WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні особливості профорієнтаційної роботи із старшокласниками в сучасних умовах - Курсова робота

Психологічні особливості профорієнтаційної роботи із старшокласниками в сучасних умовах - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Психологічні особливості профорієнтаційної роботи із старшокласниками в сучасних умовах
?
ЗМІСТ
Вступ
§1. Особливості формування особистості в підлітковому та юнацькому віці
§2. Проблеми професійного самовизначення молоді на сучасному етапі ринкових перетворень
§ 3. Активізація учнів старших класів в професійному самовизначенні
§ 4. Сутність профорієнтації
§ 5.Структура профорієнтації
§ 6. Місце і роль профільних класів, ліцеїв та коледжів у підготовці конкурентно спроможного на ринку праці випускника
Висновки
Література
Вступ
Зі зміною економічної, політичної і соціально-культурної ситуації в країні необхідне нове розуміння змісту проблеми вибору професії.
Багато випускників коледжів, інститутів не з'являються на роботу за місцем розподілу. Низька їх закріплюваність на виробництві. Ознаки професійної безпорадності, відвертого незадоволення видом обраної діяльності значною мірою виявляються і в частини випускників університетів. Своєрідна, дуже небезпечна за своїми наслідками ланцюгова реакція. Тому правильний, всебічно обґрунтований підхід до вибору професії як для самої людини, так і для всього суспільства має не лише соціальне забарвлення а й величезну економічну вагу. Заняття справою, яка найповніше відповідає інтересам, здібностям, можливостям, нахилам людини і водночас задовольняє потреби суспільства - це один із домінуючих резервів підвищення продуктивності праці.
Специфіка психологічних проблем професійного вибору визначається нестабільною ситуацією в країні, необхідністю оволодіння новим соціально-економічним досвідом. З одного боку нові професії, що з'явилися в зв'язку з переходом до ринкових умов, не мають ще коренів в професійній культурі нашого суспільства. З іншого боку, відбувається процес руйнування стереотипів традиційних форм професіоналізації, які також змінюються в сучасних умовах.
Важливим є і те, що образ професії, як когнітивне та емоційне утворення, змінює систему загальних орієнтирів в суспільній та індивідуальній свідомості людей. Раніше ідеальний образ професіонала багато в чому був пов'язаний з образом конкретних людей і їх професійною "біографією", їх певними професійними цінностями. Зараз можна спостерігати, що в деякій мірі "ідеальний образ професіонала" замінений на "ідеальний образ життя" (американський, європейський, "нових росіян" та інші). Таким чином, професія виступає як засіб для досягнення цього образу життя, а не як істотна частина самого образу життя [16].
Все це приводить до розгубленості педагогів, шкільних психологів, батьків, що намагаються допомогти учням, які або знаходяться в стані невизначеності, або зробили свій сумнівний і примітивний професійний вибір. Безумовно, адекватність вибору і рівень оволодіння професією впливають на загальну якість життя. Тому так важливо зробити правильний вибір.
При цьому необхідно мати на увазі наступні обставини. По-перше, світ професій постійно змінюється. Кожен рік з'являється близько 500 нових професій. Разом з тим багато професій сьогодні "живуть" лише 5-15 років, а потім або "вмирають", або дуже змінюються. По-друге, особливістю сучасного світу професій є те, що на зміну моно професіоналізму приходить полі професіоналізм. Це значить, що людині треба прагнути оволодіти не єдиною професією, а декількома суміжними. По-третє, сама людина не є дещо "намертво" зв'язане з професією. Протягом життя може з'явитися бажання або необхідність змінити професію або кваліфікацію. А для цього необхідно бути готовим до того, що знань і вмінь, отриманих в період навчання, не вистачить на весь час трудової діяльності. Людині протягом життя не раз доведеться переучуватись, займатися самоосвітою, самовихованням. Тому однією з головних цілей сучасного професійного навчання є розвиток в них зацікавленості і потреби в самозміні, здатного до перетворення спеціаліста в професіонала, яка принципово відрізняється від мети традиційної професійної школи - підготувати учня до виконання конкретних функцій в професійному житті. Зрозуміло, що пріоритетність знань не ставиться під сумнів, але на сучасному етапі розвитку суспільства цього вже не достатньо. В наш час розрізняють поняття спеціаліста і професіонала.
Професіонал, на відміну від спеціаліста, є суб'єктом професійної діяльності, а не просто носієм сукупності знань і умінь; він здатний до побудови свої діяльності, її зміни і розвитку, тобто здатний до саморозвитку.
Під саморозвитком в психології розуміють активне якісне перетворення людиною свого внутрішнього світу. Саморозвиток лежить в основі професійного розвитку, як динамічного і неперервного процесу проектування особистості.
Для того, щоб молода людина була професіоналом своєї справи, потрібно щоб вибрана професія в повній мірі відповідала її індивідуальним особливостям, задовольняла її особистісні проблеми, давала можливість реалізувати набутий потенціал. Значна роль в цьому відвозиться профорієнтаційній роботі зі старшокласниками з урахуванням її психологічних особливостей.
§1. Особливості формування особистості в підлітковому та юнацькому віці
Підлітково-юнацький вік - це вік інтенсивного розвитку інтелектуальних здібностей, формування професійних інтересів. В зв'язку з цим вся навчальна діяльність перерозподіляється з урахуванням інтересів, здібностей сформованих практичних навичок. В способах засвоєння навчального матеріалу якісно новий рівень набувають пізнавальні психічні процеси. Мислення характеризується здатністю до абстрагування, утворення нових понять. Стійкий довільний характер мають процеси уваги, пам'яті, інтелектуальної працездатності. Характерною для даного віку є схильність до теоретизації. Аналізуючи те чи інше явище оточуючої дійсності, підліток не просто констатує його, а виражає своє особисте до нього відношення, займає певну позицію, обґрунтовує свою участь в можливих змінах цих явищ.
Довільність психічних процесів дозволяє підлітку не тільки накопичити певний об'єм знань по навчальним дисциплінам, але і систематизувати їх з врахуванням провідних інтересів. Проява активної уваги, здатність до логічного осмислення матеріалу що запам'ятовується і відчуженості мислення є показниками рівня розвитку пізнавальних психічних процесів в підлітковому і юнацькому віці.
Характерною особливістю розвитку інтелекту в юнацькому віці є формування певного стилю мислення, що відображає здатність до вибірковості і систематизації знань. Так, учні старших класів більше уваги приділяють тим предметам, які певним чином пов'язані з ї інтересами. Тобто, у них формується ознаки того типу мислення, з яким в подальшому буде пов'язана їх практична діяльність. Застосування знань, здібностей, теоретичного мислення на практиці і формування

 
 

Цікаве

Загрузка...