WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні основи формування правової культури студентів - Курсова робота

Психологічні основи формування правової культури студентів - Курсова робота

уформуванні правової держави і законослухняності, забезпечення студентів правовою інформацією щодо чинного законодавства й практики його застосування, профілактики правопорушень, які скоюються на грунті правового нігілізму, цинізму та аморальності; формування правової культури європейського типу, яка дасть можливість громадянам інтегруватись у європейський і світовий правовий простір для реалізації своїх приватних та публічних інтересів.
На підвищення правосвідомості й правової культури громадян спрямована "Програма правової освіти населення України", яка затверджена Кабінетом Міністрів України 29 травня 1995 року за номером № 336. Але заходи щодо практичної роботи з реалізації цієї програми не дали відчутних результатів.
Головний напрям діяльності вищих навчальних закладів в активізації правового виховання студентів - підвищення правової культури молоді. У реалізації правового виховання неоцінна роль викладача. Він сам повинен бути зразком точного й неухильного виконання норм поведінки, законів і своїх обов'язків. Всіляко стимулюється діяльність творчих груп викладачів правознавства і курсу "Мої права". В журналі "ПостМетодика" ділиться своїм досвідом викладач правознавства Л. Д. Коровіна. Вона вміло поєднує теоретичне вивчення законів з їх практичним застосуванням, упроваджуючи інноваційні форми та методи роботи зі студентами: ділові й рольові виступи, бліц-турніри, диспути, КВК, створення і розв'язування проблемних ситуацій, організація тематичних мікро груп, інтерн'ювання досвідчених юристів, добір нормативно-правових документів до тем, аналіз матеріалів преси тощо.
Крім тематичних уроків та бесід, олімпіад з правознавства, у вищих навчальних закладах важливо проводити наукові конференції, семінари, диспути, тематичні вечори, "круглі столи", випуски стіннівок і радіогазет. Важливу роль у правовій пропаганді відіграють кабінети правознавства. В них зібрана відповідна література, функціонують тематичні стенди, наприклад: "Нове в законодавстві", "Вивчаємо право", "Право і ринкові відносини".
Інформаційному забезпеченню викладання правознавства сприяє видання методичної літератури. За останні два роки вийшли з друку такі посібники, створені разом з викладачами Полтавського педінституту, як: "1500 запитань з конституційного права України", "Права дитини", "Сто запитань і відповідей з правознавства" та інші. Але не вистачає правової енциклопедії для студентів, написаної авторитетними юристами-науковцями.
Недоліками право виховної роботи в вищих навчальних закладах є перевага словесних форм: бесід, лекцій, вечорів запитань і відповідей. У сучасних умовах студентам більше імпонують диспути, рольові ігри, "судові процеси.". В деяких вищих навчальних закладах розігруються моделі засідання Ради Безпеки ООН, Європейського парламенту і т.п.
Необхідно при організації виховних заходів дотримуватися їх актуальності, вчасного ознайомлення з новими юридичними документами, уникати формалізму, примітивізму. Вдосконалення правового виховання студентів вимагає розуміння педагогами цієї роботи, систематичного підвищення ними рівня своєї педмайстерності, використання сучасних наукових досягнень, поширення й упровадження передового педагогічного досвіду.
4. Правові та економічні чинники формування правової культури
Значно збагачує правову культуру суспільства політичний плюралізм, зокрема плюралізм при обговоренні політичних проблем.
В наш час в суспільстві закріпились такі прояви бюрократизму, як адміністративна сваволя в економіці, порушення законодавства державними органами, склалась система своєрідного тіньового права. Недоліки в державній системі не могли не накласти свій відбиток на правосвідомість і правову культуру людей. В першу чергу це відобразилось в приниженні ролі закону. Як документ вищої юридичної сили, який висловлює інтереси і волю всіх громадян, закон по суті замінюється несчисельною кількістю відомчих актів, які висловлюють головним чином інтереси міністрів і відомств, а нерідко - окремих чиновників і бюрократів.
Лектор повинен враховувати, що приниження ролі закону, правовий нігілізм, недосконалість системи права і законодавства посилили критичне ставлення в оцінці самого права, породили невдоволеність законодавством збоку значної частини людей.
Серйозні недоліки нашої правової системи очевидні. З чого ж починати, що зробити для того щоб змінити становище, яке склалося, і для створення нового підходу до оцінки наших уявлень про всі сфери правового життя суспільства? Перш за все необхідно підвищити рівень правової культури і правосвідомості всіх членів суспільства.
В любій цивілізованій державі діє принцип: закон є закон. У нас, нажаль, нормою стало порушувати закон. Люди, які звикли не поважати, а порушувати погані закони, по інерції, в силу тієї ж звички, будуть порушувати і добрі закони. Повага до закону не завжди напрацьовується само по собі, без допомоги з боку суспільства, педагогів, суспільства.
Для розвитку демократії і дійсно правового суспільства необхідна правова грамотність населення. Лектор, виступаючий з лекцією на конкретну правову тему, повинен сприяти виробленню у членів суспільства нового правового мислення, сприяти формуванню значно більш високого, ніж маємо зараз, рівня правової культури і правосвідомості студентів. Лектору слід знати, що ціллю його виступу є зрозуміння слухачами основних шляхів підвищення правової культури.
Не можна забувати і те, що рівень правової культури суспільства залежить від рівня розвитку економіки. Кризи народного господарства, знецінення законів, втомленість мас від надмірної політизації життя, низький професіоналізм членів парламенту - все це ні що інше, як симптоми серйозного недугу суспільства, без лікування якого було б наївним мріяти про високий рівень правової культури населення. Зростаючі труднощі, розширення кола соціальних проблем не можна відсторонити тільки законодавчим шляхом. Необхідні міри економічного характеру.
В лекції потрібно підкреслити, що правова культура є складовою частиною культури всього суспільства, особистості.
Особливе значення формування правової культури придбає в умовах створення правової держави, тому що без правової культури неможливо здійснити правову реформу, забезпечити нормальну життєдіяльність суспільства, особистості. Правова культура представляє собою знання найбільш необхідного законодавства, вміння правильно розуміти і використовувати його на практиці, нетерпимість до любих порушень законності.
5. Мовний фактор формування правової культури
У системі громадянського виховання особливе місце посідає українська мова. Для етнічних українців вона є не тільки державною, а й рідною мовою, для представників національних меншин України - державною мовою.
Мова - це не тільки засіб спілкування, а й засіб пізнання світу, вираження особистісного ставлення до нього, навчання та виховання людини, засвоєння соціально-культурного досвіду тощо. Вона становить ядро соціальної культури,

 
 

Цікаве

Загрузка...