WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні основи формування правової культури студентів - Курсова робота

Психологічні основи формування правової культури студентів - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Психологічні основи формування правової культури студентів
?
Зміст
1. Правова культура як основна складова громадянськості
2. Головна мета громадянського виховання
3. Правова культура особистості
4. Правові та економічні чинники формування правової культури
5. Мовний фактор формування правової культури
6. Вивчення історичних дисциплін та географії та їх вплив на формування правової культури
7. Методологія і організація виховання правової культури студентів у світлі європейського досвіду
Література
1. Правова культура як основна складова громадянськості
Проблеми громадянського виховання молоді - це вічні проблеми, які знаходяться у центрі уваги педагогів, вчителів, громадських та політичних діячів. Скільки існують держави, стільки й суспільство висуває й на свій розсуд вирішує питання мети, змісту, шляхів, засобів та методів виховання своїх майбутніх громадян. Особливо ця проблема актуалізується в переломні часи, коли кардинальні зміни в суспільстві змушують до зміни всього виховного процесу в цілому й до громадянського виховання в першу чергу.
Сучасні тенденції розвитку українського суспільства висунули на передній план педагогічного та й всього громадського життя проблему громадянськості і як якості суспільства, і як якості особистості. Перед сучасними педагогами стоїть нелегке завдання приймати активну участь у процесі формування майбутніх громадян України. І тут немає (і не може бути) одноманітного й уніфікованого підходу до вирішення цієї проблеми, про що свідчить і аналіз сучасних наробок: одні автори у своїх концептуальних підходах ставлять на перше місце у громадянському вихованні молоді в Україні державні інтереси, інші - інтереси особистості; перші висувають на передній план національну ідею та національні цінності, інші відштовхуються в першу чергу від загальнолюдських цінностей; відстоюють ідею полікультурності тощо.
Однак при всьому розмаїтті підходів до вирішення цієї складної комплексної всеохоплюючої проблеми вчителі, педагоги спираються перш за все на закони України, якими регулюється все суспільне життя країни. Вони виступають єдиною основою, фундаментом розбудови власне педагогічних положень, постулатів та канонів.
Сучасна законодавча і нормативна база в нашій державі визначає громадянина як людину, яка живе в демократичній країні і має конституційне невід'ємні громадянські права і свободи. Громадянин реалізує і захищає свої права і свободи, дотримується існуючого порядку і разом з тим критично - вимогливо ставиться до влади, бере активну участь у громадському суспільно-політичному житті держави з метою захисту демократичних цінностей і громадянських свобод. Саме такого громадянина має сформувати сучасний вищий навчальний заклад, все українське суспільство. Це розуміють сьогодні всі, і держава, і громадяни, і керівники вищих навчальних закладів.
Під громадянськістю розуміємо інтегративну якість особистості, що дозволяє їй відчувати себе соціально, морально, політично й юридично дієспроможною.
До основних складових громадянськості можна віднести:
моральну й правову культуру (почуття власної гідності, внутрішня свобода особистості, дисциплінованість, повага й довір'я до державної влади, готовність виконувати свої громадянські обов'язки) в гармонійному поєднанні патріотичних, національних та загальнолюдських почуттів. Моральна культура включає в себе національні й загальнолюдські цінності, а правова культура виступає суб'єктивною основою й передумовою існування правової держави, для якої характерна висока ступінь затребування громадянських якостей.
2. Головна мета громадянського виховання
Головна ж мета громадянського виховання - це підготовка молоді до життя у громадянському демократичному суспільстві, визнання й прийняття цінностей, що виступають головними, визначальними для даного суспільства.
Хоча правосвідомість і правова культура формуються на протязі всього життя індивіда і найбільш відповідальним та актуальним нам видається процес правової соціалізації неповнолітніх, цільоспрямоване правове виховання є дуже важливим і для студентів під час їх навчання в вищих учбових закладах.
Психологічний тлумачний словник дефінує правосвідомість як сферу суспільної або індивідуальної свідомості, що включає правові знання, відношення до права і право застосовної діяльності. Її основні функції - пізнавальна, оцінювальна і регулятивна. Остання реалізується через систему ціннісних мотивів, орієнтацій і правових установок.
Правова держава є немислимою без правової культури, без розвинутої правосвідомості. Сама ідея правової держави є несумісна з правовим нігілізмом, беззаконністю, анархією. Між тим сьогодні ми зустрічаємось з таким станом, коли правова культура різних категорій населення знаходиться на низькому рівні. Демократизація усіх сфер громадського життя ставить нові вимоги до осмислення таких фундаментальних проблем, як формування нової громадської правосвідомості, втілення в життя ідеї верховенства закону, правова захищеність особистості. Демократизація неможлива без боротьби з бюрократизмом, без переконання юридичного невігластва, скепсису та байдужості.
Формування у молоді громадянських цінностей - одна з найактуальніших проблем педагогічної науки та навчально-виховної практики. Її актуальність зумовлена багатьма чинниками. Найдієвіший з них вбачається в тому, що Україна конституційно закріпила за собою статус демократичної, соціальної, правової держави, яка у своєму перспективному розвитку орієнтується на розбудову громадянського суспільства.
Розбудова такого суспільства та забезпечення його подальшого розвитку можливі за умови досягнення всіма його членами (або принаймні переважною його більшістю) високого рівня громадянської зрілості. Досягнення цього рівня потребує надійної науково обґрунтованої системи громадянського виховання молоді, передусім учнів і студентів. Актуальність проблеми формування в учнівської та студентської молоді аксіологічно вагомих громадянських цінностей зумовлена об'єктивними потребами і закономірностями суспільного та економічного розвитку нашої держави.
До найвагоміших чинників, що зумовлюють актуальність зазначеної проблеми, належить і те, що в науково-педагогічному аспекті її досліджено більш, ніж скромно.
Щоправда, у радянський період розвитку педагогічної науки освітянам зовсім не бракувало творів, присвячених проблемам виховання в дітей, підлітків, юнацтва таких якостей, що поза сумнівом входять до системи громадянських цінностей (наприклад, політичної культури, патріотизму тощо). Але ці твори не можуть бути повною мірою використані в сучасній школі через багато причин. Найбільша з них - це гіпертрофічна її за політизованість та заідеологізованість комуністичного спрямування. До того ж у радянську добу проблема формування в молоді громадянських цінностей розв'язувалась на партійно-класових засадах, тобто поза зв'язком її знаціональним

 
 

Цікаве

Загрузка...