WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні особливості виховної роботи у вищій школі - Курсова робота

Психологічні особливості виховної роботи у вищій школі - Курсова робота

процесі навчання та діяльності в університеті, на факультеті, в групі;
б ) призначення виконавців, які здійснюють виховну діяльність у ВНЗ
(кафедри, секції, деканати, громадські організації, студентська група тощо) та визначення їх функцій;
в) безпосередню діяльність студентів, спрямовану на виховання особистості вчителя;
г) організацію вивчення результативності виховної роботи, врахування рівня студентів, підготовленості до виховної роботи в школі;
д) організаційну роботу закладу з реалізації виховної роботи.
Зміст виховної роботи .
1. Гуманізація навчально-виховного процесу.
2. Моральне виховання студентів.
3. Громадянське виховання.
4. Правове виховання студентів.
5. Трудове та економічне виховання.
6. Політичне виховання студентів.
7. Екологічне виховання.
8. Естетичне виховання студентів.
9. Фізичне виховання.
Форми виховної роботи.
Головна функція - сприяти реалізації мети, змісту виховного процесу та оволодінню студентами певними знаннями для використання в роботі зі школярами. Вивчення практики виховної роботи у ВНЗ тадіяльності класних керівників дозволяє назвати мінімум форм, якими повинні оволодіти студенти:
- зустріч з учителями, вченими, акторами;
- тематичні тижні, олімпіади з предметів, дні факультети, кафедри;
- вечори (поезії, романсу);
- диспути з питань етики, естетики, політики тощо;
- усні журнали та заочні подорожі;
- читацькі конференції;
- відвідування спектаклів, кінофільмів, концертів, музеїв, виставок;
- прес-конференції та зустрічі "За круглим столом";
- конкурси політичних коментаторів, на кращого фізика, хіміка, біолога тощо; на кращий сценарій позакласного заходу, доповідь інсценованої казки; КВК (лінгвістичні, математичні, біологічні);
- проведення екскурсій (музей Г.С. Сковороди, А.С.Макаренка, музеї образотворчого мистецтва);
- бесіди про історію вузу, факультету, педагогічну професію, з питань етики, естетичного та фізичного виховання, про державну символіку тощо);
- робота гуртків, засідання гуртків.
Проводяться вказані заходи у ВНЗ, на факультетах, на професійних годинах за допомогою кафедр, кураторів, студентського активу.
Під час педагогічних практик студенти проводять апробацію виховних форм роботи, якими оволоділи в університеті.
Спираючись на основні принципи, зміст, напрями та форми Концепції виховної роботи, Мелітопольський державний педагогічний університет ставить такі завдання виховання студентської молоді:
- підготовка на основі нових наукових досліджень з теорії нового типу, який гармонійно поєднує компетентність, духовність, якості, державного, громадського та культурного діяча;
- формування вміння оволодівати надбаннями сучасної національної та світової культури, мистецтва, науки, виробляти власні оригінальні підходи, форми, методи і прийоми організації навчально-виховного процесу, відданості педагогічній справі та стійких якостей педагогічного подвижництва, любові до знань та наукової істини, вміння аргументовано спростовувати теорії, ідеї, позиції;
- розвиток самостійності, ініціативності, здатності компетентно вирішувати проблеми психологічного, пізнавального і практичного характеру в своїй майбутній професійній діяльності.
Виховання і самовиховання - дві сторони формування особистості. Навчити професії вчителя неможливо, але навчитися їй можна. Стане вчитель майстром чи ні, залежить не лише від системи навчання, а насамперед від зусиль тих, хто вчиться. Потрібно усвідомити орієнтири самовдосконалення та шляхи його здійснення. А коли ще як не на студентській лаві актуалізувати розвиток професійно значущих здібностей, умінь, особливостей педагогічного мислення? Так виникла ідея професійного навчання майбутнього вчителя, зорієнтованого на його особистісний розвитоовна діяльність - невід'ємна складова системи управління навчально-виховним процесом закладу освіти. Слід підкреслити, що виховна робота в Мелітопольському державному педагогічному університеті базується на законодавчих документах: Конституції України, Декларації прав людини, Законах України "Про освіту" та "Про вищу освіту", Указі Президента України "Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян" від 27.04.1999 р., Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті тощо. На основі цих документів у нашому університеті розроблено Концепцію виховної роботи. Пріоритетним напрямком в реалізації Концепції МДПУ є формування особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, спрямована на втілення в життя української національної ідеї, виховання демократичного, антропологічного світогляду, яка поважає громадянські права і свободи, традиції народів і культур світу, а також національний, релігійний, мовний вибір кожної людини. Це дає підстави виокремити основні напрямки національного виховання студентів в університеті, а саме: навчально-професійне, патріотичне, правове, екологічне виховання; художньо-естетичне становлення особистості, утвердження загальнолюдських моральних цінностей, трудова активність, фізична досконалість та формування здорового способу життя, розвиток індивідуальних здібностей студентів, забезпечення відповідних умов для самореалізації. Гуманістична парадигма виховання та навчання передбачає перехід від суб'єкт-об'єктної до суб'єкт-суб'єктної взаємодії викладача і студента. Тому зусилля викладачів нашої кафедри (кафедра загальної психології) спрямовані на організацію діалогу, стимулювання особистісного саморозвитку і саморегуляції студентів. Це висуває нові вимоги до культури педагогічної роботи загалом і, зокрема, комунікативної культури викладача. Кафедра загальної психології займає активну позицію в реалізації завдань приоритетних напрямків виховної роботи університету зі студентами. Нами започатковано проведення кураторських годин викладачами, які не є кураторами.
Слід зазначити, що одним із завдань викладача навчального закладу на всіх етапах становлення студента є допомога у розкритті свого Я, свого покликання. Викладачу необхідно допомогти кожному студентові адаптуватися до педагогічного процесу у вищому навчальному закладі. Період соціально-педагогічної адаптації для студентів - це засвоєння молодою людиною норм студентського життя, включення в систему міжособистісних стосунків групи.
Процес адаптації студентів проходить на декількох рівнях пристосування: до нової системи життєтворчості; до зміни режиму праці і відпочинку; до входження в новий колектив. На перших курсах складається студентський колектив,

 
 

Цікаве

Загрузка...