WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні особливості профорієнтаційної роботи із старшокласниками в сучасних умовах - Курсова робота

Психологічні особливості профорієнтаційної роботи із старшокласниками в сучасних умовах - Курсова робота

знань. Ця здатність в орієнтуванні знань і наукових відомостей також передбачає високий рівень мислення людини, необхідність розвивати свій інтелект.
Тому зрозуміло, яке величезне значення можуть мати методи діагностики і розвитку мислення, які розробляються на основі даних психологічної науки. Але питання, що пов'язані з методами розвитку мислення, як власне і інші питання психології, значно легше ставити, ніж шукати на них відповіді. Психолог, що працює над проблемою розвитку мислення, може позаздрити вчителю фізкультури, який знає, чого він має досягти від своїх учнів.
Що таке мислення? Означення можна знайти в будь-якому підручнику з психології. Так, Б.М.Теплов на простих прикладах показує всі найважливіші ознаки мислення і дає наступне визначення. Мислення - процес узагальненого і опосередкованого пізнаннядійсності.
В психології прийнято розглядати мислення як процес розв'язання задач. На протязі життя людині постійно доводиться розв'язувати різноманітні невідкладні проблеми і задачі. Саме виникнення таких проблем і задач означає, що оточуюча нас дійсність містить ще багато невідомого, непізнаного. У пошуку відповідей на питання людина звертається до мисленевих дій. Мислення починається з питання. Ми не зможемо активізувати роботу думки, запропонувавши людині "подумати". Необхідно, щоб перед нею постало питання, для розв'язання якого необхідно "думати" і ще необхідна потреба розв'язати це питання. Побачити питання ще недостатньо, треба зрозуміти, в чому він полягає і правильно його сформулювати, оскільки від цього в значній мірі залежить успіх і розв'язанні задач. Процес розв'язання задачі може здійснюватись різними способами і найбільш типовим є висунення гіпотези та її перевірка. В одних випадках перевірка гіпотези здійснюється на практиці. В інших випадках гіпотеза перевіряється мислено, як, наприклад, при грі в шахи. Успішне розв'язання залежить від наявності знань. Необхідно також вміння застосувати ці знання в потрібний момент. Цьому треба вчити.
Висновки
Нині багато що змінилося. Найчастіше підлітки зіставляють і приміряють вибір свого заняття з обсягом і змістом одержуваних у школі знань. Дехто сферу трудової діяльності обирає із сумнівного почуття солідарності з товаришами, ще деякі - поближче до своєї домівки.
Світ професій став надзвичайно різноманітним і динамічним. Щороку "вмирає" кілька десятків віджилих і на зміну їм приходить приблизно стільки ж нових спеціальностей. Звідси і головна вимога до профорієнтації сьогоднішнього дня - працювати на випередження. Поки що вона "пливе за течією", або ж елементарно не встигає за темпами розвитку суспільства.
Література
1. Александровская Э. М. и др. Психологическое сопровождение школьников. - М.: Академия, 2002. - 208 с.
2. Балл Г. Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації школярів// Психолог. - 2004. - № 8 (лютий). - С. 2-11.
3. Варнавських Н. М. Проблеми професійного самовизначення молоді на сучасному етапі ринкових перетворень// Педагогіка і психологія. - 2002. - №4. - С 109-115.
4. Волкова Є. Особистісно орієнтована профорієнтаційна робота в школі// Директор школи. - 2003. - № 4. - С. 9-Ю.
5. Габай Т. В. Учебная деятельность и её средства. - М.: МГУ, 1988. - 256 с.
6. Дружиніна М. Активізуючі методики у профорієнтаційній роботі// Психолог. -2003.-№18-19.-С. 1546.
7. Зеер Э. Ф. Психология профессий. Учебное пособие для студентов вузов. -М.: Академ. Проект, 2003. - 336 с.
8. Кон И. С. Психология старшеклассника. - М.: Просвещение, 1980. - 192 с.
9. Корнієнко І. О. Професійні орієнтації в системі життєвих стратегій старшокласника// Практична психологія і соціальна робота. - 2000. - №5. - С. 35-38.
10. Коробка Л. Особливості психолого-педагогічної підтримки професійного самовизначення старшокласників// Завуч. - 2000. - №16 (червень). - С. 74-76.
11. Литовченко Н. Ф. Професійно-орієнтований тренінг самопізнання та саморегуляції: Навч. метод, матеріали для тренінгових занять студ. пед. вузів. -Ніжин, 2002.-72с.
12. Лоос В. Г. Промышленная психология. -К.: Техніка, 1980. -184 с.
13. Маркова А. К. и др. Формирование мотивации учения. - М.: Просвещение, 1990. -192 с.
14. Муранова Н. Вітчизняний освітній досвід і сучасна допрофесійна підготовка старшокласників// Рідна школа. - 2004. - №11. - С. 62-65.
15. Плотнікова О. Професійне самовизначення учнів// Психолог. - 2004. - №42 (листопад). - С. 21-23.
16. Психологическое сопровождение выбора профессии / Под ред. Митиной И. М. - М.: Флинта, 2003. - 180 с.
17. Рибалка В. В. Підготовка учнівської молоді в системі професійної освіти// Психологічна газета. - 2004. - №2 (січень). - С. 13-17.
18. Самоукина Н. В. Активизация школьников в профессиональном самоопределении// Вопроси психологии. - 1990. - №1. - С. 69-77.
19. Самоукина Н. В. Психология и педагогика профессиональной деятельности. -М.:ЭКМОС, 1999.-352 с.
20. Сарженко И. В., Сарженко О. П. Программа "Психологические основы выбора профессии"// Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - №2-3.-С. 64-65.
21. Суворов В. Індивідуальні особливості учнів при виборі професії// Психолог. -2003.-№18-19.-С 19.
22. Теоретические основы непрерывного образования/ под ред. Онушкина В. Г. -М.: Педагогика, 1987. -208 с.
23. Тименко М. П. Мельник О. В. Формування готовності старшокласників до професійного самовизначення в умовах ринку праці// Педагогіка і психологія. -1995.-№3.-С. 109-116.
24. Тютюнников А. Н. Що заважає профорієнтації// Рад. школа. - 1988. - №10. -С. 16-21.
25. Худин В. А. Изучение профессиональной направленности личности в подростковом и юношеском возрасте. - К.: Освіта, 1992. - 32 с.
26. Шавир П. А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. - М.: Педагогика 1981. - 96 с.
27. Юр'єва Г. Спільна робота школи і ВНЗ із профорієнтації// Психолог. - №18-19.-С. 13-14.
Додаток
ПРОГРАММА
"ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ" [ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОПЯ ТА СОЩАЛЬНА РОБОТА. - № 2-3. - 2003]
И. В. Сарженко, практический психолог, руководитель центра практической психологии отдела образования г. Лозовая О. П. Сарженко, студент 5-го курса Славянского Государственного Педагогического института
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Вопрос профессионального самоопределения учащихся в условиях новых социально-межличностных отношений является одним из приоритетных. Получение образования, а значит, и профессии в условиях рынка зачастую связано со значительными материальными затратами. Следовательно, выбор профессионального пути сразу должен быть таким, чтобы в последующем выбранная профессия не принесла разочарования и новых затрат.
Данная программа ставит следующие задачи:
o формирование у учащихся

 
 

Цікаве

Загрузка...