WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні основи професійного самовизначення старшокласників - Реферат

Психологічні основи професійного самовизначення старшокласників - Реферат

розумові здібності, рівень інтелекту молодої людини, що визначає його здатність приймати рішення. Багато юнаків роблять нереалістичні вибори, мріють про престижні професії, для яких у них немає необхідних даних. Здатність людини досягти успіх у вобраній роботі залежить від рівня його інтелекту. Ряд фахівців вважають, що для кожної професії існують свої критичні параметри інтелекту, тому люди з більш низьким інтелектом успішно справитися з даною професією не зможуть. Але високий коефіцієнт інтелекту ще не гарантія професійного успіху. Інтерес, мотивація, інші здібності й особисті якості визначає його успіх не в меншому ступені, чим інтелект. Різні професії вимагають специфічних здібностей. Наявність визначених здібностей може виявитися вирішальним фактором для досягнення швидкого успіху в обраній сфері діяльності, дає можливість одержати гарні результати після відповідного навчання і придбання необхідного досвіду.
Структура інтересів людини. Інтерес є ще одним важливим фактором успіху в професійній діяльності. Дослідження показують, що чим більш люди зацікавлені у виконуваній ними роботі, тим краще будуть результати їхньої праці. Імовірність успіху за інших рівних умов вище в тих з початківців свою кар'єру працівників, чиї інтереси в більшому ступені подібні інтересам тих, хто вже домігся покликання в даній області. На цьому засноване тестування інтересу до професії: для пророкування успіху оцінюється подібність груп інтересів тих, кого тестують з інтересами людей, що домоглися успіху в якій-небудь області. З інтересом до обраної області повинні сполучитися й інтелект, і здатності, і можливості, і інші фактори. Наприклад, зацікавленість у тій або іншій діяльності ще не означає, що існують вакансії, що дозволяють нею займатися, тобто наявність інтересу і вільних робочих місць не завжди збігаються. В умовах ринкової економіки необхідно враховувати соціально-економічний попит на ту або іншу професію, реальні можливості навчання і працевлаштування по даній професії, її матеріальну і соціальну значимість. Чим вище соціально-економічний статус тих, яких навчають, тим більше престижними професіями вони мають намір опанувати. Професійні устремління залежать як від соціального статусу, так і від інтелектуальних здібностей і шкільної успішності молодої людини. Варто врахувати, що і рівень взаємозалежності між інтересом і придатністю до тієї або іншої професії відносно невисокий.
Правильне виявлення професійних інтересів і схильностей є найважливішим прогностичним фактором професійної задоволеності. Причиною неадекватного вибору професії можуть бути як зовнішні (соціальні) фактори, пов'язані з неможливістю здійснити професійний вибір по інтересах, такі внутрішні (психологічні) фактори, пов'язані з недостатнім усвідомленням своїх професійних схильностей або з неадекватним представленням про зміст майбутньої професійної діяльності. Часто дослідження професійних інтересів студентів показують, що в 70% учнів домінуючі професійні інтереси лежать поза сферою обраної й освоюваної ними професії. Зовсім очевидно, що це позначиться не тільки на рівні професійного навчання, але і згодом на ефективності професійної діяльності.
ВИСНОВКИ
