WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні особливості діяльності викладача - Курсова робота

Психологічні особливості діяльності викладача - Курсова робота

здійснюється на людях, у публічній обстановці. Це вимагає від учителя вміння управляти своїми психічними станами, тобто бути емоційно стійким; оперативно викликати в себе і учнів творчу наснагу, встановлювати емоційний контакт зі студентами, вести їх за собою, впливати на їх стосунки й визначати напрямок їхніх дій, тобто бути динамічним; розуміти внутрішній світ іншої людини, тобто бути тактовним, чутливим, зважати на думку учнів.
І, нарешті, ще однією рисою діяльності викладача є практичне мислення. Педагогічна творчість жорстко лімітована, обмежена в часі. Тому вчитель не може чекати, доки прийде "осяяння", він повинен знайти оптимальну методику заняття, яке відбудеться сьогодні, а найчастіше прийняти нове рішення на самому уроці в лічені секунди, якщо склалася не передбачена ним заздалегідь ситуація, можливе несподіване ускладнення. Тут потрібен негайний аналіз і негайна дія. Це спроможний зробити лише практично мислячий викладач.
Сприятливі умови стимулюють творчість, створюють живильне середовище для паростків нового, але безпосередніми джерелами творчих, новаторських ідей і вирішень є соціальне замовлення суспільства; досягнення науки, в тому числі наук про людину, її виховання і розвиток - педагогіки, психології і методики; передовий педагогічний досвід і, нарешті, особистий досвід і вироблені на його основі практичне мислення та інтуїція педагога.
У повсякденній роботі вчителя навчально-пізнавальна діяльність займає особливе місце. Головна її функція полягає в забезпеченні безперервного професійного самовдосконалення педагога. Передумовами успішності навчально-пізнавальної діяльності вчителя виступає вся система психологічних знань про педагогічну професію.
Головне заняття викладача - практична діяльність, проте науково осмислена, що припускає оволодіння науковими засобами планомірного і систематичного вивчення учнів і процесу педагогічної праці та знаннями психологічних особливостей діяльності викладача. На цій основі і відбувається педагогічний процес та професійне становлення особистості як вчителя. Недарма В. О. Сухомлинський радив керівникам шкіл: "Якщо ви хочете, щоб педагогічна праця давала вчителю радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворилося в нудну, одноманітну повинність, ведіть кожного вчителя на стежину дослідження... Стає майстром педагогічної праці найшвидше той, хто відчув у собі дослідника" [18].
Результати педагогічної творчості виявляються в перетворенні вчителем власної діяльності на основі пізнання своєї творчої індивідуальності та її психологічних особливостей.
Бібліогарфія
1. Азаров Ю. П. Искусство воспитывать: Книга для учителя. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Просвещение, 1985. - 448 с.
2. Амонашвили Ш. А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников: Экспериментально-педагогическое исследование. - М.: Педагогика, 1984. - 297 с.
3. Бабанский Ю. К., Победоносцев Г. А. Комплексный подход к воспитанию учащихся: (В вопр. и ответах). [Справ. пособие]. - К.: Рад. шк., 1985. - 256 с.
4. Бабанский Ю. К., Поташник М. М. Оптимизация педагогического процесса: (В вопр. и ответах). - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Рад. шк., 1984. - 287 с.
5. Выготский Л. С. Мышление и речь: Психологические исследования / Ред. Г. Н. Шелогурова. - М.: Лабиринт, 1996. - 416 с.
6. Загальна психологія: Навч. посібник / О. Скрипченко, Л. Волинська, З. Огороднійчук та ін. - К.: А.П.Н., 1999. - 483 с.
7. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии. - М.: Изд. Моск. ун-та, 1982. - 128 с.
8. Левітан К. М. Особистість педагога: становлення і розвиток //Педагогічна творчість і майстерність: Хрестоматія / Укл. Н. В. Гузій. - К.: ІЗМН, 2000. - С. 50-57.
9. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Отв. ред. Ю. М. Забродин, Е. В. Шорохова. - М.: Наука, 1984. - 444 с.
10. Маркова А. К. Психологія праці вчителя //Педагогічна творчість і майстерність: Хрестоматія / Укл. Н. В. Гузій. - К.: ІЗМН, 2000. - С. 61-65.
11. Мороз О. Г. Педагогіка і психологія вищої школи: Навчальний посібник для молодих викладачів, аспірантів і майбутніх магістрів / О. Г. Мороз, О. С. Падалка, В. І. Юрченко. - К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. - 267 с.
12. Мышление учителя: Личностные механизмы и понятийный аппарат / Под ред. Ю. Н. Кулюткина, Г. С. Сухобской. - М.: Педагогика, 1990. - 104 с.
13. Педагогічна творчість і майстерність: Хрестоматія / Укл. Н. В. Гузій. - К.: ІЗМН, 2000. - 168 с.
14. Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследования. - М.: АН СССР, 1985. - 148 с.
15. Скульський Р. П. Навчатися бути вчителем //Педагогічна творчість і майстерність: Хрестоматія / Укл. Н. В. Гузій. - К.: ІЗМН, 2000. - С. 86-98.
16. Скульський Р. П. Підготовка майбутніх вчителів до педагогічної творчості // Педагогічна творчість і майстерність: Хрестоматія / Укл. Н. В. Гузій. - К.: ІЗМН, 2000. - С. 98-103.
17. Сисоєва С. О. Педагогічна творчість //Педагогічна творчість і майстерність: Хрестоматія / Укл. Н. В. Гузій. - К.: ІЗМН, 2000. - С. 82 - 86.
18. Сухомлинский В. А. Разговор с молодым директором школы. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 1982. - 206 с.
19. George J. Posner. Field Experience: A Guide to Reflective Teaching. - Longman, N. - Y. and L., 1985. - 265 p.
20. Ulich Mary Ewen. Patterns of Adult Education: A Comparative Study. - New-York: Pageant Press, Inc., 1965. - 205 p.
?
ДОДАТОК № 1
Із Закону України "Про вищу освіту":
Стаття 47. Педагогічні та науково - педагогічні працівники
Педагогічні працівники - особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредитації професійно займаються педагогічною діяльністю.
Науково-педагогічні працівники - особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальнихзакладах третього і четвертого рівнів акредитації професійно займаються педагогічною діяльністю у поєднанні з науковою та науково-технічною діяльністю. (Розрядка наша - А. Ш..)
?
ДОДАТОК № 2
Типологія особистості учителя
1. Інтелектуальний тип відрізняється схильністю до наукової роботи, передусім у сфері свого предмета. Глибока ерудиція, науковий склад мислення, самостійність оцінок, висока вимогливість до себе та до інших.
2. Вольовий тип характеризується чіткістю й організованістю в роботі, високою вимогливістю до себе та інших, упевненістю, наполегливістю, швидким просуванням до мети.
3. Емоційний тип відрізняється підвищеною здатністю відчувати учня, співпереживати з ним, розуміти складну гаму його внутрішніх імпульсів і конфліктів, тонко сприймати його емоційне життя. Такий педагог відрізняється підвищеним артистизмом, умінням давати зовнішнє і внутрішнє втілення художньому образу, багаторазово і в потрібний момент викликати в собі натхнення і творчий стан, передавати думки і образи в міміці, пантоміміці, тембрі й інтонації голосу.
4. Організаторський тип - найбільш універсальний тип. Такий педагог найкращим чином вміє організувати живу конкретну справу: навчання, працю, діалог-взаємодію, суспільну роботу тощо, успішно допомагає самовираженню учнів, розвитку їх здібностей.

 
 

Цікаве

Загрузка...