WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні особливості діяльності викладача - Реферат

Психологічні особливості діяльності викладача - Реферат


Реферат на тему:
Психологічні особливості діяльності викладача
?
ЗМІСТ
Вступ
Розділ І. Педагогічні здібності викладача:
1.1 Класифікація педагогічних здібностей.
1.2 Оптимальне співвідношення здібностей
Розділ II. Установки та стилі спілкування
2.1 Установки у педагогічному спілкуванні
2.2 Стилі педагогічного спілкування
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Проблема психологічних особливостей діяльності викладача виникла одночасно із закладами вищої освіти, була і залишається актуальною у зв'язку з постійними змінами вимог до випускників вузів, а отже і до особистості викладача.
Професія викладача характеризується певними особливостями: його слова являються джерелом нових знань для студентів, а самі студенти - основним об'єктом прикладання професійних зусиль. Тому від якості міжособистісного контакту між ними залежить продуктивність навчання і якість засвоєних знань.
Чи вистачить для викладача професійних якостей, притаманних спеціалістам будь-яких галузей? Над чим треба працювати додатково, і як конкретно це робити? Відповіді на ці питання повинна розглядати і психологія вищої школи, причому не лише на теоретичному рівні. Викладач не лише навчає, він впливає на формування світогляду, переконань і навіть на ставлення до обраної професії. Тому, крім володіння предметом, величезного значення набувають людські якості [8, с.274].
На сьогодні вітчизняна психологічна наука потребує подальших досліджень даного питання. По-перше, за часів Радянського союзу, окрім власне психологічних аспектів, багато уваги приділялося проблемі пропаганди марксизму-ленінізму і виховання молоді у цьому ключі. Як наслідок - деякі відхилення у бік ідеологічного виховання. На Заході переважає дещо інший підхід: викладач більше уваги приділяє не безпосередній передачі фактичних знань і вихованню, а виробленню певних якостей і вмінь, необхідних для конкурентноздатності на ринку праці [2. с.56].
На нашу думку, потрібно синтезувати позитивні моменти і створити більш сучасний підхід до викладацької діяльності. Педагог не лише готує студентів до професійної діяльності, а і впливає на особистісний розвиток.
Тому, певні зусилля треба спрямовувати на формування тих якостей особистості, які дозволять повноцінне життя у сучасному суспільстві і у майбутньому.
Більшість опрацьованих нами робіт розглядають теоретичні основи психологічних особливостей діяльності викладачів. Паралельно наводяться приклади за результатами опитувань. Але, на наш погляд, бракує систематизованого поєднання теорії з конкретними практичними порадами.
Розділ І. Педагогічні здібності викладача:
1.1 Класифікація педагогічних здібностей.
Діяльність викладача є поліфункціональною і має комплексний характер. У спілкуванні з студентами він вирішує навчаючі, виховні, організаційні і дослідницькі завдання. Для цього йому необхідно розвивати свої педагогічні здібності.
С.Д.Смирнов виділяє наступні види:
o гностичні;
o конструктивні;
o організаційні;
o комунікативні [8, с. 279]
Гностичні здібності - це система знань і умінь викладача, які складають основу його професійної діяльності. Окрім основних спеціальних знань до них належить світогляд і культурний рівень.
Робота зі студентами потребує значних зусиль у сфері внутрішнього розвитку. Викладач повинен орієнтуватися на сучасний стан культури, бути цікавою всебічно розвиненою особистістю. Не зупинятися на досягнутому і своїм прикладом спонукати духовне зростання студентів.
Опитування, проведені на базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя свідчать, що високого рівня професійних знань не досить для володіння аудиторією. Значний вплив має загальний розвиток особистості викладача, його вміння пов'язувати матеріал із сьогоденням, із власним досвідом; незалежність поглядів, розуміння інтересів молоді і т.д. Чим ширший світогляд і коло інтересів, тим простіше налагодити контакт з аудиторією.
На наш погляд, окремо слід виділити проблему психолого-педагогічної освіти викладачів. Часом брак елементарних навичок погіршує сприйняття викладача студентами і значно знижує продуктивність їх співпраці. Тому доречним було б надання практичних порад не лише щодо окремих моментів педагогічної діяльності ( лекцій, семінарів і т.п.), а й до налагодження спілкування взагалі.
Конструктивні здібності - це вміння організувати навчальний процес на належному рівні . Такі вимоги базуються на певному комплексі критеріїв, необхідних для проведення роботи зі студентами:
o варіювання стимуляції на засвоєння і сприйняття знань (наприклад, відмова від монологу у спілкуванні з аудиторією);
o установка на сприйняття: залучення нетрадиційного матеріалу, несподівані приклади, провокування самостійності шляхом "хибних" висновків і багато іншого;
o педагогічне грамотні висновки, які сприяють комплексному засвоєнню матеріалу;
o ефективне використання пауз, невербальних засобів комунікацій (міміки, жестів, погляду);
o система позитивних і негативних підкріплень;
o використання навідних питань, протиріч;
o питання на повторення, узагальнення матеріалу; питання, що встановлюють міжпредметні зв'язки;
o проведення робіт, базованих на самостійному пошуку, обробці і систематизації матеріалу; творчі роботи і завдання, що стимулюють не лише професійний, а і особистісний ріст.
Орієнтація певної частини викладачів на монологічно-лекційний вид роботи склалася внаслідок не лише певного традиціоналізму. Нестача матеріалу, невідповідність опублікованого сучасним вимогам, нестача технічних ресурсів також не сприяють поліпшенню організації занять. Але навчити студента працювати самостійно досить важко, особливо коли неможливо ретельно і систематично перевіряти усіх. З іншого боку монологічно-лекційний вид потребує менше зусиль при підготовці і "убезпечує" викладача від "сюрпризів" з боку студентів.
Організаційні здібності - це вміння педагога оптимальним чином здійснити часову організацію роботи.
Цей вид здібностей базується на змісті попередніх. Організація роботи залежить від того, як добре викладач володіє матеріалом і чи зможе він правильно розрахувати час, потрібний на його засвоєння. Обмеженість у кількості годин вимагає раціонального підходу до планування лекційних і практичних занять, самостійної роботи студентів і перевірки її результатів.
Організаційні здібності впливають не лише на професійну діяльність викладача. Від них залежить, як він організовує власний час: скільки виділяє на підготовку, на власну наукову роботу і, зрештою, скільки залишиться вільного часу. Від цього залежить якість викладання і настрій, з яким педагог спілкується з аудиторією. Якщо часова організація вдала, то матеріал буде вивчено і залишиться час на міжособистісне спілкування. У протилежному випадку викладач може бути втомленим, роздратованим, що негативно позначиться на якості роботи.
А.А.Леонтьєвзазначає: через природні причини організаційні здібності знижуються з віком [5, с.165]. Молодим викладачам простіше спланувати роботу, у них більше сил для реалізації поставлених завдань. Проте старше покоління компенсує ці моменти за рахунок досвіду і звички працювати організовано (якщо, звісно, такі звички виробилися у процесі викладацької діяльності).
Комунікативні здібності - це не лише знання психології студента, а й вміння їх використати для налагодження продуктивного спілкування, інтерес до окремих особистостей.
Розвиток комунікативних здібностей залежить, по-перше, від особистісних

 
 

Цікаве

Загрузка...