WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні особливості діалогу "студент – комп'ютер" - Курсова робота

Психологічні особливості діалогу "студент – комп'ютер" - Курсова робота

процесу студент завжди виконує певні функції управління своєю діяльністю. В процесі формування учбової діяльності студент не лише засвоює певні знання, вміння та навички з навчальних предметів. Він оволодіває своєю діяльністю і починає виконувати певні функції управління нею. Найважливіша мета навчання як певної системи полягає в тому, щоб домогтися такого рівня сформованості учбової діяльності, при якому студент зможе виконувати всі функції управління своєю діяльністю. Інакше кажучи, домогтися, щоб учбова діяльність перетворилася в діяльність-самонавчання, коли студент вчився б цілком самостійно, виконував всіфункції управління своєю діяльністю, які під час навчання здійснює педагог.
Оволодіння студентами функціями управління своєю діяльністю є тривалим процесом, розподіл їх між педагогом і студентами - динамічний. Визначення оптимальної динаміки цього процесу дасть можливість значно підвищити ефективність навчального процесу.
Значні можливості для дослідження реалізації цього механізму відкривають НІТН, які практично забезпечують передавання студенту найрізноманітніших функцій управління своєю діяльністю:
1) функція вибору студентом оптимального темпу навчання, яку можуть забезпечити усі типи навчальних систем;
2) функція вибору студентом допоміжного навчального впливу, реалізацію якої забезпечують всі ІНС і деякі системи першої генерації;
3) функція вибору основного навчального впливу. Тут можна виділити кілька напрямків:
- вибір за складністю учбових задач;
- вибір за стилем викладу навчального матеріалу;
- надання студентові можливості самостійно ставити учбову задачу й розв'язувати її за допомогою комп'ютера;
- надання студентові можливості обирати послідовність вивчення окремих тем і розділів.
Для ефективного розподілу функцій управління необхідно дослідити психолого-педагогічні фактори, які визначальною мірою впливають на ефективність передавання студентові тих або інших функцій управління своєю діяльністю. Ефект передавання студентові функцій управління буває і позитивним, і негативним.
Більшість фахівців вбачають у можливостях надання комп'ютером студентові деяких функцій управління своєю діяльністю шлях до значного
підвищення ефективності навчального процесу. Надаючи студентові широких можливостей в управлінні різними аспектами навчання, такими, зокрема, як темп і послідовність, навчальні системи допомагають студентові пристосувати навчання до свого стилю, таким чином підвищуючи його ефективність. Крім того, більша свобода позитивно впливає на ставлення учнів до навчання і цим ще посилює ефект учіння. Ряд авторів позитивне вбачають передусім у тому, що в студента зростає почуття особистої відповідальності за результати учіння.
Деякі дослідження разом з тим показали, що надання свободи у виборі послідовності, темпі, кількості вправ і рівня трудності навіть сильним студентам подекуди призводить до низьких результатів навчання. Ставиться під сумнів питання про те, чи можуть учні приймати рішення про вибір елементів навчання і оцінювати ступінь навченості. В окремих дослідженнях виявлено, що учні, які мали змогу управляти своєю діяльністю, ставилися до навчання з допомогою комп'ютера значно гірше, ніж ті, хто не мав цієї можливості. Це пояснюється збільшенням навантаження на учнів. Вони повинні були додатково розв'язувати досить складну для них задачу - обирати наступний крок.
Питання про надання студентам можливості обирати послідовність навчального матеріалу дискутувалося у зв'язку з поширенням гіпертекстових навчальних систем. При цьому з'ясувалося, що при великій кількості вузлів і зв'язків між ними зростає небезпека дезорієнтації учнів у навчальному матеріалі, а це неминуче призводить до прогалин у знаннях. У зв'язку з цим було запропоновано ряд прийомів, що забезпечують перехід студента до вивчення основного матеріалу (в основних вузлах), а також таких, що певною мірою обмежують можливості учнів щодо вибору матеріалу.
Важливим аспектом проблеми є те, що управління студентом своєю діяльністю передбачає не лише можливість вибору ним способу роботи з комп'ютером і усвідомлення того, що навчання відповідає його потребам. Усвідомлення студентом важливості здійснюваної ним функції управління зростає як тільки він починає усвідомлювати свої успіхи в оволодінні певними вміннями і змозі розв'язання задачі, з якою раніше не міг впоратися. А це, в свою чергу, є значним мотиваційним стимулом. Студент починає усвідомлювати себе як особистість.
НІТН відкривають нові можливості у практичному плані передавання функції управління студентові і тим самим сприяють підвищенню ефективності навчального процесу. Крім того, вони відкривають нові можливості у дослідженні цієї проблеми, адже тут можна чітко реалізувати різні форми і способи передавання функцій управління студентові, чітко дозуючи його межі. [4]
Розділ 2. Діалогова взаємодія студента з комп'ютером
Діалог між людиною та ЕОМ представляє собою обмін повідомленнями на спеціально розробленій мові спілкування або на природній мові, що дозволяє, зокрема, представникам різних професій застосовувати ЕОМ без попереднього навчання мовам програмування. Важливою областю застосування ЕОМ є практика навчання. Традиційно психологічні дослідження діалогу в автоматизованих системах торкалися оцінки орієнтованих на користувачів мов, режимів взаємодії з ЕОМ, тимчасових характеристик діалогу, стомлюваності користувача і ін. Розвиток діалогових систем, розширення сфери їхнього застосування призвели до виникнення нових тенденцій, що не стали ще предметом спеціальних досліджень психологів. [1]
2.1. Сутність діалогу студента з комп'ютером
Діалогова взаємодія студента з комп'ютером є необхідною умовою ефективного застосування сучасних комп'ютерних систем у навчальному процесі. Забезпечення такої можливості є принципово важливим з психолого-педагогічної точки зору, оскільки процеси навчання за будь-яких умов мають діалоговий характер, і практично реалізувати їх може лише єдиний технічний засіб -комп'ютер.
У літературі діалоговою вважають будь-яку взаємодію людини з комп'ютером, що здійснюється досить часто і в реальному масштабі часу. Такий підхід неправомірний, як і ототожнення діалогу із взаємодією типу запитання -відповідь. При цьому розмивається психологічна сутність діалогової взаємодії і діалогових навчальних систем.
Говорити про діалог між студентом і комп'ютером у навчальних системах можна лише тоді, коли, по-перше, комп'ютер розуміє повідомлення студента і навпаки, по-друге, коли обмін повідомленнями стосується різних аспектів діяльності студента, по-третє, коли ця взаємодія має

 
 

Цікаве

Загрузка...