Результати, виявлені у процесі теоретичного дослідження дозволили зробити узагальнюючі висновки.Аналіз досліджень, проведених за останні роки (Л.І.Божович, І.С.Кон, С.П.Крягжде, Н.Г.Морозова, З.В. Огороднійчук, Т.І.Щукіна) показують, що в старшокласників зустрічається уже тверда установка при виборі професії, хоча, звичайно, можуть бути і коливання. Це спостерігається в тому випадку, коли кілька професій подобаються одночасно, мається конфлікт між схильностями і здібностями, між ідеалом у виборі професії і реальних перспектив (учень бажає навчатися в вузі, а успішність низька). На вибір професії впливають і думки інших людей: інтерес, батьки радять інше, товариш - третє. Старших школярів завжди хвилює проблема вибору, і вони ведуть з цього приводу розмови з однолітками і з навколишніми дорослими. Основним завданням профорієнтаційної роботи є допомога сформувати у старшокласників ефективне рішення яке вплине на вибір професії та буде віддзеркалювати як індивідуальні так і суспільні потреби.Вибір професії - це не одномоментовий акт, а процес, що складається з ряду етапів, тривалість яких залежить від зовнішніх умов і індивідуальних особливостей суб'єкта вибору професії.Варто підкреслити, що ефект профорієнтаційної роботи зі старшокласниками підвищується за певних умов:
побудова профорієнтаційної роботи на основі врахування вікових особливостей учнів;
конструювання пізнавального профорієнтаційного матеріалу на основі принципів системності, послідовності й наступності;
застосування активних методів навчання та виховання в профорієнтаційній роботі; ? реалізація творчих зв'язків класного керівника з батьками і вчителями-предметниками.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бабанський Ю. К. Методи навчання в сучасній загальноосвітній школі. - М.: Просвіта, 1985. - 344 с.
2. Божович Л.І. Психологічні особливості особистості старшокласника// Комсомол в школі. - М., 1972. - 64 с.
3. Дьяченко М.И., Кандибович Л.А. Психологія вищої школи. - Мінськ: Вид-во БГУ, 1981. - 462 с.
4. Захарова А.В. Психологічне навчання старшокласників. - М., 1976.- с.127
5. Інформаційна культура особистості: минуле, сьогодення, майбутнє. Тези докл. Міжнародної наукової конфер. 11-14 вересня 1996. Краснодар, 1996. - 86 с.
6. Кан-Калик В.А. Учителеві про педагогічне спілкування. - М., 1987. - 242 с.
7. Климов Е.А. Шлях до професії. - Л., 1974. - 190 с.
8. Кон И. С. Психологія ранньої юності. М.: Освіта, 1989. - 335 с.
9. Костюк Г.С. Роль професійного самовизначення в формуванні особистості // Проф. орієнтація учнів/ Упор. З.С. Нечипорук. - Київ, 1971. - с.17-26
10. Крягжде С.П. Психологія формування професійних інтересів. - Вільнюс, 1981. - 195 с.
11. Нові дослідження у психології та возрастній фізіології. - М., "Педагогіка", 1990. - 146 с.
12. Основи педагогіки і психології вищої школи/Під ред. А.В.Петровского. - М., 1986. - 422 с.
13. Павлютенков Е.М. Профорієнтація учнів. - К., 1983. - 152 с.
14. Педагогічна і вікова психологія. - М., 1988. - 442с
15. Психологія.: Респб. наук.-метод. зб./ Ред.кол.: Л.М. Проколієнко та ін. - Київ, "Радянська школа", Вип. 28. - 1987. - 120 с.
16. Психологія.: Респб. наук.-метод. зб./ Ред.кол.: Л.М. Проколієнко та ін. - Київ, "Радянська школа", Вип. 35. - 1990. - 119 с.
17. Психологія професійної підготовки. СПБ, 1993. - 324 с.
18. Решетова З.А. Психологічні основи професійного навчання. - МГУ, 1985.- 264 с.
19. Самоукіна Н.В. Активне професійне орієнтування школярів., М., 1988. - 33 с.
20. Сучасні психолого-педагогічні проблеми вищої школи. - Л.: Вид-во БРЕШУ, 1985. - 143 с.
21. Чистякова С.Н. Основи профорієнтації школярів. - М., 1983. - 112 с.
22. Шадриков У Д. Проблема системогенеза в професійній діяльності. - М., 1982. - 234 с.
23. Ярошенко В.В. Школа і професійне самовизначення учнів. - К., 1983. - 112 с.
24. Ящишин О.О., Карпіловська С.Я. Профорієнтаційна робота в 5-6 кл.// Рад. Шк.. - 1986. - №5., с.60-66

 
 

Цікаве

Загрузка...