WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні основи художнього сприйняття - Курсова робота

Психологічні основи художнього сприйняття - Курсова робота

ситуації. Етнічні установки фокусують в собі переконання, погляди, думки людей щодо історії і сучасного життя їх етнічної спільності і взаємозв'язків з іншими народами, людьми іншихнаціональностей". [17: 467].
Сприйняття світу представниками певної нації залежить від національної психології, компонентами якої є національний характер та темперамент, національне почуття, національна самосвідомість, особливості складу розуму, звичаї, традиції, вдача. Специфічні особливості національної психології є продуктом певних історичних умов та культурних впливів. Вони фіксуються у відповідних стереотипах, що входять до структури національної самосвідомості. "Етнічні стереотипи - відносно стійкі уявлення про моральні, розумові, фізичні якості, властиві представникам різних етнічних спільнот. У змісті етнічних стереотипів, як правило, зафіксовані оцінювальні думки про вказані якості. Крім цього у змісті етнічних стереотипів можуть бути присутні і приписи до дії відносно людей даної національності" [17: 467]. В.М.Павленко і С.О.Таглін [15] так визначають структуру національної самосвідомості:
Таблиця 1.
Структура національної самосвідомості особистості
Компоненти Зміст компонентів
Образ національної спільноти Знання про національну проблематику взагалі та емоційно-ціннісне ставлення до них
Знання про свою національну спільноту та емоційно-ціннісне ставлення до них
Образ типових рис члена національної спільноти (національний автостереотип) Знання про інші національні спільноти та емоційно-ціннісне ставлення до них
Уявлення про типові риси члена своєї національної спільноти (національний автостереотип) та емоційно-ціннісне ставлення до них
Уявлення про типові риси членів інших національних спільнот (національний гетеростереотип) та емоційно-ціннісне ставлення до них
Самообраз індивіда як члена національної спільноти Ступінь ідентифікації себе з національною спільнотою;
переживання належності до національної спільноти.
Автостереотипи - погляди, судження, оцінки (як правило, позитивні), що відносяться до певної етнічної спільноти, її представників. Гетеростереотіпи - сукупність оцінних думок про інші народи, які можуть бути як позитивними, так і негативними, залежно від історичного досвіду взаємодії даних народів.
Національний характер (за визначенням Е.А.Баграмова) - це відображення у психіці представників нації своєрідних історичних умов її існування, сукупність деяких особливостей духовного обличчя народу, які проявляються у притаманних його представникам традиційних формах поведінки, сприйняття навколишнього середовища і які відображені в національних особливостях культури, інших сферах суспільного життя" [14].
Із поняттям "національний характер" тісно пов'язане поняття "національний менталітет". І.Г.Дубов визначає національний менталітет як "своєрідність бачення особистістю навколишнього світу і специфіка реагування особистості на цей світ, що детермінуються економічними і політичними умовами в історичному аспекті" [14: 16].
Кожна людина (кожний етнос) сприймає світ крізь призму власного менталітету. Це явище в психології називається "ефект призми".
В.В.Кочетков у праці "Психологія міжкультурних відмінностей" порівнює особливості сприйняття оточуючого світу американців та росіян: "В американській культурі людина відокремлена від природи; в російській - залежить від неї. В американській культурі існує чітке розмежування між суспільною і приватною власністю, в російській - спільна власність переходить в приватні руки без великих розкаянь совісті. У американців час біжить швидко, у росіян поволі. Американці вважають, що все неамериканське погано, росіяни вважають, що все російське погано. В американському сприйнятті існує тенденція до спрощення заради аналізу: число даних параметрів зменшується до релевантних; в російському - до ускладнення, число параметрів збільшується для отримання "голографічної картини". В оцінках навколишнього світу американці роблять наголос на позитивних аспектах, росіяни - на негативних (результат завжди розглядається як посередній)" [14: 29].
Національні особливості сприйняття зафіксовано й у ментальності українців. На думку М.Грушевського, Н.Костомарова, О.Кульчицького, В.Липинського, українському менталітету притаманні такі чотири системоутворюючих ознаки:
інтровертність вищих психічних функцій в сприйнятті оточуючої
дійсності що виражається в концентрації на фактах, проблемах
внутрішнього, особово-індивідуального світу;
сентиментальність, чутливість, емпатія, прояви любові до природи,
барвистого естетизму народного побуту;
анархічний індивідуалізм, який проявляється в різних формах
опосередкованого прагнення до особистої свободи з відсутністю
організації, стійкості і дисципліни.
Домінування емоцій і почуттів над волею і інтелектом по
відношенню до екзистенціального значення [1].
Ментальність людини визначається не тільки її свідомістю, що формується під впливом життєвого досвіду, отриманих знань, а й недовідомим, честь відкриття якого, як відомо, належить Фрейду. "Несвідоме - 1) сукупність психічних процесів, актів і станів, обумовлених явищами дійсності, у впливі яких суб'єкт не віддає собі звіту; 2) форма психічного відображення, в якій образ дійсності і ставлення до неї суб'єкта не виступають як предмет спеціальної рефлексії, складаючи нероздільне ціле" [17: 38]. Учені вирізняють індивідуальне і колективне несвідоме. К.Юнг розробив концепцію про архетипи колективного несвідомого. Архетип (від грец. archetipos - первообраз) "означає суть, форму, і спосіб зв'язку успадкованих несвідомих первообразів і структур психіки, що переходять з покоління в покоління" [1: 57]. Згідно концепції К.-Г.Юнга, архетип - це структурні елементи людської психіки, які приховані в колективному несвідомому, загальному для всього людства. Фундамент духовного життя складає успадкований досвід попередніх поколінь, який утворений сукупністю архетипів. Архетипи задають загальну структуру особистості, структурують розуміння світу, себе і інших людей. Архетипи "лежать в основі творчості і сприяють внутрішній єдності людської культури, роблять можливим взаємозв'язок різних епох розвитку і взаєморозуміння людей" [17: 26].
Набір архетипів обмежений, але у кожної людини вони наповнюються конкретним змістом, мають безліч символічних репрезентацій, визначуваних культурними або особистісними чинниками. К.Юнг наводить приклад, як та або інша форма єдності, що представлена в міфах про "початок часів", знаходить відображення в різних символах: 1) єгипетський небесний змій, що кусає свій власний хвіст (оуробор); 2) китайський Тайцзи - має круглу форму, вмістище всіх протилежностей; 3) світове яйце філософів; 4) rotundum алхіміків; 5) двостатеві істоти, подібні Пуруші, в індуїзмі та ін.
К.-Г.Юнг зробив спробу класифікувати різні народи за психологічними функціями, такими як мислення,

 
 

Цікаве

Загрузка...