань. - К.: Знання, 1969. - 47 с.
16. Павлютенков Є.М. Професійна орієнтація учнів. - К.: Рад. школа, 1983. - 152 с.
17. Платонов К.К. Проблемы способностей. - М.: Наука, 1972. - 312 с.
18. Психологический словарь / Под.ред. В.П.Зинченко, Б.Г.Мещерякова. - М.: Педагогика-Пресс, 1996.
19. Рескина С.Е. Роль самооценки школьников в процессе профессионального самоопределения: Автореферат канд. дис. Л., 1986.- 36 с.
20. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т.- М.: Педагогика, 1989.-328 с.
21. Сафин В.Ф., Ников Г.П. Психологический аспект самоопределения // Психологический журнал. -1984. - № 4.- С.65-74.
22. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий.- М.: Изд-во АПН РСФСР 1961.-53 с.
23. Формирование личности старшеклассника.- Под.ред. Т.Дубровиной. - М., 1989.
24. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.: Прогресс. 1990.- 336 с.
25. Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. - М.: Педлогика. 1981. -96 с.
26. Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике. - М.: Педагогика, 1971. - 352 с.
27. Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. - М.: Просвещение, 1969. - 317 с.
28. Якобсон П.Н. Эмоциональная жизнь школьника // Вопр.психологии. 1970. - №4

 
 

Цікаве

Загрузка...