WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні особливості діалогу "студент – комп'ютер" - Курсова робота

Психологічні особливості діалогу "студент – комп'ютер" - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Психологічні особливості діалогу ''студент - комп'ютер
?
ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Комп'ютер і психологічні механізми навчання
1.1. Механізм зворотного зв'язку
1.2. Довизначення учбової задачі як психологічного механізму навчання
1.3. Психологічний механізм динамічного розподілу функцій управління між комп'ютером і студентом
Розділ 2. Діалогова взаємодія студента з комп'ютером
2.1. Сутність діалогу студента з комп'ютером
2.2. Основні параметри діалогу студент-комп'ютер
2.3. Загальнопсихологічні вимоги до діалогової взаємодії студента з комп'ютером
Розділ 3. Психологічні феномени, пов'язані з освоєнням людиною НІТ
3.1. Комп'ютерна тривожність
3.2. Персоніфікація у діалозі "людина - комп'ютер"
Висновки
Література
Вступ
Дослідження в галузі комп'ютерної психології ведуться у різних напрямах: вивчаються основні аспекти діяльності, опосередкованої комп'ютерами; з'ясовуються специфіка організації діалогу з комп'ютером і особливості психічних станів користувачів; досліджується психологія комп'ютерного навчання; виявляються психологічні наслідки інформатизації; розробляється комп'ютерна психодіагностика та ін. Ці проблеми висвітлені в працях О.М. Арестової, Ю.Д.Бабаєвої, А. Бекера, С. Бодкер, В.М. Бондаровської, О.Є. Войскунського, В.А. Дюка, В.Я. Ляудіса, Ю.Б. Максименка, Ю.І. Машбиця, Д. Нормана, Г. Саймана, Ш. Текл, О.К. Тихомирова, І.Г. Шмельова та багатьох інших.
О.К. Тихомиров, О.Є. Войскунський та інші дослідники розглядають два види людино-машинної взаємодії: спілкування між людьми, опосередковане інформаційними технологіями, і спілкування людини з комп'ютером, як із специфічним "партнером". Автори відзначають трансформацію "образу партнера" у спілкуванні і виникнення, як одного з психологічних наслідків інформатизації, феномена персоніфікації комп'ютера.
Слід відзначити, що в даний час відбувається зміщення акценту з вивчення проблеми людино-машинної взаємодії на вивчення психологічних наслідків інформаційних технологій (Ю.Д. Бабаєва, О.Є. Войскунський, Л.П. Гур'єва, О.К. Тихомиров). Підкреслюється, що в емпіричних психологічних дослідженнях виявлено амбівалентність, неоднозначність і суперечливість цих наслідків, з'ясовано, що інформатизація веде як до позитивних змін традиційної діяльності людини, так і до негативних. Виділяються основні принципи і механізми впливу інформаційних технологій на психологічну структуру діяльності і на особистість взагалі.
Специфіку діалогового спілкування з комп'ютером розглядали О.Є.Войскунський, Ю.Б. Максименко, Ю.І. Машбиць, О.К. Тихомиров, П.С. Турзін та ін. Були окреслені особливості комп'ютерного спілкування: воно є жорстко регламентованим, опосередкованим і являє собою своєрідну форму діалогу. Ю.І. Машбиць, В.В. Андрієвська, О.Ю. Комісарова простежили діалектику переходу від простої взаємодії людини з комп'ютером у вигляді "команда - реакція комп'ютера" до складної діалогової взаємодії. Ю.Б. Максименко проаналізував структурне уявлення про діалог на концептуальному, логічному та фізичному рівнях.
Психологічні особливості діалогу "людина - комп'ютер" розглядалися з точки зору ступеня активності комп'ютера у діалозі, розуміння людиною повідомлень комп'ютера, а також ступеня задоволеності людиною діалогом з комп'ютером.
Відзначається, що ефективність організації діалогу людини з комп'ютером зумовлена низкою чинників: з одного боку, рівнем підготовленості користувача, з іншого боку, характеристиками моделі діалогу, на основі якої був розроблений інтерфейс програми.
Розділ 1. Комп'ютер і психологічні механізми навчання
Під механізмами розуміємо конструкти, що описують взаємодію між компонентами системи. Навчання як системне утворення включає дві підсистеми - діяльність педагога (навчальну підсистему) і діяльність студента (учбову підсистему). Психологічні механізми навчання описують взаємодію між ними на психологічному рівні. Основними ми вважаємо такі психологічні механізми, які описують взаємодію педагога і студента на рівні виконуваних ними діяльностей:
- механізм зворотного зв'язку (загальний механізм для будь-якої системи замкненого управління);
- механізм, що відбиває процес переходу від навчального впливу до учбової задачі (довизначення учбової задачі - це частковий випадок психологічного механізму, який має місце в будь-якому управлінні, об'єктом якої є людина);
- механізм динамічного розподілу функцій управління між педагогом (або комп'ютером, що виконує його функції) і студентом. Цей механізм специфічний для системи навчання. [4]
1.1. Механізм зворотного зв'язку
Психологічний механізм зворотного зв'язку привертає увагу фахівців частіше, ніж інші. Особливо велику увагу йому приділяли біхевіористи, які ототожнювали його з підкріпленням, а останньому відводили вирішальну роль в учінні. Власне кажучи, одна з ідей, що була покладена в основу програмованого навчання і перших систем комп'ютерного навчання, - ідея своєчасного і достатнього за кількістю підкріплення. Саме в цьому прихильники біхевіоризму вбачали основне достоїнство програмованого навчання. Основна функція підкріплення, на їхню думку, це підвищення ймовірності правильної відповіді. Причому, з одного боку, вони вважали, що процес навчання слід будувати так, щоб ймовірність правильних відповідей наближалася до одиниці. Тут підкріплення відіграє роль заохочення. З іншого боку, негативному підкріпленню відводилася роль покарання. Така позиція, в основу якої покладено ідею маніпулювання як основного засобу досягнення бажаної поведінки людини, причому діяльність (поведінка) зводиться до реакції на нагороду (заохочення) і покарання, зазнала суворої критики від прихильників різних наукових концепцій. Прихильники когнітивної психології розрізняють два типи зворотного зв'язку:
o інформаційний - виступає як допоміжний навчальний вплив, і його основна функція - усунення помилки та її причини.;
o знання результату - має передусім мотиваційне значення, його основна функція - надання студентові почуття впевненості у своїх діях.
Цінність першого типу визначається передусім тим, наскільки точно визначено характер помилки та її причина, а також яка саме допомога потрібна даному студентові саме в цей момент.
Результат другого типу залежить від багатьох факторів, насамперед, наскільки студент невпевнений в результатах своїх дій, чи може він самостійно визначити їх правильність і т. ін. Констатація правильності відповіді студента, безперечно, виконує функцію підкріплення.
Як свідчать результати численних досліджень, цей тип зворотного зв'язку більш

 
 

Цікаве

Загрузка...