WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні особливості організації виховної роботи в сучасній вищій школі - Курсова робота

Психологічні особливості організації виховної роботи в сучасній вищій школі - Курсова робота

працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;
o виховання правової культури - поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки, знання та дотримання законів;
o забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших за віком, культури та історії рідного народу;
o формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови;
o виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції;
o утвердження принципів загальнолюдської моралі - правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших чеснот;
o культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв'язку з природою, толерантності, поваги до жінки, любові до рідної землі;
o формування почуття господаря та господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи, підготовка дітей до життя в умовах ринкових відносин;
o забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона та зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров'я;
o формування соціальної активності та відповідальності особистості через включення вихованців у процес державотворення, реформування суспільних стосунків;
o забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб, почуттів;
o вироблення екологічної культури людини, розуміння необхідності гармонії її відносин з природою;
o прищеплення глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;
o спонукання вихованців до активної протидії проявам аморальності, правопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності.
Виховання студента, формування та розвиток його особистісних якостей відносяться до основних завдань вищого навчального закладу. Багато вузів планують свою роботу, спираючись на ідеї гуманізації, і спрямовують свої зусилля на формування нової гуманітарної культури та гуманітарного середовища у вузі. Саме формування такого середовища через навчальний процес та позанавчальну роботу забезпечує якісну підготовку спеціаліста.
Як наголошено в Національній доктрині розвитку освіти України, пріоритетним напрямком в її реалізації є формування особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, сучасної європейської цивілізації; виховання людини демократичного світогляду, яка поважає громадські права і свободи, традиції народів і культур світу, національний, релігійний, мовний вибір кожної людини.
Реалізація Національної доктрини розвитку освіти передбачає:
o підготовку людей високої моралі, здатних до творчої праці;
o формування здорового способу життя, розвиток спорту, етичне, естетично-екологічне, політичне, громадське, правове, трудове та фізичне виховання учнівської та студентської молоді.
Відповідно до цієї концепції головна мета виховної роботи зі студентами - це, по-перше, виховання духовно багатої, розвиненої особистості, громадянина України; по-друге, підготовка до організації виховної роботи в школі, тобто формування вчителя, здатного до творчої, активної діяльності у вихованні учнівської молоді.
Основними принципами організації виховної роботи вважають:
o демократизацію і гуманізацію виховного процесу, дотримання педагогічної етики, поваги до гідності людини;
o підготовку педагогічних кадрів високого професійного та духовного рівня, виховання студентів на основі визнання пріоритетності загальнолюдських цінностей як головної методологічної передумови, органічного поєднання виховного процесу з освоєнням світових та національних цінностей історії;
o визнання свободи мислення, права студентів на власну думку, політичні та життєві позиції;
o визнання пріоритету самовиховання студентів, організацію їх індивідуальної діяльності, спрямованої на розвиток власного потенціалу;
o організацію студентського самоврядування, роботи студентських громадських об'єднань згідно з положенням про роботу відповідних організацій, що передбачає гнучкі форми взаємодії між деканатом, кафедрою, куратором і студентськими групами;
o спрямованість виховної роботи на професійно орієнтовану діяльність студента;
o системність в організації виховної роботи із студентами, яка передбачає: а) визначення відповідно до мети і змісту виховної роботи таких форм, якими повинні оволодіти майбутні вчителі у процесі навчання та діяльності в університеті, на факультеті, в групі; б) призначення виконавців, які здійснюють виховну діяльність у ВНЗ; в) безпосередню діяльність студентів, спрямовану на виховання особистості вчителя; г) організацію вивчення результативності виховної роботи, врахування рівня студентів, підготовленості до виховної роботи в школі; д) організаційну роботу закладу з реалізації виховної роботи.
РОЗДІЛ II. ЗМІСТ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ТА ФОРМИ ВИХОВАННЯ
1. Гуманізація навчально-виховного процесу.
2. Моральне виховання студентів.
3. Громадянське виховання.
4. Правове виховання студентів.
5. Трудове та економічне виховання.
6. Політичне виховання студентів.
7. Екологічне виховання.
8. Естетичне виховання студентів.
9. Фізичне виховання.
Головна функція - сприяти реалізації мети, змісту виховного процесу та оволодінню студентами певними знаннями для використання в роботі зі школярами. Вивчення практики виховної роботи у ВНЗ та діяльності класних керівників дозволяє назвати мінімум форм, якими повинні оволодіти студенти:
o зустріч з учителями, вченими, акторами;
o тематичні тижні, олімпіади з предметів, дні факультетів, кафедр;
o вечори (поезії, романсу);
o диспути з питань етики, естетики, політики тощо;
o усні журнали та заочні подорожі;
o читацькі конференції;
o відвідування спектаклів, кінофільмів, концертів, музеїв, виставок;
o прес-конференції та зустрічі "За круглим столом";
o конкурси політичних коментарів, на кращого фізика, хіміка, біолога тощо; на кращий сценарій позакласного заходу, доповідь інсценованої казки; КВК (лінгвістичні, математичні, біологічні);
o проведення екскурсій (музей Г.С.Сковороди, А.С.Макаренка, музеї образотворчого мистецтва);
o бесіди про історію вузу, факультету, педагогічну професію, з питань
етики, естетичного та фізичноговиховання, про державну символіку тощо;
o робота гуртків, засідання гуртків.
Проводяться вказані заходи у ВНЗ, на факультетах, на організаційно-виховних годинах за допомогою кафедр, кураторів, студентського активу.
Під час педагогічних практик студенти проводять апробацію виховних форм роботи, якими оволоділи в університеті.
Спираючись на основні принципи, зміст, напрями та форми Концепції виховної роботи, ВНЗ ставить такі завдання виховної студентської молоді:
o підготовка на основі нових наукових досліджень з теорії нового типу, який гармонійно поєднує компетентність, духовність, якості, державного, громадського та культурного діяча;
o формування вміння оволодіти надбаннями сучасної національної та світової культури, мистецтва, науки виробляти власні оригінальні підходи, форми, методи, прийоми організації навчально-виховного процесу, відданості педагогічній справі та стійких якостей педагогічного подвижництва, любові до знань та наукової істини, вміння аргументовано спростовувати теорії, ідеї, позиції;
o розвиток самостійності, ініціативності, здатності компетентно вирішувати проблеми психологічного, пізнавального і практичного характеру в своїй майбутній професійній діяльності.
Випускник вищої школи, безумовно повинен бути

 
 

Цікаве

Загрузка...